Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників
 
Уроки № 53–54 
Тема. Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників. 
Мета: дати учням поняття про прислівник як частину мови; навчити розпізнавати різні 
за значенням прислівники в текстах, правильно використовувати їх; визначати 
синтаксичну роль прислівників; розвивати творче мислення, увагу, наполегли­ 
вість у роботі; виховувати любов до природи. 
Очікувані результати: учні знають загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксичну роль 
прислівника; знаходять прислівники в реченні, відрізняють їх від омонімічних 
і паронімічних частин мови; розпізнають різні за значенням прислівники в тек­ 
стах, правильно використовують їх. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроків 
І. Актуалізація опорних знань учнів 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Колективна робота. ; 
доберіть до поданих слів синоніми. 
Повагом, нешвидко. (Повільно. ) Хороше, гарно. (Добре. ) Неда -леко, поруч. (Близько. ) Невесело. ( Сумно. ) Радісно, безжурно. ( Весело.) 
Нерано. ( Пізно. ) Блаженно, безхмарно, солодко. ( Щасливо. ) Невисоко. 
(Низько.) Нечутно, неголосно. (Тихо. ) Поспіхом. ( Швидко.) 
Запитання до учнів. ; 
— На які питання відповідають дібрані синоніми? 
— Що ви пам’ятаєте про прислівник? 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети урок І в 
Робота з таблицею. ; 
Заповніть першу та другу колонки таблиці. 
Що знаємо про прислівник Про що хочемо дізнатися Про що дізналися? 
ІІІ. Сприйняття й засвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Опрацювання таблиці. ; 
П Р и С л ІВНи К я К ЧАСТ и НА МОВи 
Значення 
Морфологічні 
ознаки 
Змінність 
Синтаксична 
роль 
Називає ознаку дії (приєднується до 
дієслова і дієприслівника): Усе навколо 
зеленіє 
Ступені порівнян ­ 
ня (якщо є): І лю -дям легше буде, 
і камінь швидше 
рухатиметься. 
(І. Франко) 
Незмінна 
частина мови 
Обставина; рідше 
означення: Довго 
балакав, та мало 
сказав. (М. Кро­ 
пивницький) 
Називає ознаку предмета (приєднується 
до іменника): У хаті чисто 
Називає ознаку іншої ознаки (приєдну ­ 
ється до прикметника, дієприкметника 
або іншого прислівника): Павло був 
сильно схвильований 
Робота з підручником. ; 
[1] § 30; впр. 342 (усно), 343, 344 (письмово). 
[2] § 24, 25; впр. 196, 197 (письмово), 204 (письмово). 
Бліц-опитування. ; 
— Що таке прислівник? 
— Чому прислівник є незмінною частиною мови? 
— Назвіть групи прислівників за значенням. 
— Яку синтаксичну роль виконує прислівник у реченні? 
Наведіть приклади. 
Робота з текстом. ; 
Запишіть текст, підкресліть прислівники. визначте, до якої групи за 
значенням вони належать, яку синтаксичну роль виконують. доберіть 
до тексту заголовок. визначте основну думку й тему висловлювання, 
його стилістичну належність. 
На сході піднімалась стіна дня, ледь-ледь жеврів небосхил. 
О такій порі приємно спостерігати, як повільно, але невпинно 
світає. 
Тиша навкруги стояла до нудоти запаморочлива. Повітря 
пахло свіжістю, дихалось на повні груди, розлого. Весна владно 
вступала у свої законні права. Уляна обвела зором небо, опустила 
погляд на сад і за ним, удалині, побачила темну смугу лісу. 
( В. Іванин ) 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Вибірковий диктант. ; 
випишіть із тексту прислівники з пояснювальними словами, ставля -чи в дужках питання. до якої частини мови подібний прислівник за 
своєю роллю в мовленні? 
Сонце прокинулось пізно, склало свої золотисті крила і по-висло над лісом. Поглянуло згори довкола, та так ласкаво, що ліс 
враз зазолотився, засяяв. Тепер навіть столітні дуби приміряли 
багряну одіж. Дружно зашуміли, загомоніли, замахали вітами, 
застогнали, ніби навперебій кликали літо із синьої далини. 
(За Н. Приходько) 
Тренувальні вправи. ; 
1. Згрупуйте прислівники-синоніми за значенням і запишіть їх. З виді -леними прислівниками складіть речення. 
Завжди, швидко, спокійно, таємно, зненацька, по-українськи, 
верхи, багато, надвоє, там, тут, здалеку, сьогодні, зранку, спро -соння, зозла, навмисне, несподівано , незабаром. 
2. Запишіть загадки, відгадайте їх. Підкресліть прислівники, укажіть їх 
значення. 
Звечора вмирає, уранці оживає. Узимку горою, а літом во-дою. Удень вікно розбивається, а вночі вставляється. Що з землі 
легко піднімеш, то далеко не кинеш. 
Відповідь. день, сніг, ополонка, пір’їна. 
3. д о поданих прислівників доберіть синоніми із довідки й запишіть, 
утворюючи синонімічні ряди. 
Дзвінко, гнівно, близько, швидко, разом, справді. 
Д о в і д к а: доблесно, неподалік, насправді, поблизу, хутко, 
спільно, дійсно, гуртом, недалеко, стрімко, воістину, укупі, сер -дито, лунко, знавісніло, гучно, скоро, звитяжно, роздратовано. 
4. Спишіть речення. Укажіть значення прислівників. визначте, яким чле -ном речення вони виступають. 
Зненацька проміння ясне од сну пробудило мене. ( Леся Українка) 
Знадвору почувся гамір. (М. Вінграновський ) Собаки заскавуліли і кину-лися врозтіч. (І. Багряний ) І не зглянувсь, як зима ледве видно, ледве 
чутно підійшла. (І. Муратов ) 
5. д оберіть антоніми до прислівників мало, вночі, влітку , всерйоз, де -шево, раніше. 
6. д опишіть за зразком прислівники, які відповідають на поставлені 
питання. 
Зразок. Працювати (як?) добре, чесно, охоче, залюбки. 
Вставати (коли?)... Крикнути (з якої причини?)... Піти 
(куди?)... 
Творче спостереження з елементами аналізу. ; 
Порівняйте виділені слова як частини мови. Поясніть, як ви розріз-няєте ці частини мови. Зробіть висновок. Складіть з однією парою 
словосполучень два речення. 
Холодне повітря — зустріти холодно , яскраво світити — яскрава фарба, 
багато щук — багато вдягнений, мало іграшок — мало читати. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 30; впр. 347, 348 (письмово). 
[2] § 24, 25; впр. 198 (1, 2 — письмово), 206 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в 
Робота з таблицею. ; 
Заповніть третю колонку таблиці, над якою ви розпочали роботу на 
початку уроку.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Прислівник: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прислівників", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід