Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків
 

Урок № 81

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

Мета: ознайомити учнів з орфограмою «Подвоєні літери», пов’язаною зі збігом букв; навчати правильно писати слова з подвоєнням; розвивати орфографічну грамотність, усне й писемне мовлення

Очікувані результати: учні правильно пишуть слова з вивченими орфограмами на подвоєння букв, що позначають збіг однакових приголосних звуків, та обґрунтовують їх; знаходять і виправляють орфографічні помилки на вивчені правила; складають речення із засвоєними новими словами.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Аналіз контрольних робіт.

2.   Повторення вивчених орфограм.

3.   Перевірка домашнього завдання.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте подані пари слів. Поясніть різницю у вимові.

Тоня — рішення; щодня — коріння; неділя — зілля.

— Чим у кожній парі відрізняється вимова останнього приголосного звука?

— Чи вистачає у вас знань, щоб пояснити це мовне явище?

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

План пояснення нового матеріалу

Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Тренувальна вправа.

Перепишіть речення, укажіть слова з подвоєними літерами, розберіть їх за будовою. Поясніть, на межі яких значущих частин відбулося подвоєння.

Минула тривожна беззоряна ніч. (М. Стельмах) Нісся місяць ясним небом там, де зоря ясна. (М. Шашкевич) Чи бачив ти осінні луки? (Д. Білоус) Не відділяймо слова від діла. (М. Коцюбинський) Над нами туманна блакить. (В. Сосюра) Юннати допомогли птахам пережити сувору зиму. (Із газети)

4.   Орфографічний практикум.

Перепишіть, на місці крапок вставляючи, де потрібно, пропущені літери. Декілька слів уведіть у самостійно складені речення.

Роз..лючений, без..бройний, без..вучний, в..ічливий, над..ніпрянський, баштан..ик, орлин..ий, ран..ій, водян..ий, бездон..ий, пас..я, священ..ик, спів..ітчизник, в..ажати, лебедин..ий, пів..ікна.

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Самостійна робота.

Перепишіть речення, від поданих у дужках іменників утворіть прикметники, поясніть написання.

Сиділи попід стіною майстерні на сонечку, як (сон) горобці — рядочком. (Г. Тютюнник) Знайдено (глина) горщик з, можливо, найбільш стародавнім написом. (Із журналу) Любив (птах) щебет у саду i в полi. (О. Довженко) Річ (курінь) отамана сподобалася козакам. (М. Гоголь) Птаство цвірінькало поміж зеленою травою й виспівувало у повітрі, поки, зачувши високо під небом (орел) клекіт, враз принишкло. (А. Кащенко)

2.   Творче завдання.

Складіть твір-мініатюру про красу природи України, використовуючи слова незрівнянний, благословенний, несказанний. Позначте наголоси в цих словах.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроку

Заключна бесіда.

— Як на письмі позначаються подовжені приголосні?

— На межі яких значущих частин може відбуватися збіг однакових приголосних?

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Подвоєння букв на позначення збігу однакових приголосних звуків", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід