Правила вживання м’якого знака
 

Уроки № 75–76

Правила вживання м’якого знака

Мета: актуалізувати, поглибити й узагальнити знання учнів про правила вживання м’якого знака, виробляти навички правильної вимови та написання слів з орфограмою «М’який знак»; розвивати орфографічне чуття, пам’ять, логічне мислення, уміння співставляти та аналізувати мовні явища

Очікувані результати: учні правильно пишуть слова з м’яким знаком, обґрунтовують вивчену орфограму; користуються орфографічним словником.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроків: комбіновані.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Бесіда.

— Назвіть вивчені орфограми. Наведіть приклади.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків

1.   Колективна робота.

Прочитайте невелику історію про двох сестричок.

Оксанчина сестра Марічка скоро піде до школи, вона вчить абетку. Її цікавлять усі букви, а особливо одна з них. Вона просить сестру-п’ятикласницю прочитати їй віршик М. Хаткіної про м’який знак:

Це важливий дуже знак,
Нам без нього — аж ніяк!
Не сховатися у тінь,
Не піти у далечінь,
День без нього не такий…
Ось такий він — знак м’який.

2.   Проблемне питання.

— А вам, п’ятикласникам, чи все відомо про м’який знак?

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Написання м’якого знака в українських словах.

М’який знак пишеться:

— після м’яких [д], [т], [з], [с], [дз], [ц], [л], [н] у кінці слова та складу: мідь, швець, восьмий;

— Після м’яких приголосних у середині складу перед одзьоб, льон, трьох;

— у суфіксах -зьк-, -ськ-, -цьк-близький, вузький, волинський. Але: ковзкий, баский;

— у зменшено-пестливих суфіксах -еньк-, -оньк-, -есеньк-, -ісіньк-, -юсіньк-батенько,гарненький, малесенький;

— відповідно до вимови після л перед приголосним: пральня, альбатрос. Але: рибалка— рибалці;

— у дієсловах на -ть, -тьсясміється;

— у родовому відмінку множини іменників жіночого роду м’якої групи І відміни й серед­нього роду на -нн(я), -ц(е) II відміни: друкарень, пісень, робітниць, знань;

— на позначення роздільної вимови після м’яких приголосних перед я, ю, є, ї в росій­ських прізвищах: Третьяк, Ільїн.

2)   М’який знак у словах іншомовного походження.

М’який знак пишеться в словах іншомовного походження після д, т, з, с, л, н перед я, ю,є, ї: конферансьє, віньєтка, Лавуазьє.

3)   Коли ь не пишеться.

М’який знак не пишеться:

— після губних б, п, в, м, флюбов, торф;

— після р у кінці складу або слова: вірте, перевір, Харків. Але: Максим Горький;

— після н перед ж, ч, ш, щ та перед суфіксами -ств(о), -ськ(ий): інший, кінчик, менший,тонший, Уманщина, волинський, селянство. Але: бриньчати, доньчин, няньчин,няньчити тощо;

— після м’яких приголосних, крім л, якщо за ними йдуть інші м’які приголосні: користю,радість, свято, слід. Але: різьбяр, тьмяний та похідні від них;

— між подовженими м’якими приголосними: волосся, віддячити.

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Тренувальна вправа.

Перепишіть, вставляючи, де треба, м’який знак.

Місто Хар..ків, гір..кий смак, пис..менник Максим Гор..кий, т..мяний ден.., Тетян..чин зошит, спритний воротар.., ковал..с..кий міх, нян..чити маля, мій бат..ко, милуєт..ся краєвидом, вправний різ..бяр, прекрасна мит.., кол..ори веселки.

 

4.   Вибірковий диктант.

Запишіть слова з м’яким знаком.

Весняний день рік годує. У березні сім погод надворі: сіє, віє, крутить, мутить, рве, зверху ллє, знизу мете. В марець не замерзне й старець. Уночі тріщить, а вдень плющить. До першого грому земля не розмерзається. Прийде тиждень вербовий, бери віз у дорогу дубовий. Весна ледачого не любить. Як почав орать, то в сопілку не грать. Ластівки низько літають — дощ обіцяють. Погода — усім вигода, а сльота — усім гризота. Весна — наші батько і мати, а як не посієш — не будеш збирати.

5.   Робота біля дошки й у зошитах.

Прослухайте речення. Випишіть слова з м’яким знаком. Виконайте їх звукопис.

Місяць — срібне відерце, і зоря горілиць. Хтось налив моє серце срібним дзвоном криниць. (Г. Коваль) Народу віра глибша від сльози. (Н. Диб’як) Калино, калинонько, чом при лузі стоїш? (Нар. творч.) Зимове сонце крізь плач сміється. (Нар. творч.) Синій — колір неба, у ньому — неземна таїна пізнання світу. Символізує чесність, добру славу та вірність. (Із газети)

6.   Розподільний диктант.

Запишіть слова у два стовпчики: І — з м’яким знаком; ІІ — без м’якого знака.

Тонший, палац, здається, женьшень, рибальство, бриньчати, повірте, ненька, сім, степ, вузький, подорож, військо, зіронька, яблуньці, Марічці, Ігор, будується.

7.   Самостійна робота.

1)   Подані іменники поставте у форму давального відмінка однини. Поясніть уживання і невживання м’якого знака.

Редька, берізка, галка, Галька, сопілка, донька, калинонька, лялька, Даринка, рибалка, Наталка, зозулька, дівчинонька, тарілка, гуска, бурулька, Тетянка.

2)   Подані іменники поставте у форму родового відмінка множини. Поясніть правопис. Складіть із ними речення.

Їдальня, вишня, пісня, столиця, серце.

 

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Навчальний переклад.

2.   Робота в групах.

Прочитайте, поясніть написання слів зі м’яким знаком. З’ясуйте значення фразеологізмів, складіть із ними речення.

I група — Неблизький світ. Клонить у сон.

II група — Загнати на слизьке. Руки не туди стоять.

III група — Як намальований. Хилиться од вітру.

IV група — Голова варить. Обвести навколо пальця.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроків

1.   Лінгвістична гра «Четверте зайве».

Закресліть «четверте зайве». Свій вибір обґрунтуйте.

Мен..ший, буд..те, вишен..ці, ґедз.. .

Ковз..кий, індійс..кий, заход..те, павіл..йон.

Смієт..ся, борот..ба, ател..є, Уман..щина.

2.   Бліцопитування.

— М’який знак уживається в таких випадках: ...

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Правила вживання м’якого знака", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід