Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова. Повторення та узагальнення теми «Дієприкметник».
 
Урок   №  43
Тема.  Розбір  дієприкметника  як  особливої  форми дієслова.  Повторення  та  узагальнення  теми   
«Дієприкметник».
  Мета:  повторити,  узагальнити  й   систематизувати  вивчене  про  дієприкметник;  на ­
вчити  виконувати  розбір  дієприкметника  як  частини  мови;  розвивати  логічне 
мислення,  вміння  оперувати  лінгвістичними  термінами,  застосовувати  знання 
в  нестандартних  ситуаціях;  виховувати  потребу  пізнавати  мовні  глибини.
 Очікувані результати:  учні знають загальне значення дієприкметника, його морфологічні ознаки, 
синтаксичну  роль;  знаходять  у  реченні  дієприкметники;  вміють  розбирати  діє­
прикметник як особливу форму дієслова; пояснюють орфограми й   пунктограми; 
знаходять і   виправляють у   реченні помилки на вивчені орфографічні, граматичні 
й  пунктуаційні правила; визначають дієприкметники активного й   пасивного ста ­
ну;  засоби  їх  творення.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроку:   систематизація  й   узагальнення  вивченого  матеріалу.
Хід  уроку
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Ви  закінчили  вивчення  великої  теми  «Дієприкметник». 
Тож  сьогодні  треба  систематизувати  знання  і  з’ясувати  рівень 
підготовленості  до  тематичного  оцінювання:  що  ви  добре  засво -їли,  а  над  чим  ще  потрібно  попрацювати.  Роботу  на  уроці  ми 
побудуємо  у  формі  «Захист  проектів».
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Методичний  коментар.   ;
Клас об’єднується у   три групи, кожна з   яких має захистити 
свій  проект.
І група   — «Теоретики» (захищають проект з  теми «Дієприк-метник  —  особлива  форма  дієслова»).
ІІ  група  —  «Практики»  (готують  і  захищають  практичні 
зав  дання).
ІІІ  група   —  «Рецензенти»  (дають  оцінку  роботі  теоретиків 
і  практиків).
Робота  в  групах.   ;
І  група  «Теоретики».
Повідомлення  на  заздалегідь  підготовлену  тему  «дієприкметник   — 
особлива форма дієслова» у  формі таблиці (розробка дієприкметника 
як  особливої  форми  дієслова).
Дієприкметник
Початкова  форма
Вид
Час
Стан
Рід
Число
Відмінок
Синтаксична  роль
ІІ  група  «Практики»
Заповніть  таблицю,  складену  теоретиками,  використовуючи  всі  діє-прикметники  з   поданого  вірша.
Полем  мені  наговорена 
Мово  моя  українська, 
Батьківська,  материнська. 
Я  тебе  знаю  не  вивчену, 
Просту,  домашню,  звичну. 
Не  з-за  морів  прикликану. 
Не  з  словників  насмикану.  
Ти  у  мені  із  кореня  —  
Полем  мені  наговорена, 
Дзвоном  коси  прокована,  
В  чистій  воді  смакована,  
Болем  очей  продивлена, 
Смутком  багать  продимлена, 
З  хлібом  у  душу  всмоктана, 
В  поті  людськім  намокнута, 
З  кров’ю  моєю  змішана 
І  аж  до  скону  залишена  
В  серці  моїм.  Ти  звеш  сюди 
Добрих  людей  до  бесіди.
(В.   Бичко )
ІІІ  група  «рецензенти»
Проаналізуйте  роботу  групи  теоретиків  і  практиків.
Напишіть твір-мініатюру, розпочавши його словами: Виконавши впра-ву,  складену  моїм  однокласником,  я   хочу  сказати...   ( використовуйте 
дієприкметники  активного  і  пасивного  стану.)
Творче  спостереження.   ;
визначте,  якими  частинами  мови  є   виділені  слова.
Битий  шлях, битий   вітром  колос,  вихована   людина, вихована   бать -ками  дочка.
Практична  робота.   ;
Спишіть речення, додаючи замість крапок дієприкметники з   довідки 
та  розставляючи  розділові  знаки.
...  за  день  сонце  лягало  спочивати.  Я  сидів  на  дереві  ... 
солодким хвилюванням і   слухав вічну музику природи. Тугою ... 
вічне  древо  української  пісні.  ( Із  тв.  А.   Пашкевича)  Мовчать  каштани  ... 
і  мляві.  ( В.   Симоненко)  М’ята  і   любисток  ...  в  народних  піснях  і  вір-шах українських поетів є   зіллям, яким лікуються, прикрашають 
землю.  (А.   Коваль)
Д о в і д к а:  охоплений,  натомлений,  повитий,  оспіваний, 
стомлений.
Творче  завдання.   ;
Складіть  речення  із  поданими  словосполученнями.  Запишіть  їх,  роз-кривши  дужки.
(Не)прогріта сонцем земля; (не)просохле на вітрі бадилля; (не)
скопані ділянки; (не)почорнілий з   часом паркан; (не)посіяна трава.
Навчальне  редагування.   ;
відредагуйте  речення.
Діти  гралися  на  привезеному  піску  нещодавно  водієм  ван -тажівки.  Павло  підняв  монету,  лежачу  на  підлозі.  Поступово  ми 
звикли  до  шуму,  будучого  нас.  На  свіжому  снігу  чітко  виднівся 
слід,  залишений,  схоже  лисицею.
Пунктуаційна  вікторина.   ;
Спишіть  текст.  визначте  дієприкметникові  звороти.  Поставте  розді -лові  знаки.
Живе  й  розквітає  решетилівське  килимарство,  відзначене 
на  десятках  міжнародних  виставок.  Експонати  музею  відбивають 
історію  фабрики.  На  сучасних  з   любов’ю  виготовлених  стендах 
розміщені  створені  художниками  ескізи.  Вражають  сорочки  гап -товані руками майстринь взірці вишивок зібрані шанувальниками 
цього  народного  мистецтва.  Є  тут  і  любовно  виготовлені  учнями 
гобелени.  Багата  майстрами  Полтавщина.
(Із  журналу)
Проблемне  завдання.   ;
відгадайте  загадки,  випишіть  дієприкметники  разом  зі  словами,  до 
яких  вони  відносяться.  Усно  визначте  вид,  рід,  число  і  відмінок  діє-прикметників.  Зробіть  морфологічний  розбір  виділених  слів.
Поле  не  міряне,  вівці  не  лічені,  пастух  рогатий. Рівненька до-рожка  посипана  горошком.  Біжать  коні  булані,  на  них  вузди  по -рвані;  ми  хотіли  перейнять,—  вони  сіна  не  їдять.   Не  кущ,  а  з 
листочками;  не  сорочка,  а  зшита;  не  людина,  а   навчає.  (Нар.  твор.)
 V.   д о МАшнє  зА вдА ння
1.   Підготуватися  до  контрольної  роботи.
2.   [1]  §  21  (с.  144–145);  впр.  246   (письмово).
[2]  §  19  (с.  89);  впр.  161   (письмово).
 VI.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Що  вам  найбільше  сподобалося  на  уроці?
—  Яка  група  найкраще  працювала?
Аргументоване  оцінювання.   ;
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розбір дієприкметника як особливої форми дієслова. Повторення та узагальнення теми «Дієприкметник».", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід