Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія
 
Урок № 36
Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія
Мета: актуалізувати й поглибити знання учнів про офіційно-діловий стиль мовлення, сфери його застосування, ділові папери; навчити складати автобіографію
Очікувані результати: учні оцінюють текст з погляду його змісту, форми, задуму й мовного оформлення; додержуються вимог до мовлення.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, тлумачні словники
Тип уроку: застосування знань і формування вмінь.
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Проблемне питання.
— Чому сучасна людина повинна вміти складати автобіо¬графію?
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Пригадайте й назвіть відомі вам стилі мовлення.
— Назвіть мету та жанри офіційно-ділового стилю, його провідні ознаки.
ІІІ. Основний зміст роботи
1. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
2. Слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) Основний вид офіційно-ділового стилю — документ.
Документ (слово латинського походження, що означає «доказ») — це засіб закріплення на папері інформації про факти, події, явища дійсності та про діяльність людей.
Ділові папери різних видів оформляються за певними стандартами, що полегшує ведення документації, ділового листування.
2) Головний елемент документа — текст.
Основні вимоги до тексту документів:
а) достовірність та об’єктивність змісту;
б) нейтральність тону;
в) повнота інформації та максимальна стислість.
3) Автобіографія.
Автобіографія — життєпис якої-небудь особи, складений нею самою. Цей документ міс-тить найбільше відомостей про людину.
Автобіографія повинна відображати найголовніші моменти життя особи, її трудової дія-льності.
4) Реквізити автобіографії.
В автобіографії мають бути такі реквізити:
а) прізвище, ім’я, по батькові того, хто її склав;
б) дата народження;
в) місце народження;
г) хто батьки;
д) де жив;
е) відомості про навчання;
ж) відомості про трудову діяльність;
и) короткі відомості про склад сім’ї.
У кінці ставляться дата й підпис.
Кожне нове повідомлення слід починати з абзацу. Дата записується ліворуч під текстом, підпис автора — праворуч. Автобіографія пишеться від руки.
Цей документ складається від першої особи. Не слід зловживати займенником «я». Го-ловну увагу слід приділити фактам. Треба уникати прикметників, що виражають оцінку.
3. Словникова робота.
З’ясуйте за тлумачним словником лексичне значення слова «автобіографія».
4. Бесіда.
— Назвіть реквізити автобіографії.
— Чи можна говорити «моя автобіографія»? Чому?
5. Практична робота.
Прочитайте автобіографію, виправте помилки й запишіть відредагований варіант.
АВТОБІОГРАФІЯ
Я, Петренко Іра, народилася 11 травня 1984 року в с. Вишневе, що під Києвом.
У зв’язку зі зміною батьком роботи, у 1989 році переїхала разом з батьками до м. Харкова.
У 1990 році була зарахована до першого класу середньої школи № 17. Коли я закінчила 4-й клас, батьки перевели мене до середньої загальноосвітньої школи № 35, де я навчалась по 2001 рік.
Після закінчення школи у 2001 році вступила до Харківського політехнічного інституту, зараз навчаюсь на третьому курсі.
Мій батько — Петренко Іван Миколайович — інженер, працює у науково-дослідному ін-ституті «Меркурій».
Моя мати — Ольга Антонівна — медична сестра, працює у дитячій лікарні.
05.09.2004 рік Петренко Іра
6. Навчальний переклад.
Перекладіть українською мовою, введіть перекладені слова або словосполучення в речен-ня.
Анкетные данные, безналичный расчет, владелец, смета, льготный, на протяжении дня, в розницу, ход событий, трудоустройство, лицевой счет, на повестке дня, меры по предупрежде-нию.
ІV. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
V. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— Якими є головні ознаки офіційно-ділового стилю?
— Назвіть види ділових паперів.
— Розкажіть про вимоги до написання автобіографії.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Ділові папери. Автобіографія", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід