Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів
 

Урок № 71

Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів

Мета: ознайомити учнів із найпоширенішими випадками чергування приголосних звуків; розвивати фонематичний слух, пам’ять, уважність

Очікувані результати: учні розпізнають у словах явища чергування приголосних звуків; вимовляють слова відповідно до орфоепічних норм; знаходять і виправляють орфографічні та орфоепічні помилки на вивчені правила; складають речення із засвоєними новими словами.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Бесіда.

— Які чергування голосних вам відомі? Свою розповідь проілюструйте прикладами.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте уривок із листа п’ятикласника, виправте помилки. Що спричинило їх появу?

Шановний Олег Іванович! Прочитав я Вашу книзку, припала мені до дусі розповідь про Запоріжську Січ. Багато я дізнався про козакство. Сердешно Вам дякую. Що ще ви порадите мені прочитати з книзок?..

— А що ви порадите цьому учневі? Мабуть, уважніше читати та вчити правила про чергування приголосних звуків.

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

Чергування приголосних звуків у коренях слів.

У сучасній українській мові при відмінюванні слів та утворенні нових відбувається чергування приголосних звуків. До найпоширеніших належать:

чергування [г] — [ж] — [з]. Наприклад: плуг — плужок — у плузі, дорога — дорожній — у дорозі тощо;

чергування [к] — [ч] — [ц]. Наприклад: рік — році — річний тощо;

чергування [х] — [ш] — [с]. Наприклад: свекруха — свекрушин — свекрусі тощо;

чергування [д] — [дж], [ст] — [шч], [т] — [ч], [п] — [пл], [б] — [бл], [в] — [вл], [ф] — [фл], [м] — [мл]. Наприклад: сидіти — сиджу; летіти — лечу, чистити — чищу тощо.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Творчий диктант.

До поданих слів доберіть спільнокореневі або форми слів із чергуванням приголосних. Запишіть слова парами, з трьома дібраними словами складіть речення.

Товариш, кравець, книга, вік, книга, ткач, муха, сніг, горох, віск, поріг, колихати, в’язати, носити, їздити, пшениця, Запоріжжя, тривога, луг.

4.   Пояснювальний диктант.

Запишіть речення. Поясніть, у яких словах відбулося чергування приголосних звуків.

Я зупиняю в лузі вітер. (Є. Будницька) У лепесі сховався шерех. (М. Малахута) В руці горять, як свічі, три золоті лілеї. (Д. Павличко) Місяць плаче і сонця шукає.(М. Рильський) Волоський горіх — південне горіхове дерево. (Із довідника)

5.   Самостійна робота.

Запишіть речення, вставляючи пропущені букви, поясніть правопис приголосних.

Подивись: веселим пта..твом ожили степи з лісами. (Б. Грінченко) Коза..ькому роду нема переводу. (Нар. творч.) Почалося нове життя запоро..ького коза..тва. (А. Кащенко) Іноді це був торі..-ній пух з тополі. (В. Іваненко) У чужій пасі..і бджіл не розведеш. (Нар. творч.) І тут мені пригадалася почута в дитинстві легенда про те, як дісталася черепа..і чудо-броня. (К. Наріжний) Жити, жити, дру..е, поспішим. (П. Перебийніс)

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

Пояснювальний диктант.

Запишіть текст. Підкресліть слова, у яких відбувається чергування приголосних.

Качина сім’я

Поміж кущами йшла качка, а за нею — цілий виводок каченят. Спершу Юрко подумав, що то свійські, але по тому, як качка витягувала шию, як сторожко озиралась, якими дрібненькими полохливими клубочками котились каченята по землі, зрозумів, що то дикі. Щойно вони сховалися за кущем, як Юрко, кинувши свою вудочку, стрімголов шугнув уперед. Сіра качка, помітивши небезпеку, скрикнула і разом із каченятами дременула в траву.

(Є. Гуцало)

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроку

1.   Творче завдання.

Складіть усно речення зі словами серцевийсердечний і сердешний.

2.   Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці складним для мене було…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків у коренях слів", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід