Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова. Основа слова
 

Уроки № 109–110

Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова. Основа слова

Мета: актуалізувати вивчене й поглибити знання учнів про значущі частини слова, основу; навчати розрізняти нульове закінчення та відсутність закінчення в незмінюваних словах, форми слова та спільнокореневі слова; розвивати логічне мислення, уважність

Очікувані результати: учні виділяють в слові всі його значущі частини; розрізняють форми слова й спільнокореневі слова, змінні й незмінні слова.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроків: комбіновані.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

Робота з картками.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків

Спостереження над мовним матеріалом.

— Яким чином ви знаходили форми того ж самого слова в попередньому завданні?

— Визначте закінчення в словах, які виписали.

— Чи були слова, у яких ви не змогли визначити закінчення? Як вони називаються? Що вам відомо про будову слова?

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Будова слова.

Будова слова (морфеміка) — це:

— розділ науки про мову, який вивчає значущі частини (морфемний склад) слова, значення морфем, їх роль і місце в слові;

— система морфем мови (коренів, суфіксів, префіксів).

2)   Значущі частини слова — морфеми.

Більшість слів в українській мові складаються з двох і більше частин (морфем). Кожна морфема має своє значення.

Морфема — це найменша неподільна значуща частина. Вона виражає певне лексичне або граматичне значення й регулярно відтворюється зі своїм значенням у мовленні. Кожна морфема позначається своєю умовною позначкою.

Префікс — це частина слова, що стоїть перед коренем і служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм.

Суфікс — частина слова, що стоїть після кореня й служить для утворення нових слів чи інших граматичних форм.

Закінчення — це змінна частина слова, яка стоїть найчастіше в кінці слова, указуючи на відношення з іншими словами в словосполученні та реченні.

Закінчення змінює лише форму слова, не змінюючи його лексичного значення.

Частину слова без закінчення називають основою.

3)   Нульове закінчення і відсутність закінчення.

Слова бувають змінювані й незмінювані. Незмінювані слова закінчення не мають:метро, кіно, кафе. Нульове закінчення мають слова ліс, день, соняшник тощо.

4)   Морфемний словник.

Морфемний словник — словник, що описує морфеми мови переважно шляхом виділення їх у складі слова.

3.   Завдання учням.

Випишіть слова, у яких немає закінчення. У решті слів назвіть закінчення.

Горище, широко, мовний, пишу, взимку, блакитний, друг, міцно, наповнюють, підгір’я, високо, барвистий, книга, тихо, кіно, пальто.

 

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Завдання учням.

4.   Розподільний диктант.

Запишіть слова у два стовпчики: I — форми слів; II — спільнокореневі слова.

Вода, водяний, водичка, воду, воді, підводник, водою, водолаз, води, водограй; квітка, квітник, квіткою, квітки, квітковий, квітку, квітувати, квітці, квіточка; ріка, річечка, заріччя, ріку, річковий, рікою, річище; літо, літу, літній, літа, літечко, літом.

5.   Робота біля дошки й у зошитах.

До поданих слів доберіть спільнокореневі. Визначте корінь.

Сад, квітка, мова, казка, ліс, голос, тигр, ніч, малина.

6.   Самостійна робота.

1)   Випишіть спільнокореневі слова групами. Визначте корінь.

Лісний, воля, поселення, молодий, вільний, ліс, молодь, неволити, село, молодіти, лісовик, сільський, лісництво, молодість, оселя.

2)   Утворіть по три форми кожного слова. Виділіть у них основу й закінчення.

Весна, дерево, легенда, кущ, блакитний, переказав, могутня, море.

 

7.   Лінгвістична гра «Зайве слово».

Викресліть із групи слів «зайве», звертаючи увагу на закінчення.

Любов, правило, принцип, сніданок, ніч;

вчора, тихо, зустріч, далеко, назустріч;

кінь, кров, любов, бір, вранці;

особа, галявина, океан, слово, каченя.

8.   Робота з картками.

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Граматичний тренінг.

Випишіть слова з префіксами, визначте префікси.

Настав березень. Усюди лежав сніг, ночами мороз частенько розмальовував вікна химерними візерунками, але в повітрі вже пахло не по-зимовому свіжо й задьористо, і прілий запах торішнього листя і голих набрунькованих гілок розливався з садів і парків по київських вулицях. А коли випадали погожі безхмарні дні, під сонцем на пагорках з-під снігу проступали чорні лисини вологої землі. Лисини парували — немов дихали березневим повітрям.

(В. Нестайко)

2.   Вибірковий диктант.

Запишіть слова із суфіксами, визначте цю морфему.

Було це ранньою весною. Земля прокинулася від зимової дрімоти, скинула з себе пухнасту ковдру снігів. Ховрашки, польові миші повилазили з нір і вигрівалися на сонці. З далеких теплих країв прилітали до рідних гнізд птахи. Іванкова шпаківня гостинно зустрічала дзвінкоголосих гостей. (В. Мелещенко)

3.   Самостійна робота.

4.   Творче завдання.

Складіть чотири речення зі словами, суфікси яких позначають людей за родом діяльності.

5.   Робота в парах.

Складіть діалоги на вільну тему, використовуючи дієслова із префіксами пере-, ви-. Що означають ці префікси? (Перебільшення чогось — пересипати, напрямок руху — вискочити, вийти.)

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроків

1.   Лінгвістична гра «Зайва пара».

Визначте «зайву пару», відповідь обґрунтуйте.

Дерево — дерева; ліс — лісу; школа — школяр.

Місто — приміський; Ольга — Ольжин; садочок — садочком.

Зоря — зорі;товариш — товариський; рука — рушник.

2.   Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найскладнішим для мене сьогодні було…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Корінь, префікс, суфікс і закінчення — значущі частини слова. Основа слова", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід