Речення з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах речення
 

Уроки № 34–35

Речення з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах речення

Мета: поглибити знання учнів про роль однорідних членів речення, навчити визначати їх у реченні, ставити розділові знаки при однорідних членах речення, формувати навички правильного інтонування речень з однорідними членами; розвивати логічне й образне мислення, увагу, пам’ять

Очікувані результати: учні знаходять речення з однорідними членами; уміють правильно ставити розділові знаки при однорідних членах речення та обґрунтовують їх постановку; знаходять і виправляють помилки на вивчені орфограми; правильно інтонують речення з однорідними чле­нами.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словник-довідник труднощів української мови, таб­лиці «Сполучники сурядності», «Однорідні члени речення», «Розділові знаки між однорідними членами речення»

Тип уроків: комбінований.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Перевірка індивідуального завдання.

2.   Гра «Відгадай синтаксичну загадку».

Розділ науки про мову, який вивчає будову словосполучень і речень. Розділ науки про мову, який вивчає вживання розділових знаків у реченні й тексті на письмі. Слово чи група слів, що передають повідомлення, запитання або пораду, прохання, наказ. Речення, що має два головних члени — підмет і присудок, які групують навколо себе всі інші члени речення (другорядні). Речення, граматична основа якого складається з одного члена (підмета або присудка). Речення, де пропущений один або кілька членів, які можна відтворити.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроків

Проблемне завдання.

Прочитайте уривок із поезії О. Олеся. Ще раз прочитайте вірш, опустивши однорідні члени речення. З’ясуйте, яке смислове, синтаксичне та стилістичне навантаження вони несуть.

Ліс густий, дрімучий, темний,
Споконвічний ліс росте,
Не проб’ється навіть сонце
Крізь гілля його густе.
Велетенські граби, вільхи,
Сосни, явори, дуби

Раз в століття полягають
Після віку боротьби.
Де родились, там вмирають,
Обертаються у тлінь,
На могилах виростає
Ряд наступних поколінь.

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

§ 1.   Слово вчителя.

§ 1)   Які члени речення називаються однорідними.

§ Члени речення, які стосуються того самого слова в реченні та відповідають на те саме питання, називаються однорідними. Наприклад: Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. (О. Довженко)

§ Однорідні члени речення рівноправні між собою й незалежні одне від одного, вони з’єднуються сурядним зв’язком. Однорідними можуть бути і головні (підмет і присудок), і другорядні (додатки, означення, обставини) члени речення.

§ 2)   Поширені й непоширені однорідні члени речення.

§ Однорідні члени речення бувають непоширені (виражені одним повнозначним словом) і поширені (виражені групою слів). Наприклад: Понад ставком росли верби, осокори, кущі верболозу, густий очерет. (Із журналу)

§ 3)   Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами.

§ Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами є тими самими членами речення, що й однорідні члени, які вони узагальнюють.

§ 4)   Зв’язок між однорідними членами речення. Розділові знаки.

§ Однорідні члени речення поєднуються між собою безсполучниковим, сполучниковим і змішаним зв’язком.

§ Між однорідними членами ставлять коми. Не ставиться кома між двома однорідними членами речення, якщо вони з’єднані одиничними сполучниками і(й), та(і), абочи. Наприклад: Старий батько сидить коло хати та вчить внука маленького чолом оддавати. (Т. Шевченко)

§ 2.   Опрацювання таблиць «Сполучники сурядності», «Однорідні члени речення», «Розділові знаки між однорідними членами речення».

Сполучники сурядності

Єднальні

Протиставні

Розділові

І(й); та (у значенні і); і…і,ні…ніані…аніяк…такще йне тільки… а йа також.

Аалета (у значенні але);протезатеоднак

Абочихочабо… або,чи…чихоч…хочто…тоне то…не точи то…чи то,хоч…хоч

Тут були і авіатори, і танкісти, і артилеристи. (О. Гончар)

А на серці легко, але гірко. (Т. Шевченко)

На озері туман то летить пеленою, то хвилює од вітру, то розривається, одкриваючи блідо-блакитну воду. (Леся Українка)

§  

§ Однорідні члени речення

Види зв’язку між однорідними членами речення

безсполучниковий

сполучниковий

змішаний

тільки інтонація переліку

сурядні сполучники та інтонація

сурядні сполучники і без них

Пшениця, жито на добрім сіялись лану. (Т. Шевченко)

Їхав то вгору, то в будяки, то в кропиву. (Нар. творч.)

Тягнуться до сонця квіти, трави і гори голубі. (Із журналу)

§  

§  

§ Розділові знаки між однорідними членами речення

Кома ставиться

Приклади

1.   Між однорідними членами речення, якщо вони з’єднані не сполучниками, а лише перелічувальною інтонацією

Птахи, рослини, тварини — усі вітали весну.

2.   Між однорідними членами речення, якщо вони з’єднані єднальними або розділовими сполучниками, що повторюються

У саду в Сашка росли і вишні, і сливи, і груші, але найбільшу увагу привертала розкішна яблуня.

3.   Кома завжди ставиться, коли однорідні члени речення з’єднані протиставними сполучниками

З добрим дружись, а лихих стережись.

4.   Якщо в одному ряду є однорідні члени речення, з’єднані інтонацією і сполучником

У цій країні вони знайшли все: повагу, любов, спокій, і мирне небо, і зоряні ночі, і добрих людей.

§  

3.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

4.   Робота з текстом.

Запишіть текст, знайдіть однорідні члени речення. Укажіть, якими членами речення вони виступають та якими частинами мови виражені. Доберіть заголовок до тексту. Визначте стиль мовлення. Поясніть розділові знаки між однорідними членами.

До чого ж гарно й весело було в нашому городі! Ото як вийти з сіней та подивитися навколо — геть-чисто все зелене та буйне. А сад, було, як зацвіте весною! А що робилось на початку літа — огірки цвітуть, гарбузи цвітуть, картопля цвіте. Цвіте малина, смородина, тютюн, квасоля. А соняшника, а маку, буряків, лободи, укропу, моркви! Город до того переповнявся рослинами, що десь серед літа вони вже не вміщалися в ньому. Вони лізли одна на одну, перепліталися, душилися, дерлися на хлів, на стріху, повзли на тин, а гарбузи звисали з тину прямо на вулицю.

А малини — красної, білої! А вишень, а груш солодких було як наїсися — цілий день живіт як бубон.

І росло ще, пригадую, багато тютюну, в якому ми, маленькі, ходили, мов у лісі. А вздовж тину, за старою повіткою, росли великі кущі смородини, бузини і ще якихось невідомих рослин.

(За О. Довженком)

§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Тренувальні вправи.

2.   Творче завдання.

Складіть із поданими словами словосполучення з однорідними членами речення. Укажіть тип зв’язку між ними.

Зразок: Повертались (які?) веселі та бадьорі.

Знайшли (що?), не буде (чого?), доглядає (кого?), співає (як?), дружить (з ким?), захід (який?), осінь (яка?).

3.   Пояснювальний диктант.

4.   Творче конструювання.

Запишіть подані речення, поширюючи однорідними членами і ставлячи потрібні розділові знаки.

Весняний ліс стояв наповнений співом пташок. Світанкова зоря зійшла над землею. Спека висушила спраглі поля. Зимовий ранок привітав усіх снігом. Весна зігрівала все навкруги. Пшенична нива чекала на хліборобів. Літо видалося теплим.

5.   Самостійна робота.

6.   Робота в групах.

Складіть у зазначеному стилі речення з однорідними членами, використовуючи подані слова.

1 група (у науковому стилі): Математика, фізика, хімія. Синтаксис, пунктуація, морфологія. Кальцій, кисень, водень.

2 група (у художньому стилі): Степи, ліси, долини. Снігурі, білки, зайці. Калина, верба, тополя.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

§ VІ.  Підсумки уроків

Гра «Хто швидше?».

Складіть речення з кількома рядами однорідних членів.

1)   О, О, О … та О, та О, та О.

2)   О, О, О … О, О, О.

3)   О і О, О і О … О, О.

4)   О, О, О … О, О і О.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Речення з однорідними членами. Розділові знаки при однорідних членах речення", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід