Контрольний докладний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини.
 
Уроки  №  77–78
Тема.  Контрольний  докладний  переказ  тексту   з  елементами  опису  зовнішності  людини.
  Мета:  з’ясувати  рівень  сформованості  вміння  учнів  письмово  переказувати  текст  роз­
повідного характеру, що містить елементи опису зовнішності людини; удоскона­
лювати  культуру  писемного  мовлення;  виховувати  любов  до  людини,  природи, 
землі,  доброту,  повагу  до  старших.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  докладно  письмово  переказувати  текст,  що  містить  опис  зов­нішності  людини;  визначають  стиль  і   тип  мовлення;  розуміють  зміст  тексту, 
уміють  визначати  тему  та  головну  дуику;  складають  план  тексту;  помічають 
і  виправляють  помилки  у  власному  мовленні.
  Обладнання:   текст  для  переказу.
  Тип  уроків:  комбінований.
Хід  уроків
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Бесіда.   ;
—  Що  означає  описати  зовнішність  людини?
—  Яка  роль  опису  зовнішності  в  художніх  творах?
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
ХЛІБОРОБ
Сизе  марево  клубочиться  над  степом.  Нагріта  сонцем  рілля 
дихає парою. І  в тих весняних ласкавих туманах мерехтять далекі 
села та гаї. Польова дорога стелиться через видолинки і  пагорбки.
За кермом прудкого газика   — молодий чубатий водій... По-руч із ним  — білоголовий чоловік. Він оглядає звеснілий степ  — 
у  сірих  очах  старого  світиться  радість.  Що  то  весна!
Очі справжнього хлібороба завжди повняться радістю, коли 
він  бачить,  як  навесні  оживає  земля,  купається  в   молочних  ви-парах  туманів  і  проростає  травами  та  хлібами.
Радів тій порі Степан Петрович Твердохліб, оглядаючи роз -буджені  весняним  громом  степи,  вмиті  дощами,  зігріті  сонцем, 
приголублені  сизими  крилами  туманів...
—  Постоїмо  трохи  та  й  води  нап’ємося  з   криниці.
—  Це  можна,—  погодився  водій.
Набравши  повен  поставець  ключової  живиці,  Твердохліб 
жадібно  пив.  І  була  та  вода  солодшою  за  медовицю,  вода  з   рід-ного  джерела.
Степан  Петрович  присів  на  пеньку  поблизу  криниці  і  за -мислився.
З  виду  Твердохлібові  можна  дати  не  більше  шістдесяти 
років.  Обличчя  моложаве  й  рум’яне.  Засмаг  на  сонці...  Голова 
в  нього  була  сива,  аж  біла.  Зовнішністю  нагадував  поважного 
маститого  академіка.  Сивуваті,  коротко  підстрижені  вуса,  зате 
брови  були  на  диво  чорні  і  виразно  підкреслювали  оту  сивину. 
Під насупленими волохатими бровами глибоко запали розумні сірі 
очі.  Вони  завжди  були  теплі  й  ласкаві.  Навіть  тоді,  коли  гні -вався, очі світилися добротою. Був Твердохліб середнього зросту, 
міцно  збитий,  але  не  огрядний.  Широкий  у  плечах,  руки  великі 
й  жилаві,  як  у  косаря  або  молотника.  Він  справді  походив  з  ко-сарського  роду...
Твердохліб,  овіяний  весняним  вітром,  думав  свою  думу.  Із 
глибини  душі  народжувалися  слова   —  незвичайні,  не  буденні, 
а   високі,  одухотворені,  як  і   душа  його.  Вони  кружляли  над 
ним,  ніби  молоді  птиці,  в   якомусь  хмільному,  збудженому  хо-роводі...
(224  сл.)   ( За  І.  Цюпою)
Визначення  теми,  головної  думки  та  стилю  тексту.   ;
Самостійне  складання  плану  тексту.   ;
Повторне  читання  тексту  для  переказу  вчителем.   ;
Самостійна  робота  учнів  над  переказом.   ;
 IІІ.  д о МАшнє  зА вдА ння
Скласти  кросворд  за  темою  «Прийменник».
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Організований  збір  зошитів  для  контрольних  робіт.   ;
Відповіді  на  запитання,  що  виникли  в  учнів  під  час  виконання  контрольної    ;
роботи.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольний докладний переказ тексту з елементами опису зовнішності людини.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід