Не, ні з прислівниками.
 
Урок № 59 
Тема. Не, ні з прислівниками. 
Мета: домогтися засвоєння орфограми « Не , ні з прислівниками», навчити правильно 
писати не та ні з прислівниками; розвивати навички зіставлення, порівняння, 
проведення аналогії; виховувати мовні смаки. 
Очікувані результати: учні вміють правильно писати не та ні з прислівниками; знаходять при­ 
слівники в реченні, відрізняючи їх від омонімічних і паронімічних частин мови; 
уміють практично застосовувати правила правопису; правильно наголошують 
прислівники; помічають і виправляють помилки в їх правописі. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиці. 
Тип уроку: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроку 
І. Актуалізація опорних знань учнів 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Словниковий диктант. ; 
Гучно, невблаганно, зоряно, змістовно, упевнено, законно, 
страшенно, відмінно, злякано, щоденно, спросоння, сумлінно, по -підтинню, негадано, самовіддано, туманно, колективно. 
Бесіда. ; 
— Пригадайте правила написання не з іменниками, прикмет -никами, займенниками та числівниками. Наведіть приклади. 
— Яку роль у мові відіграє частка ні ? 
Практична робота. ; 
Прочитайте текст. Поясніть написання не з іменниками, прикметни -ками та прислівниками. 
Серед дня, в неділю, розгулялась небувала негода, хоч зран-ку на небі не було жодної хмаринки, тільки дуже парило. Не -вгамовні ластівки шугали над луками, кричали ворони. Горизонт 
над нескінченим простором моря був затягнутий немовби сірува -тим туманом. 
Але то був не туман, а хмари, які спочатку, здавалось, 
стояли непорушно, однак потім густішали і грізнішали. 
Не дощ, а злива з градом сипонула опівдні. Одночасно 
з моря налетів нехолодний, але дуже сильний вітер. Він шумно 
розгулював у кронах дерев, ламав їх і все намагався нагнути 
тополі до самої землі. 
(Із журналу) 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Проблемне питання. ; 
— Учні посперечалися між собою. Одні вважають, що слово 
непривітно пишеться з не разом, а інші — окремо. Розсудіть, будь 
ласка, хто з них правий, а хто ні. 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Робота з підручником. ; 
[1] § 33 (с. 228–231); впр. 431, 432 (письмово). 
[2] § 28; впр. 223, 226 (письмово). 
Опрацювання таблиці. ; 
Н АП и САНН я Н е З ПР и С л ІВНи КАМ и 
Разом Окремо 
якщо прислівник не вживається без 
не : неухильно, невгамовно. 
якщо прислівник з не можна замі­ 
нити словом, близьким за змістом: 
недалеко (близько), неважко (легко) 
якщо прислівник з не в реченні виступає присудком. 
Надворі було не тепло. 
якщо до прислівника є протиставлення: не радісно, 
а сумно. 
якщо прислівник має пояснювальні слова: зовсім не 
багато 
Практична робота. ; 
Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання не з при -слівниками. 
Було щось (не)вимовно життєдайне у цьому сонячному дощі, 
і всі це відчули. (О. Довженко ) (Не)вчасно горить наш великий іскрис-тий костер. ( В. Бичко ) Жайворонок підлетів (не)високо й повиснув, 
мов на ниточці. ( Ю. Яновський) Швидко, (не)вловимо пливе година за 
годиною, день за днем. ( І. Франко) Робота виконана (не)вчасно, а з 
великим запізненням. Надворі ще (не)холодно. 
Опрацювання таблиці. ; 
Н АП и САНН я НІ З ПР и С л ІВНи КАМ и 
Разом Окремо 
як правило, ні є префіксом і пишеться з при­ 
слівником разом: нітрохи, нізащо 
У фразеологічних зворотах ні виступає в ролі 
частки: ні так ні сяк. 
Взаємоперевірочний диктант. ; 
Нізащо, нітрохи, ніскільки, нікуди, ніде, ні туди ні сюди, 
ніяк, ніколи, ні так ні сяк. 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Практична робота. ; 
Спишіть, розкриваючи дужки і розподіляючи прислівники на три гру -пи: І — прислівники з не — частиною кореня, ІІ — з не — префіксом, 
ІІІ — з не — часткою. 
(Не)рідко; (не)ухильно; (не)порушно; (не)погано; (не)просто, 
а складно; (не)виразно, а заплутано; (не)достатньо; (не)самовито; 
(не)цікаво; (не)гарно; (не)стямно; (не)давно, а тільки що; (не) 
старанно, а як-небудь. 
Тренувальні вправи. ; 
1. Складіть речення з поданими прислівниками. Поясніть правопис не 
з прислівниками. 
Не високо, а низько; не глибоко, а мілко; не далеко, а близько. 
2. Перекладіть прислівники українською мовою. 
Негде, некогда, некуда, нигде, никогда, никуда, нисколько, 
небрежно, невежливо. 
3. Спишіть, розкриваючи дужки. Поясніть написання не , ні з прислівни-ками. 
Мій краю зоряний, на тебе (не)надивлюся я (ні)як. (В. Сосюра) 
У мрії (не)має (ні)коли й (ні)де берегів. ( В. Братунь ) На острові, де, 
здавалося, ще (ні)коли (не)ступала людина, водилися сайгаки. 
(З. Тулуб ) (Ні)трохи дивним (не)здавалось, що з гудінням, з рокотом 
громів у тумані вранішнім зливались голоси жагучих солов’їв. 
(М. Рильський) 
4. Прочитайте речення, правильно наголошуючи прислівники з пре -фіксом ні , поясніть їх значення. 
Ніде ні душі, лише ліс та поле. Буваючи в батальйонних 
тилах, Ясногорська ніколи не минала володінь Васі Багірова. ( Із 
тв. О. Гончара ) На батьківській садибі ніде другу хату ставити, до-ведеться в Рокитному. Інші дні й пообідати після школи гаразд 
ніколи хлопцеві. (Із тв. А. Головка ) 
5. Спишіть, розкриваючи дужки. в кожній групі сполучень слів та ре-чень визначте «зайвий» прислівник. 
204 
Палити (не)безпечно; (не)втомно працювати; нічого (не) 
видно. 
Зовсім (не)страшно; (не)ймовірно глибока тиша; (не)забаром 
світатиме. 
Стояти (не)похитно; (не)можна не милуватися краєвидом; 
гора (не)дуже висока. 
(Не)хотя погодитися; піднятися на Говерлу (не)легко; ви -рушити (не)гайно. 
(Ні)коли не сваритися; (ні)звідкіля взяти; не виходить (ні) 
так (ні)сяк. 
Відповідь: Не видно. Не страшно. Непохитно. Не легко. Ні так ні сяк. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 33 (с. 228–231); впр. 439 (письмово). 
[2] § 28; впр. 225 (письмово). 
Індивідуальне завдання . Напишіть невеликий твір про невдалу гру, 
нецікавий похід, використовуючи прислівники не і ні . 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Гра «Хто більше?». ; 
Пригадайте й запишіть якомога більше фразеологічних зворотів, 
у яких є орфограма « Ні з прислівниками». Значення фразеологізмів 
поясніть.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Не, ні з прислівниками.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід