Культура мовлення 8 клас
 
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ

Програма факультативного курсу

8 клас

Автор: В.В.Качуровська, учитель-методист Новоселецького НВК Полонського р-ну Хмельницької області.

Пояснювальна записка

Володіти мовою — означає постійно прагнути до високого рівня культури мовлення. Проте кількість годин у базовому курсі є недостатньою. Здійсненню цього завдання сприятиме засвоєння школярами факультативного курсу «Культура мовлення».

Вид: предметно-орієнтований.

Мета курсу полягає в тому, щоб навчити учнів користуватися норма-: ми й можливими варіантами літературної мови в різних мовленнєвих сферах.

Курс спирається на закладену іншими дисциплінами (українською мовою, літературою, історією) основу і полягає в тому, щоб звести на цій основі струнку й досконалу споруду мовленнєвої довершеності, Міжпредметні зв'язки забезпечуються залученням дидактичного матеріалу з різних функційних стилів, відповідною тематикою усних і письмових висловлювань учнів.

Завдання курсу:
1) активізувати й поглибити знання учнів про норми сучасної української літературної мови;
2) сприяти виробленню вмінь і навичок оптимального слововживання відповідно до мовленнєвої ситуації;
3) сформувати навички мовленнєвого самоконтролю й самоаналізу;
4) навчити учнів дотримуватися правил мовленнєвого етикету;
5) сприяти постійному збагаченню словникового запасу школярів;
6) виховати потребу й уміння користуватися словниками та довідниками.

Програму побудовано за лінійним принципом, вона є суттєвим доповненням до базового курсу української мови, оскільки в ній розширено зміст роботи з культури мовлення. При доборі навчального матеріалу враховано недоліки, властиві мовленню школярів.
У процесі реалізації програми необхідно приділити значну увагу новим підходам до організації навчання — інтерактивним технологіям, що допоможе учителеві зробити процес навчання цікавим, різноманітним та ефективним і сприятиме розвиткові творчих здібностей особистості.
Застосування таких методів контролю рівня навчальних досягнень, як: наукові діалоги, захисти індивідуальних і групових проектів, дослідження, діагностичні обстеження, конкурси, рольові ігри тощо забезпечить якість навчального процесу.

Очікувані результати реалізації програми
Учні повинні вміти:
—    працювати з різними джерелами інформації;
—    робити усні повідомлення на лінгвістичну тему;
—    готувати й виголошувати реферати;
—    будувати власні висловлювання діалогічної й монологічної структури;
—    діагностувати мовні порушення;
—    складати вірші на основі поданих рим;
—  зробити аудіозапис інтерв'ю з однокласником і здійснити подальший аналіз мовлення співрозмовника щодо дотримання мовних норм;
—    редагувати деформовані словосполучення, речення чи тексти;
—    робити усний та письмовий аналіз текстів різних стилів і типів
мовлення з погляду добору мовно-виражальних засобів;
—    складати пам'ятки;
—    укладати словнички (наголосів, синонімів, іншомовних слів);
—    вести нотатники.

Курс сприятиме соціалізації учнів при виборі сфери професійної діяльності: діловода, секретаря, коректора, філолога тощо.
Програма розрахована на учнів 8 класу й передбачає вивчення матеріалу протягом 17 годин на рік.

Календарно-тематичне планування
Програми курсів за вибором і факультативів з української мови. 8 - 11 класи / За заг. ред. К.В.Таранік-Ткачук. - К.: Грамота, 2011. - С. 106 - 111.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Культура мовлення 8 клас", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід