Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях
 
Урок № 48
Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях
Мета: поглибити й систематизувати знання учнів про вставні слова (словосполучення й ре-чення), вдосконалювати навички правильно інтонувати речення зі вставними конструкціями та ставити розділові знаки при них, знаходити й виправляти помилки на вивчені правила; розвивати логічне мислення, увагу, пам’ять, спостережливість
Очікувані результати: учні знаходять вставні слова (словосполучення й речення); правиль-но ставлять розділові знаки при них; виявляють і виправляють помилки на вивчені правила; правильно інтонують речення зі вставними конструкціями.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: комбінований.
 I. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда.
— Чим характеризуються ускладнені прості речення?
— Що ми називаємо вставними словами (словосполученнями й реченнями)?
— На які групи за значенням поділяються вставні слова (словосполучення й речення)?
2. Перевірка домашнього завдання.
1) Перевірка письмового завдання.
2) Перевірка індивідуального завдання.
3. Робота біля дошки й у зошитах.
Запишіть речення. Поясніть розділові знаки в реченнях зі вставними словами (словос-полученнями й реченнями).
Мері, безперечно, догадувалася, чого я червонію при ній, замовкаю, стою, як поплута-ний. Це її цікавило і, певно, в якійсь мірі тішило дівоче самолюбство. (Б. Антоненко-Давидович) В цьому, напевно, правда пташина. (Л. Костенко) Ця картина, на мою думку, найкраща. (О. Гончар) Електричну лампочку винайшов (весь світ про це знає) російський учений О. М. Ладигін. (Із журналу) На голубім небі — небо буває навесні цілком інше, як в інших порах року,— блищали зорі. (М. Петрушевич)
 II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Проблемні завдання й питання.
Порівняйте пари речень.
Діти, нагадую ще раз, що завтра ми їдемо на екскурсію.— До односкладних речень на-лежать: означено-особові, неозначено-особові, узагальнено-особові, безособові, а також, на-гадую ще раз, називні.
Треба сказати брату про побачення.— Микола, треба сказати, був сьогодні дуже уваж-ним.
— Чому в першому випадку «нагадую ще раз» та «треба сказати» є членами речення, а в другому — ні?
— Від чого це залежить?
— Які правила слід застосувати при постановці розділових знаків?
— Які значення можуть виражати вставні речення?
 ІIІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
 IІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Пояснювальний диктант.
Запишіть речення. Поясніть розділові знаки в реченнях зі вставними словами.
Вернусь, каже, хоч погляну на дочку та сина. (Т. Шевченко) Синиця славу розпустила, що море, буцімто, згорить, така, бач, є у неї сила. (Л. Глібов) Який він, справді, Київ цей! Я, звісно, мрійник був. (Із тв. М. Рильського) Іван Оскарович після цього сидів понурений. Здається, розгадав нарешті причину своєї невдачі з виступом. Навпаки, почувається певність у ньому та ще якась натхненна хлоп’яча веселість, якою він, здається, найбільше й приваб-лює; знаю, мовляв, що бував я смішним та незграбним, але що з того? Мав він, виявляється, вдачу веселу, бешкетну. (Із тв. О. Гончара)
2. Самостійна робота.
Запишіть речення, розставляючи розділові знаки при вставних конструкціях. Визначте вставні речення, обґрунтуйте їх роль.
А через півмісяця сталося те зранку після короткого бою на станцію зі степу прийшли італійці. (Гр. Тютюнник) Тим часом дозвілля а цього добра в Ярини було чимало вкупі з до-питливим розумом напрямили дівчину на книжку. (М. Коцюбинський) А блискавка як блис-коне, як вдарить поблизу своїм списом у жита бігаємо потім дивитись, шукати слід блискав-ки… (О. Гончар) І що то вже за мати була! Між матірками навдивовижу мати! (О. Стороженко) Дівчина зойкнула хустка випала, розіслалася по землі і звелася навколіш-ки. (Гр. Тютюнник) Климко став навколішки, припав до води холодна та добра! тоді вмився і втерся галстуком од матроски. (Гр. Тютюнник)
3. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
 ІV. Систематизація й узагальнення вивченого
1. Творче завдання.
Використовуючи подані вставні слова, складіть і розіграйте діалоги, що можливі між двома однокласниками, які відвідали виставку «Поети й письменники рідного краю».
Бач, бувало, видно, відома річ, головним чином, мовляв, між іншим, нарешті.
2. Проблемно-пошукове завдання.
Випишіть зі шкільних підручників речення зі вставними конструкціями (словами, сло-восполученнями, реченнями). Поясніть уживання розділових знаків.
3. Робота з текстом.
4. Творче реконструювання.
Перебудуйте кожну пару речень так, щоб одне з них стало вставним. Поясніть розділові знаки.
Білясте море потягається в сонній млості й ніжно викидає перші хвилі на берег. Воно наче вкрите на ніч рядном.
Чи не краще б залишити тут Остапа та самій метнутись пошукати виходу. Вона йому однаково нічим не годна допомогти.
Літак білим птахом пронісся над нами. Він несподівано виринув із хмар.
Катер стрілою мчав по Дніпру. Аж вітер свистів у вухах.
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
2. Індивідуальне завдання.
Скласти розповідь «Мій вихідний день», використовуючи вставні конструкції.
 VI. Підсумки уроку
Гра «Хто більше?».
Запишіть якомога більше вставних слів (словосполучень), різних за значенням.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розділові знаки при вставних словах, словосполученнях і реченнях", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід