Особливості інтонації безсполучникового складного речення
 
Урок № 49
Особливості інтонації безсполучникового складного речення
Мета: поглибити знання учнів про БСР, удосконалювати вміння та навички правильно інтону-вати й уживати їх; розвивати культуру мовлення
Очікувані результати: учні правильно ставлять розділові знаки між частинами БСР й обґрун-товують їх; знаходять і виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила; правильно інтонують БСР.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки
Тип уроку: комбінований.
 І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Спостереження над мовним матеріалом.
Прочитайте виразно речення, зробіть висновки щодо інтонації, якою поєднані частини БСР.
І досі сниться: під горою між вербами та над водою біленька хатиночка. (Т. Шевченко) Грім гримить — хліб буде родить. (Нар. творч.) Летять з гори санки і ґринджолята, в очах миг-тять занесені тини. (Л. Костенко) Чіпка чує: недалеко з-за жита хтось співає. (Панас Мирний)
 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Перевірка домашнього завдання.
 ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) Інтонація БСР.
У БСР найчастіше зустрічаються такі чотири типи інтонації: перелічувальна, зіставна, ін-тонація зумовленості; пояснювальна.
2) Зв’язок інтонації з граматичним значенням БСР.
Інтонація тісно пов’язана з граматичним значенням БСР. Зі зміною інтонації змінюється і їх граматичне значення. Інтонація є основним засобом розрізнення типів БСР. За граматичним значенням і характером інтонації виділяють перелічувальні, зіставні, зумовлені й пояснювальні БСР.
Щоб розпізнавати різні інтонації в чужому мовленні, перш за все слід натренуватися са-мому в правильному інтонуванні речень, тому, виконуючи вправи на постановку розділових знаків, обов’язково читайте речення вголос, дотримуючись правильної інтонації.
3) Типи інтонації в БСР.
У БСР найчастіше зустрічаються такі чотири типи інтонації: перелічувальна, зіставна, ін-тонація зумовленості, пояснювальна.
4) Граматичне значення БСР.
Інтонація тісно пов’язана з граматичним значенням БСР. Зі зміною інтонації змінюється і їх граматичне значення. Інтонація є основним засобом розрізнення типів БСР.
5) Види БСР.
За граматичним значенням і характером інтонації виділяють перелічувальні, зіставні, зу-мовлені й пояснювальні БСР.
При перелічувальній інтонації між простими реченнями пауза робиться невелика. Пере-лічувальна інтонація відповідає знакові кома або крапка з комою (пауза при цьому знакові триваліша, ніж при комі).
При інтонації зіставлення (попереджувальний) наголошене слово в пояснювальній час-тині речення вимовляється підвищеним тоном, а в пояснюючій — зниженим, причому між обо-ма реченнями витримується тривала пауза. Інтонація зіставлення відповідає знакові тире.
Для пояснювальної інтонації характерна виразна пауза між ПР, підкреслена вимова на-голошеного слова в першому реченні. Пояснювальна інтонація відповідає знакові двокрапка.
2. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
3. Запитання учням.
— Якими видами інтонації можуть поєднуватись частини БСР?
4. Самостійна робота.
Складіть чотири БСР, прочитайте їх із відповідною інтонацією.
5. Пояснювальний диктант.
Запишіть речення, обґрунтуйте вживання розділових знаків. Прочитайте речення вира-зно, поясніть інтонацію.
Будинки громадилися один на одному, випиналися височезні шпилі, велетенські полотнини закривали простори неба. (О. Іваненко) Самотній вовк полює скрадливо: він вистежує в основ¬ному завдяки нюхові. (В. Сабунаєв) Перемелеться лихо — доб¬ро буде. (Нар. творч.) Бджоли раді цвіту — люди літу. (Нар. творч.)
6. Творче моделювання.
Складіть по два речення відповідно до поданих схем, запишіть їх, поясніть інтонацію (можлива робота в парах).
[ ] — [ ].
[ ], [ ]: [ ].
[ ], [ ], [ ].
[ ]: [ ].
 IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Пояснювальний диктант.
Запишіть вірш під диктовку, поясніть постановку розділових знаків.
Я й досі чую: Ярославна
В Путивлі плаче на валу.
Я й досі бачу: неугавна
Зигзиця пада в ковилу.
І досі боляче: із бою
Додому Ігор не прийшов,
Лишивши в травах за собою
Сліди, ледь видні, підошов,
Лишивши щит на полі брані,
Розбитий ворогом навпіл,—
Де сонце жалібно востаннє
Цілує гори мертвих тіл...
(М. Чернявський)
3. Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
 VI. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці найскладнішим для мене було.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Особливості інтонації безсполучникового складного речення", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід