Перевірка і ведення зошитів
 
Орфографічний режим
1.Записи в зошиті виконують кульковою ручкою з синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення таблиць, схем тощо використовують простий олівець).
2. Між класною й домашньою роботою пропускають два рядки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи, рядків не пропускають).
3. Дату класної, домашньої чи контрольної роботи з мови чи літератури у 5-9 записують так: у першому рядку дату записують словами, а в другому – вид роботи (класна чи домашня), тема, вправа, яка виконується, наприклад:
Перше жовтня
Класна робота
Складносурядне речення
Вправа 94

У 10-11 класах у робочих зошитах з української мови і літератури – інше оформлення: на полях зазначають дату цифрами (01.12). 
У зошитах для контрольних робіт в усіх класах записується дата й тема, у межах якої виконується контрольна робота:
Перше жовтня
Усна народна творчість
4. Після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.
5.
 Зошити підписувати мовою, що вивчається.
6. Неправильний запис охайно перекреслюють (а не беруть у дужки чи витирають гумкою або замальовують коректором).
7. Зразок підпису зошита: 
Зошит
для робіт з української літератури
учня 8-А класу
НВК «Школа-ліцей» № 1
смт Роздольне
Скрипника Володимира

Зошит
для контрольних робіт
з української літератури
учениці 5-Б класу
Ботанічної загальноосвітньої школи
Зелінської Наталії

Зошит 
для робіт з розвитку мовлення
з української мови 
учня 6-В класу
Київської ЗШ № 120
Дмитренка Петра

Кількість і призначення учнівських зошитів

1. Кількість робочих зошитів з української мови визначається за класами: 5-9 класи – по два зошити;10-11 класи – по одному зошиту. 

2. Для контрольних робіт з української мови і літератури в усіх класах використовують по одному зошиту.

3. Кількість робочих зошитів як з української, так і з зарубіжної літератури – по одному в кожному класі.

4. Для навчальних і контрольних видів письмових робіт використовують зошити в лінію (з позначеними полями) на 18 або 24 сторінки (у 10-11 класах зошит для навчальних робіт може бути більшим за обсягом).

5. Аналіз контрольних письмових творів і переказів, а також контрольних диктантів виконують у робочому зошиті.

6. Зошити для контрольних робіт мають зберігатися в школі протягом усього навчального року.


Порядок перевірки письмових робіт

1. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови перевіряють: у 5-6 класах – двічі на тиждень; у 7-9 класах – 2-3 рази на місяць; у 10-11 класах – двічі на місяць.

2. Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української та зарубіжної літератури перевіряють раз на місяць у кожному класі.

3. Оцінку за ведення зошита з української мови і літератури виставляють у кожному класі окремою  колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.

4. Виставляючи оцінку за ведення зошита з мови чи літератури, слід ураховувати такі критерії: наявність різних видів робіт; грамотність (якість виконання робіт); охайність; уміння правильно оформлювати роботи (дотримання вимог орфографічного режиму). Виставляючи оцінку за ведення зошита з літератури, учитель обов’язково перевіряє кілька робіт із метою виставлення аргументованої, об’єктивної оцінки, але кількість цих робіт визначає на власний розсуд (не менше двох на місяць).

5. Ведення зошитів з української мови та літератури оцінюється оцінкою від 1 до 12 балів.


Правила перевірки зошитів

1. Усі виправлення, помітки й записи в учнівських роботах слід виконувати ручкою з червоним чорнилом.
2. Виявлені помилки позначають так:
    - орфографічні, пунктуаційні та граматичні помилки на вивчені вже правила підкреслюють горизонтальною рискою або виправляють, а на полях в цьому ж рядку вказують тип помилки ( | - орфографічна,   V - пунктуаційна, Г – граматична); помилки  на ще не вивчені правила виправляють, перекреслюючи їх скісною рискою (/) й надписуючи потрібну літеру чи розділовий знак, але не враховують при остаточному визначенні оцінки;
    - зазначають  лексичні (неточність у слововживанні, тавтологія, русизми (тощо), стилістичні(стильова невідповідність дібраних мовних засобів, одноманітність їх тощо) та змістові помилки(логічні – втрата послідовності викладу, неправильний поділ тексту на абзаци, фактичні – неправильно вказано дату, власну назву тощо), підкреслюють горизонтальною хвилястою рискою й на полях в цьому ж рядку вказують тип помилки (Л – лексична, С – стилістична, З – змістова).
3. За наявності у роботі більше п’яти поправок оцінка знижується на бал.
4. Дві негрубі вважають за одну помилку.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Перевірка і ведення зошитів", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід