Основні правила правопису. Складні випадки слововживання
 

Урок № 4

Основні правила правопису. Складні випадки слововживання

Мета: актуалізувати знання учнів про основні орфограми, вивчені в попередніх класах; розвивати мовне чуття; удосконалювати вміння знаходити й виправляти помилки на вивчені правила

Очікувані результати: учні правильно пишуть слова із зазначеними в програмі орфограмами; розставляють розділові знаки в реченнях на вивчені правила; знаходять помилки на вивчені правила й виправляють їх.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Основні правила правопису»

Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.

§ І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Проблемне питання.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

— Чи кожна людина має бути грамотною, уміти правильно писати й говорити?

§ ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Бесіда.

— Що вивчає орфографія?

— А орфоепія?

— Назвіть спільне між цими розділами науки про мову.

— Що таке орфограма? Наведіть приклад.

— Які ви знаєте види орфограм? (Орфограми бувають буквені й не буквені; скорочення слів, апостроф, написання слів через дефіс, перенос слів.)

§ ІІІ. Систематизація й узагальнення вивченого

1.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

2.   Опрацювання таблиці «Основні правила правопису».

Основні правила правопису

Орфограми небуквені

Орфограми буквені

Написання слів разом, окремо, через дефіс, апостроф, перенос слів, скорочення слів

— уживання апострофа: верф’ю, солов’ї, кав’ярня

— скорочення слів: б-ка (бібліотека), р-н (район), упоряд., арк.

— по-китайськи, по-німецьки

— ні з прислівниками: нізащо, нітрохи

— правопис прикладок: звіробій-трава, жук-короїд, дівчина-красуня

— складні іменники: прем’єр-міністр, кіловат-година

Вибір написання слова (певної букви) з ряду можливих варіантів за умови однакової вимови

— правопис ненаголошених оеи: вели5кий, село5, мири5ти

— спрощення в групах приголосних: радість — радісний; проїзд — проїзний; тиждень — тижні

— правопис з–с у префіксах з-с-: сфотографувати, схотіти, збити

— зміни приголосних при словотворенні: юнак — юнацький, Париж — паризький, німецький — Німеччина

 

3.   Словниковий диктант з додатковим завданням.

Запишіть слова, підкресліть орфограму, визначте, яка вона — буквена чи не буквена.

Близькість, людськість, конферансьє, няньчин, Харків, панщина, боротьба, доньчин, на доріженьці, НЛО, п’ятдесят, шістсот, бур’ян, провалля, Великдень, зелено-пурпурні, морквяний, верб’я, ад’ютант, торф’яний, Святослав, комп’ютер, невблаганний, листопад, багряно-сизий, синьоокий, відлуння, левада, директива, дефект, гусеня, косимо, Ріо-де-Жанейро.

4.   Робота в групах «Хто перший?».

До кожної назви орфограми доберіть 10 прикладів.

Спрощення в групі приголосних; уживання апострофа; написання складних прислівників разом, окремо й через дефіс; написання складноскорочених слів; подвоєння приголосних на стику морфем; правопис префіксів пре-, при-, прі-; уживання великої літери в географічних назвах; написання не з дієприкметниками (разом і окремо).

5.   Пояснювальний диктант із додатковим завданням.

Запишіть текст. Знайдіть і назвіть орфограми, ужиті в ньому.

(Після відповідей учнів учитель доповнює перелік орфограм, не названих школярами.)

Унаслідок окраїнного положення української національної території її кордони й величина зазнавали впродовж століть великих змін. І сьогодні наша національна територія не скрізь ще усталена. На південному заході вона межує з румунами, що опанували землі між Карпатами й Дністром, розірвавши наш зв’язок із південними слов’янами. Далі на південний захід іде наш давній кордон з угорцями.

Українці межують на півдні з морем, і це єдиний наш природний кордон. На заході ми межуємо багато років зі словаками й поляками. Північний кордон — це кордон із білорусами й росіянами. Кордон на сході зазнав великих змін, він і досі не усталений.

(За «Енциклопедією українознавства»)

6.   Робота біля дошки й у зошитах.

(Учитель диктує слова, учні записують лише приголосний з чи с.)

Розказати, безкінечний, збити, сходити, розколоти, спланувати, стирати, розпустити, безпощадний, сховатися, склеїти, беззбройний.

Відповідь: 1 з, 2 з, 3 з, 4 с, 5 з, 6 с, 7 с, 8 з, 9 з, 10 с, 11 с, 12 з.

7.   Творче завдання.

(Учитель нагадує значення префіксів пре-, при-, пере-.)

Доберіть по 5 прикладів до кожного префікса. Обґрунтуйте свій вибір.

8.   Вибірковий диктант.

Випишіть із прослуханих речень слова з не або ні. Поясніть написання.

А скільки зніс ти кривди і неправди, народе мій, у рабстві живучи! (І. Вирган) Тихий шум мені навіяв безліч дум про давні роки незабутні й про омріяні, майбутні, у які ростимуть і цвістимуть оці незаймані ліси. І хотілось добігти до бору, не таємно, а всім напоказ підійнятись на шпиль косогору й доторкнутись до неба хоч раз. (Із тв. П. Воронька)

9.   Самостійна робота.

Запишіть слова в алфавітному порядку, вставляючи пропущені букви. Яка це орфограма? Запис перевірте за словником.

Г..рой, ч..кати, ц..буля, б..нзин, п..нал, арт..лерія, т..атр, пр..дмет, ч..мпіон, м..телик, інт..рес, ап..тит, д..таль, к..рувати, пр..зидія, в..дмідь, хр..бет, бр..гада, м..нати.

 

§ ІV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ V. Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Які орфограми ми згадали сьогодні на уроці? Наведіть приклади.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Основні правила правопису. Складні випадки слововживання", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід