Порівняльний зворот
 
Урок № 20
Порівняльний зворот
Мета: ознайомити учнів з порівняльним зворотом, його виражальними можливостями; формувати вміння виділяти порівняльні звороти розділовими знаками; розвивати логічне мислення, увагу
Очікувані результати: учні вміють знаходити та правильно визначати порівняльний зворот у тексті; правильно ставлять розділові знаки; обґрунтовують їх уживання за допомогою вивчених правил; доцільно вживають і використовують порівняльні звороти в художньому мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
§ І.   Актуалізація опорних знань учнів
1.   Перевірка домашнього завдання.
1)   Перевірка письмового завдання.
2)   Перевірка індивідуального завдання.
2.   Фронтальне опитування.
— Який зворот називається фразеологічним?
— Які ще звороти ви вивчали?
— Що називається дієприкметниковим зворотом.
— Який зворот називається дієприслівниковим?
— Яку синтаксичну роль виконує дієприкметниковий зворот?
— Яку синтаксичну роль виконує дієприслівниковий зворот?
§ IІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Завдання учням.
Яким членом є виділені слова в першому реченні? Чи однаковий зміст вкладається в ці слова в кожному з наступних речень?
Мамина усмішка як сонце. Мамина усмішка, як сонце, зігріє і звеселить душу. Метал був розпечений, як сонце. Любіть Україну, як сонце, любіть. (В. Сосюра)
§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1.   Слово вчителя.
1)   Порівняльний зворот.
Порівняльний зворот — це другорядний член речення (обставина способу дії), який приєднується за допомогою слів як, мов, немов, наче, неначе, неначебто, ніби, буцім, ніж.
2)   Виділення порівняльних зворотів комами.
Якщо порівняльний зворот виступає членом простого речення (найчастіше — присудком), то він комами не виділяється. Наприклад: Голова без шуму як ліхтар без свічки. (Нар. творч.)
Порівняльний зворот виділяється комою, якщо він стоїть на початку чи в кінці речення, і двома комами, якщо він знаходиться в середині речення. Наприклад: У повітрі літали іс­корки сонячного світу, то закручуючись у круги, то вистрибуючи одна поверх одної, як сніг у завірюху. (Панас Мирний)
Не виділяють порівняльні звороти, що входять до стійких лексичних словосполучень, фразеологізмів: червоний як рак, спить як убитий, холодний мов лід, міцний як дуб.
2.   Робота з підручником.
1)   Опрацювання теоретичного матеріалу
2)   Виконання вправ і завдань
3.   Завдання учням.
Запишіть речення, знайдіть і підкресліть порівняльні звороти. Поясніть уживання коми при порівняльних зворотах.
Весняне сонце вже припікало, як улітку. Ліс гомонить, мов живий. (А. Малишко) І всі ми, як один, підняли вгору руки. (І. Франко) Все він робив не як люди. (Л. Глібов) Хлопець хороший, дарма що гарячий. (Ю. Смолич) Упав як підкошений. Він був неначе сон­ний. (О. Корнійчук) Усе в нього не як у людей. Олег як син рибалки добре знав морські звичаї. (В. Підмогильний)
§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок
1.   Пунктуаційний практикум.
Спишіть, розставляючи потрібні розділові знаки. Укажіть порівняльні звороти. Визначте їх синтаксичну роль.
Через історичні місця події дати як через магічні кристали висвічується нащадкам сива давнина. (О. Засенко) Знані й невідомі давні події немов глибинні живлющі джерела напоїли наснажили героїчним духом легенди й богатирські поеми-билини. (О. Засенко) Сонечко грало рожевим промінням по рівній як скло пелені Дніпра. (А. Кащенко) Весело глянули хмарки в блакитне море як у люстро (А. Кащенко) Чорнів як ноги павука мольберт у куточку. (С. Скляренко) Одірветься один листочок з гілочки й попливе як човник у сухому й пахучому осінньому повітрі. (С. Скляренко) Хмари піднялися вище мов пасма диму. (О. Ва­силь­ків­ський)
2.   Робота з текстом.
Виразно прочитайте текст. Визначте його основну думку. Випишіть речення з порів­няльними зворотами. Поясніть роль порівняльних зворотів як засобу художнього зображення. Доберіть до тексту заголовок.
Життя є молодість, труд і любов. Молодість, як дивовижний рубін, мусить горіти на 
серці. Все життя людина лише шліфує грані своєї молодості. На заході днів вона засяє нестерпучим блиском. І погасне. Бо другої молодості немає у світі.
Труд, як материна рука, веде нас по стежці. Він є вірним другом молодості. Він ніколи не зраджує. У радісній знемозі він пахтить, як дорога. Він отруює серце морською водою далеких обріїв. Труд у печалі заспокоює голову холодним вітерцем.
Любов. Відчуваю я її, як дорогу5, теплу долоню на голові. Вона перебирає моє волосся, лоскоче мене за вухом, ніби я якесь маля. Вона — щось таке, що підносить людину вгору, і завмирає в неї дух. Вона знає такі таємниці, що від них розривається серце, як стигла слива, надвоє. Скільки людей співало їй! А вона, пишна, сходить, сонцем іде на небо, світить, б’є в очі, як у глибокий колодязь пустелі. І молодість дзвенить, як ранковий вітер над безконечними полями.
(За Ю. Яновським)
3.   Робота біля дошки й у зошитах.
Запишіть речення, вставляючи пропущені букви. Підкресліть порівняльні звороти. Прочитайте речення, правильно інтонуючи. Виконайте синтаксичний розбір першого ре­чення.
В..ршечок з ялинки волікся за бат..ком і лишав на снігу довгу, мов стеж..чка, смужку. (М. Коцюбинський) Неначе з тяжкого труда, в пилу с..рочка — аж руда. (А. Малишко) Г..сподиня ходит.. тепер, як паня. (Б. Лепкий) Цілу зиму сидів у к..рній хаті, наче ота насі­нинка, запхнута й зав..язана у торбинку. (Б. Харчук) Неначе вчора, все отак було, привіти й жарти мов дзв..ніли вчора, на дворик той весни пливе тепло, і тихий вечір, і ясін.. прозора. (А. Малишко)
4.   Диктант-переклад.
Перекладіть українською мовою. Визначте й підкресліть порівняльні звороти.
Как парус, чайка там белеет в высоте. (А. Фет) Спелый снег! Ты хрустишь на зубах, словно мякоть арбуза! (Р. Рождественський) Человек неучёный что топор неточёный (Нар. творч.) Он рассуждает совсем как взрослый. (Із журналу) В темноте глаза у кошки светились ярко, как звезды. (Із журналу) Лягушки, точно маленькие будды, на бревнышке сидели у пруда. (В. Шефнер)
5.   Робота в групах.
Спишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені розділові знаки. Поясніть уживання коми при порівняльних зворотах-обставинах.
1 група: 1–3 речення.
2 група: 4–7 речення.
Ой річенько, голубонько! Як хвилечки твої пробігли дні щасливії і радощі мої! (Л. Глібов) Ставок блищить на сонці неначе дзеркало вправлене в срібні рами. (І. Нечуй-Левицький) Свіжий перший сніг укрив гори й долини ніби тонким дорогим полотном. (І. Нечуй-Левицький) Блискавки подібно рибі грали гаснучи в озерах (В. Швець) Я зойкнув мов 
підрізаний. (І. Франко) Посипався як з решета наглий краплистий дощ. (За І. Нечуєм-Левицьким) Гарна дівчина немов у лузі калина. (Нар. творч.)
§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1.   Завдання для всього класу.
1)   Опрацювати теоретичний матеріал
2)   Виконати вправи
2.   Індивідуальне завдання.
Написати твір-мініатюру з елементами опису природи, використовуючи порівняльні звороти.
§ VІ.  Підсумки уроку
Лінгвістична гра «Закінчи речення».
— Двоскладне речення має…
— Щоб перевірити, чи правильно визначено підмет, замінимо його…
— За способом вираження присудки бувають…
— Складений іменний присудок виражається…
— Додаток може бути виражений…
— Означення бувають…
— Обставини за значенням поділяються на такі види: …
— Порівняльний зворот — це…
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Порівняльний зворот", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід