Основні випадки чергування у — в, і — й
 

Урок № 72

Основні випадки чергування у — в, і — й

Мета: пояснити учням особливості чергування у — в, і — й; на практиці продемонструвати милозвучність української мови; розвивати мовний смак, уміння вдосконалювати своє мовлення

Очікувані результати: учні усвідомлюють особливості чергування у — в, і — й; знаходять і виправляють орфоепічні помилки.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Робота в парах.

Виконайте звукопис речення.

Кожна людина народжується для якогось діла. (Е. Хемінгуей)

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте подані у двох стовпчиках словосполучення. Які з них було легше вимовляти? Чому?

Наш учитель

Прийшов у школу

Була в Одесі

Ольга й Андрій

Наш вчитель

Прийшов в школу

Була у Одесі

Ольга і Андрій

 

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Милозвучність української мови.

Милозвучність — властивість мовлення, що полягає в плавності, виразності, відсутності складних для вимовляння сполук слів. Для української мови характерним є гармонійне співвідношення голосних і приголосних звуків. Нагромадження приголосних можна уникнути, доречно використовуючи чергування звуків [у] — [в], [і] — [й].

2)   Основні випадки чергування у — в. (Опрацювання за таблицею.)

ЧЕРГУВАННЯ У — В

У вживається

В уживається

У — В не чергуються

Між приголосними: навчаюсь у гімназії

Між голосними: була в Одесі

У словах, що вживаються тільки з вабо тільки з увдача — удача

На початку речення перед приголосним: У творі не було помилок.

На початку речення перед голосними: В оповіданні мало героїв-персонажів.

У власних іменах і в словах іншомовного походження: Врубель

Незалежно від закінчення поперед­нього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученнями літер -льв-, -св-, -тв-, -хв-, -зв-великий філософ-львівянин звичайно хвалитьсвій твір

Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, -льв-, -св-, -хв-і под.)

 

 

3)   Основні випадки чергування і — й. (Опрацювання за таблицею.)

ЧЕРГУВАННЯ СПОЛУЧНИКІВ І — Й

Завжди і

Завжди й

Після будь-якого розділового знака (кома, крапка з комою, тире, дужки, лапки, три крапки); після приголосного звука перед приголосним

Між голосними звуками

Початок речення

Після голосного звука перед приголосним

Зіставлення понять

Перед звуком [й] та буквами я, ю, є, ї

 

4)   Мелодика мовлення.

У послідовних змінах тону (висоти голосу) виявляється мелодика мовлення, що надає йому певного тонового забарвлення.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Тренувальна вправа.

Спишіть, вставляючи пропущені букви і, й.

... вийшли на гору. ... поглянули в далеч. Дуб ... сосна. Троянди ... виноград. Європа ... Азія. В озері ... ставку. Війна ... мир. Совість ... честь.

4.   Самостійна робота.

Перепишіть, добираючи з дужок прийменник або сполучник. Поясніть свій вибір.

Найкращий (і,й) найповніший скарб — праця. (Нар. творч.) Хліб (і,й) сонце найцінніше (в,у) світі. (Д. Луценко) (В,у) пісні наша доля. (Л. Осока) Вік учням (в,у)читись. (В,у)чителям — навчать. (С. Йовенко) (В,у) вікнах перші вогні. (О. Теліга) (В,у)читель сидів (в,у) школі то з дітьми, то з якимись книжками. (Б. Грінченко) Пісня (й,і) праця — великі дві сили. (І. Франко) Ми маємо право на сум (і,й) любов, на щастя, на сонце (й,і) трави. (В. Симоненко) А (в,у) селах (в,у) веселих (і,й) люди веселі. (Т. Шевченко)

5.   Лінгвістична гра «Редактор». Робота з картками.

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Колективна робота.

Поясніть лексичне значення слів вклад — укладуникаєш — вникаєшвдача — удача. Чи можливе чергування в таких словах? Складіть із ними речення.

2.   Пояснювальний диктант.

Запишіть текст. Підкресліть чергування у — в, і — й.

Гусенятко розплющило одне очко, потім друге, пискнуло і — народилося. Мама подивилась на нього, вкрила його крилом і заплакала: вночі гуси мали відлітати. Її чоловік з табуном і старшими дітьми зранку подався політати над полем і плавнями перед відльотом.

(М. Вінграновський)

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроку

1.   Робота з картками.

2.   Заключна бесіда.

— Що таке милозвучність?

— Розкажіть про чергування у — в, і — й.

— У яких випадках чергування у — в, і — й не може відбуватись?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Основні випадки чергування у — в, і — й", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід