Підсумковий урок.
 
 
Урок № 70
Тема.  Підсумковий урок.
Мета:  узагальнити  й  систематизувати  знання  учнів 
з  курсу  мови  у  десятому  класі;  підбити  підсумки 
роботи за рік; розвивати здатність до самооцінки, 
рефлексії; виховувати повагу до думки іншої лю ­
дини.
обладнання:   підручник,  торбинка,  фішки  із  номерами  вправ, 
дидактичний матеріал.
Хід  УРоКУ
I.   оГ оло Ш ення  Т е М и, М е Т и  й   з А вдА нь  УРо КУ
II.   МоТ ивА ція  н А вчА льної  діяльнос Т і  ШКоля Р ів
III.  о сновний  зМ іс Т   Р о Б оТ и
  п роведення  лінгвістичного  К вК.
1-й етап « розминка»
  y Кожна команда отримує по 5  запитань. Якщо команда, котрій 
адресовано  запитання,  не  може  на  нього  відповісти,  суперни ­
ки роблять спробу заробити собі додатковий бал.
I команда
—  Що  вивчає лексична стилістика?
—  З’ясуйте  поняття  «стилістичне  значення»  та  «стилістичне 
забарвлення».
—  Яку лексику називають стилістично маркованою?
—  Яку лексику називають емоційною?
—  Що  означає поняття «книжна лексика»?
II команда
—  Що  таке троп?
—  Як  використовуються  багатозначні  слова  в   науковому 
й  офіційно­діловому стилях?
—  Дайте визначення поняття «алегорія».
—  Які бувають епітети?
—  Чим характеризується порівняння?
III команда
—  Що  таке евфонічність?
—  Які звукові повтори притаманні українській мові?
—  Розкрийте  поняття  «звуковідтворення»  та  «звуконасліду­
вання».
—  Які типи наголосів існують в  українській мові?
—  Розкажіть про евфонічні засоби фольклору.
IV команда
—  Що  таке фразеологізм?
—  На  які групи поділяються фразеологізми за джерелами ви ­
никнення?
—  Дайте  стилістичну  характеристику  фольклорних  фразео­
логізмів.
—  Які мовні звороти називаються крилатими висловами?
—  Що  таке афоризм?
2-й етап «Загадкова торбинка»
  y Команди  витягають  з  торбинки  номери  вправ,  що  їх  повинні 
виконати за підручником.
3-й етап « редактор»
  y Кожна команда отримує речення, які треба відредагувати.
I команда
У  пишних  вітах  верби  сиділа,  «розкинувши»  пухнасте  пір’я, 
на товстій гілці ґава, пильно задивившись у  далечінь.
Він дивився на мене з  очами, повними провини.
Ми  вчора сиділи під ветвистим дубом.
Йшла старенька бабуся через ліс, уставши, присіла відпочити 
на пеньок.
II команда
Ґава сиділа на гілці і  пронизливо кричала.
Пеньок, порісший мохом, стояв посеред стежки в  лісі.
Харків  має  індивідуальне  обличчя,  тут  наявні  видатні  міста, 
які неодмінно потрібно відвідати.
Минув час, і  я дізналася, що маю розвинену інтуїцію.
III команда
Життя у  всіх однакове, за виключенням імен головних осіб.
Не  уявляю себе в   якості людини, яка передає свої знання.
Залежно від того, до яких дверей ти постучиш, стільки срібла 
і  отримаєш.
Сонце   — найбільша зірка нашої планети.
IV команда
Щоб  не  впасти  обличчям  у  грязюку  перед  новими  друзями, 
йому прийшлось купити новий костюм.
Щоб  не  припускатися  помилок,  копірайтер  повинен  дуже 
ретельно слідкувати за валентністю слів, консультуватися із тлу ­
мачним  словником  щодо  найменших  відтінків  значення  слова  та 
бути обережним із використанням синонімів слова.
Якщо  бути  зовсім  відвертою,  то  я  мріяла,  ще  зі  школи,  всту ­
пити до іншого вузу, іншого факультету.
4-й етап « ерудит»
  y Команди  визначають  по  одному  учаснику,  який  повинен  зга ­
дати  якнайбільше  фразеологізмів  зі  словом,  що  його  запропо ­
нують суперники.
5-й етап «Прес-конференція»
  y Команда  висвітлює  матеріал  на  запропоновану  чи  вибрану 
в  процесі жеребкування тему.
1.   «Практична стилістика і  культура мовлення».
2.   «Словотворчі засоби стилістики».
3.   «Стилістичні засоби фразеології».
4.   «Стилістичні засоби лексикології».
IV.   п ід Б и ТТ я  підсУМК ів  УРо КУ
  заключне  слово  вчителя.
Учитель  підбиває  підсумки  гри,  підсумовує  загальну  успіш ­
ність  учнів  за  рік,  характеризує  роботу  кожного  школяра,  дає 
рекомендації  на  літні  канікули  та  оголошує  семестрові  й  річні 
оцінки.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Підсумковий урок.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід