Односкладні речення. Повні й неповні речення
 

Урок № 68

Односкладні речення. Повні й неповні речення

Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про односкладні та неповні речення, удосконалювати навички використання їх в усному та писемному мовленні; розвивати вміння систематизувати матеріал, аналізувати власне мовлення, оцінювати себе

Очікувані результати: учні виділяють односкладні й неповні речення з-поміж інших видів речень; визначають типи односкладних речень; оцінюють виражальні можливості й роль односкладних і неповних речень у текстах художнього, розмовного, публіцистичного стилів; правильно інтонують ці речення; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила; конструюють односкладні речення вивчених видів; доречно використовують їх у власному мовленні.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, алгоритм синтаксичного розбору одно­склад­ного речення, алгоритм синтаксичного розбору неповного речення

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Перевірка індивідуального завдання.

2.   Лінгвістичний диктант.

Закінчіть подані речення.

В односкладних реченнях граматична основа складається з… (одного головного члена (підмета або присудка), другий головний член речення не потрібен, оскільки зміст речення й так зрозумілий.)

Односкладні речення, як і двоскладні, можуть бути… (непоширеними й поширеними.)

Односкладними означено-особовими називають такі речення, у яких… (головний член вказує на те, що дія виконується або виконуватиметься певним предметом, особою.)

Безособові речення поширені в… (розмовному, художньому та науковому стилях.)

Називними називаються… (односкладні речення, у яких головний член речення стверджує наявність предметів чи явищ.)

За допомогою односкладних речень можна передати… (думки, почуття, відтінки почуттів та емоцій, які неможливо передати двоскладними реченнями.)

Неповними називаються такі речення, у яких… (пропущений один або кілька членів і їх можна відтворити: з попередніх речень, з наступного речення, зі змісту самого неповного речення, із ситуації мовлення.)

§ II.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Вступне слово вчителя.

Сьогодні на уроці ми узагальнимо й систематизуємо знання про односкладні та повні й неповні речення, удосконалимо навички правильного їх використання в усному й писемному мовленні.

§ IІІ.  Систематизація й узагальнення вивченого

1.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

2.   Опрацювання алгоритму.

АЛГОРИТМ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ ОДНОСКЛАДНОГО РЕЧЕННЯ

1.   З’ясувати вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2.   Указати вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

3.   Виділити граматичну основу. Довести, що речення односкладне.

4.   Визначити вид односкладного речення (з головним членом у формі присудка: означено-особове, узагальнено-особове, неозначено-особове, безособове; з головним членом у формі підмета: називне).

5.   Схарактеризувати головний член речення.

6.   Визначити вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

7.   Схарактеризувати другорядні члени речення.

3.   Вибірковий диктант

Запишіть односкладні речення. Визначте їх види. Виконайте повний синтаксичний аналіз виділених речень.

Київ побачиш… Тут уже не задумуйся. Без ризику взагалі нікого і ніколи не побачиш.

Опісля довгих вагань зважуюсь. Почуваюсь, немов уві сні, тремчу всім сухорлявим тільцем. Тремтить і сосонка, як не озветься людським голосом: куди ж ото тебе несе, дурню. Головне — не дивитися ні вниз, ні вгору. Головне — пильнувати сучків, якими сосна була обтикана зусібіч, та міцно обіймати ногами теплий сосновий стовбур.

Відігнавши геть сторонні думки та сумніви, перекидаю ногу з сосонки в сторону сосни, стаю на ледь помітний сучечок і не помітив, як приліпився до гарячого стовбура велета.

(За Ю. Збанацьким)

4.   Робота з текстом.

Прочитайте текст. Проаналізуйте речення щодо повноти/неповноти їх структури. Який член речення пропущено в неповних конструкціях? Визначте стиль мовлення. Сформулюйте основну думку поезії.

Не питай, моя мати, чи довго у гостях пробуду у тебе —
Кінь при брамі стоїть, висох піт на сідлі.
Рибі добре у синім Славуті, а соколу — в ясному небі!
А солдату — в походах трудних на землі.
Не питай, рідна мати, із шляху якого мене виглядати,
І очей не тумань, стоячи на горбі.
Прийде час — всі дороги на світі повернуть у край наш крилатий,
На печаль ворогам, на утіху тобі.

(За М. Стельмахом)

5.   Проблемне завдання.

Спишіть подані речення в такому порядку: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові; називні. Підкресліть у них головні члени речення.

Жити буду! (Леся Українка) День… Зоря… (М. Побелян) Не берися не за своє діло. (Нар. творч.) Треба любити людину. (Остап Вишня) Зрябілий пагорб. Всохлі небеса. Ячмінь. Маслини. Ящірка. Ожина. (М. Вінграновський) Поховали громадою як слід, по закону. (Тарас Шевченко) В лісі, в горах, на морі вивіри повороти… (М. Побелян) Не лізь у горох, то не скажеш «ох». (Нар. творч.) До ночі визоріло. Йдеться на мороз. (Н. Петренко) Натягнула старомодне пальто, взяла на голову капелюшок, махнула Андрієві рукою і пішла. (О. Мак)

6.   Опрацювання алгоритму.

АЛГОРИТМ СИНТАКСИЧНОГО РОЗБОРУ НЕПОВНОГО РЕЧЕННЯ

1.   З’ясувати вид речення за метою висловлювання (розповідне, питальне, спонукальне).

2.   Указати вид речення за емоційним забарвленням (окличне, неокличне).

3.   Виділити граматичну основу. Довести, що речення двоскладне.

4.   Визначити вид речення за наявністю другорядних членів (поширене, непоширене).

5.   Схарактеризувати другорядні члени речення.

6.   З’ясувати вид речення за повнотою вираження думки (повне, неповне).

7.   Синтаксичний практикум.

1)   Спишіть речення. Укажіть двоскладні й односкладні. Визначте види односкладних речень. Виконайте синтаксичний розбір двох із них.

І зоря таємну має владу. Ляда. Чоколяда. Коляда. (Ю. Андрухович) Січень. Хрещенські морози. (А. Кичинський) Село. Майдан. Малесенька церковця, а біля неї липи розцвіли. (О. Неприцький-Грановський) Морозний день! (Т. Стрижинська) Пора кохання. Раз людині кожній вона дається, друзі, на віку. (Д. Луценко) Листи, листи. Як приємно одержувати їх від друзів і добрих знайомих. (І. Цюпа)

2)   Укажіть речення односкладні та неповні. Поясніть відмінність між ними. Виконайте синтаксичний розбір одного неповного речення.

Степ навкруги. В траві стежинка біла. Безмежна тиша. Мирна далина. (Д. Павличко) Лужок. Дві яблуні та хатка. Вечірній промінь на вікні. (М. Стельмах) Село. Дитинства дальні дні. За тином поле неозоре. (В. Сосюра) Рід наш — з кореня верби. Не шукай древніше знаті. (Б. Олійник) Заорано. Рілля переді мною. (Д. Павличко) Камінь. Пісок. Жарота. На плацу — рота. (Р. Лубківський)

8.   Творче завдання.

За поданим початком і кінцем складіть твір-мініатюру (6–7 речень) у художньому стилі, використовуючи односкладні речення.

РІДНА СТОРОНА

Проїхавши бором, станеш підніматися на високу гору…

Слухаєш не наслухаєшся, як не наслухається мати своєї дитини, бо та мова солодша для неї від медової речі найрозумнішої людини.

(За О. Стороженком)

9.   Проблемне завдання.

Прочитайте діалог за особами, замінюючи неповні речення повними. Виграв чи втратив діалог від такої заміни?

— Тату, не кажіть «потилиця», а кажіть «затилок».

— Добре тебе, синку, в школі навчили! А як по-вченому буде гній?

— Гноятус!

— А вила?

— Вилатус!

— От як гарно вивчився! Відтепер не чухатимеш затилок, а братимеш вилатус, ними гноятус та вйо на возатус! Вчись та розуму не провчи.

(Нар. творч.)

 

§ ІV.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

§ V.  Підсумки уроку

Завдання учням.

За самостійно складеним «Листом самооцінки» оцініть свої знан­ня з теми «Односкладні речення. Повні та неповні речення».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Односкладні речення. Повні й неповні речення", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід