Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.
 
Урок № 51
Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями. 
Систематизація та узагальнення вивченого
Мета: узагальнити й систематизувати знання учнів про речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями; удосконалювати пунктуаційні вміння й навички; розвива-ти спостережливість, уважність, кмітливість
Очікувані результати: учні знаходять у реченні звертання, вставні слова (словосполучення, речення); аналізують й оцінюють виражальні можливості речень зі звертаннями, встав-ними словами (словосполученнями, реченнями) в тексті; правильно розставляють роз-ділові знаки при них; знаходять та виправляють помилки на вивчені правила; констру-юють та інтонують речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями).
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: систематизація й узагальнення знань.
 I. Актуалізація опорних знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання.
1) Перевірка письмового завдання.
2) Перевірка індивідуального завдання.
2. Фронтальне опитування.
— Що називається звертанням?
— З якою метою звертання використовуються в усному й писемному мовленні? Наве-діть приклади.
— Схарактеризуйте звертання за будовою. Наведіть приклади.
— Розкажіть про розділові знаки в реченнях зі звертаннями.
— Які слова називаються вставними? Наведіть приклади.
— Яку роль у реченні відіграють вставні словосполучення й речення? Чим вони відріз-няються від вставних слів?
— Наведіть приклади речень зі вставленими реченнями. Поясніть розділові знаки при вставлених конструкціях.
 II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Вступне слово вчителя.
На цьому уроці ми узагальнимо й систематизуємо ваші знання про речення зі звертан-нями, вставними і вставленими конструкціями на основі аналізу текстів та речень.
ІІІ. Систематизація й узагальнення вивченого
1. Розподільний диктант.
Запишіть в одну колонку звертання, а в другу — вставні слова, словосполучення, ре-чення. Поясніть їх правопис.
Сину, треба думати, сизокрилий, соромно сказати, Вітчизно моя, може, люди, дозволь-те, Ніно Пилипівно, тато його був у відрядженні, Україно, з іншого боку, червоні троянди, безумовно, брати, між іншим, дорогі мої однокласники, зрештою, мово рідна, мій друже, без сумніву, між нами кажучи, о земле, будь ласка, по-моєму, чудовий краю, на мою думку, по-перше, вітре, далі солов’їні, по-друге, до речі, щастя мені тоді настало, вечірнє сонце, безпе-речно, маю на увазі.
2. Творче завдання.
Складіть по три речення зі звертаннями і вставними конструкціями з попереднього за-вдання. З’ясуйте їх роль.
3. Творче конструювання (робота за варіантами).
І варіант
Перебудуйте подані речення так, щоб у них були звертання. Запишіть перебудовані ре-чення та зробіть їх синтаксичний розбір.
Мова — наша зброя, якою ми служимо народові, що нас породив вигодував і виховав. (За М. Рильським) Коханий заграє мені в сопілку, щоб вона все лихе зачарувала. (За Лесею Українкою)
ІІ варіант
Перебудуйте подані речення так, щоб у них були вставні слова. Запишіть перебудовані речення та зробіть їх синтаксичний розбір.
Мова — це великий дар природи, розвинутий і вдосконалений за тисячоліття з того ча-су, як людина стала людиною. (За К. Крапивою) Коли Леся вийшла, Сергієві, незважаючи на веселий вечір, стало журно. (За В. Козаченком)
4. Лінгвістичне дослідження.
Запишіть речення, розставляючи потрібні розділові знаки. Аргументуйте свою думку. Поясніть синтаксичну роль слова здавалось у другому й шостому реченнях.
Археологи знайшли на схилах Старокиївської гори фундаменти князівського палацу, в якому цілком можливо жив сам Кий. (П. Загребельний) Пісня здавалося бриніла вже в ньому. (М. Коцюбинський) Повна хата людей і видно якісь питання обмірковують. (А. Головко) На-що б бачте те згадувать що давно минуло. (Т. Шевченко) Неси ж мене коню по чистому по-лю. (І. Франко) Веселеє колись село чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим. (Т. Шевченко) Ось нарешті видно віддалік її будинок. (Ю. Яновський) На покуті як водиться між нас Тарас Григорович і Божа Мати. (Л. Череватенко) Побачив я одного разу сусід у гості запросив портрет в обіймах рушників пророка нації Тараса. (В. Радіонов) Як дитиною бувало упаду собі на лихо то хоч в серце біль доходив я собі вставала тихо. (Леся Українка)
5. Творче моделювання.
Запишіть поданий уривок, розставляючи потрібні розділові знаки. Продовжте вислов-лювання, зберігаючи стиль.
Уклін тобі мій сердечний краю моя зірко ясна прекрасна у своїм звабнім тремтінні моя мамина вишиванко мережана диво-квітками у веселковім вінку моя мудросте батьківська напоєна святою любов’ю до тебе… (Л. Андрела)
6. Робота з текстом.
Прочитайте висловлювання. Чи можна назвати його текстом? Доберіть заголовок. Ви-конайте завдання до тексту.
У кожного з вас друзі є найпотаємніша найсвітліша мрія про майбутнє ким бути один напевно хоче стати льотчиком другий металургом третій комбайнером четвертий учителем адже безліч світлих доріг перед юними громадянами демократичної країни і в кожного з них безумовно є своє заповітне бажання як добре мріяти про майбутнє як кажуть людина без мрії що птах безкрилий однак тільки та мрія не безплідна яка тісно пов’язана з життям з працею в ім’я Батьківщини над усе ми цінуємо труд ми славимо тих чиї груди прикрашають ордени й золоті медалі у нас не повинно бути ледарів дармоїдів білоручок ви друзі мабуть найщасли-віші люди на Землі бо жити вам і творити у світлому майбутньому.
(За Б. Баклановим)
Завдання до тексту.
— Визначте межі речень і поділіть уривок на абзаци.
— Запишіть текст, розставивши розділові знаки.
— Назвіть речення зі звертаннями і вставними словами.
— Проаналізуйте звертання і вставні слова.

 ІV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
2. Індивідуальне завдання.
Скласти невеличке письмове висловлювання (7–9 речень) про історичну пам’ятку культури свого міста (села), використовуючи звертання й вставні конструкції.
 V. Підсумки уроку
Інтерактивна вправа «Рефлексія».
— Чи досягли ми сьогодні поставленої мети?
— Що нового ви дізналися на уроці?
— Над чим замислились?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Речення зі звертаннями, вставними і вставленими конструкціями.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід