Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини.
 
Урок   №  71
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Особливості  побудови  опису  зовнішності  людини.
  Мета:  ознайомити учнів з  особливостями побудови опису зовнішності людини; навчити 
їх  через  зовнішність  розкривати  внутрішній  світ  людини,  її  характер,  настрій; 
розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення, увагу, уяву, культуру мовлення; 
виховувати  людяність,  доброту,  почуття  прекрасного.
 Очікувані  результати:  учні  знають  особливості  побудови  опису  зовнішності  людини;  вміють 
складати  такі  описи,  через  зовнішність  розкривати  внутрішній  світ  людини,  її 
характер,  настрій;  складають  план  почутого.
  Обладнання:   підручник,  словник.
  Тип  уроку:   комбінований.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Як називається зображення зовнішності людини в  живо-писі,  художній  літературі?  (Портрет .)
—  Які  засоби  для  створення  портрета  використовує  худож-ник,  скульптор,  графік?  (Фарби,  пензлик,  папір,  скло,  глину,  бронзу .)
—  Як створює портрет людини письменник? ( За допомогою художніх 
засобів.)
—  Яка  роль  опису  зовнішності  в  художніх  творах?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
—  Кожна людина  — єдина й  неповторна особистість. Люди 
різняться  не  лише  зовнішністю,  а  й  своїм  внутрішнім  світом, 
властивим  тільки  їм.
Сьогодні ви повинні навчитися описувати зовнішній вигляд 
людини,  спробувати  розкрити  її  внутрішній  світ,  характер  і  на-стрій,  знаходити  неповторне  в  образі  конкретної  особистості.
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Слово  вчителя.   ;
Опис  зовнішності  складається,  як  і  опис  предмета.  «Відо -ме»   —  сам  предмет  або  його  частини;  «нове»  —  ознаки.  Опис 
зов  нішності  людини  в   літературному  творі  називається  портретом. 
Портрет   —  це  зображення  рис  обличчя,  його  виразу,  міміки, 
жестів,  фігури,  одягу.
Портрет  буває  художній,  науковий  чи  діловий.  Художній 
портрет  створюється  задля  емоційного  впливу  на  читача.  При 
цьому використовуються художні засоби (епітети, порівняння, ме -тафори).  Завдання  наукового  чи  ділового  портрету   —  об’єктивно 
й  точно  передати  особливості  вигляду  людини:  її  зріст,  постать, 
зачіску, риси обличчя, одяг. Описи мають бути чіткими, конкрет -ними.  Слова  вживаються  в   прямому  значенні.
Робота  з  підручником.   ;
[1]  С.  193–195;  впр.  351   (усно).
[2]  §  50  (с.  204–206);  впр.  392   (усно).
Робота  з  текстами.   ;
Прослухайте  уривки.  Спробуйте  встановити,  які  це  описи.
Текст  1
Розшукується  дівчинка  двох  років.  Звуть  Оленкою.  Одяг -нена  в  сіре  пальто,  на  правій  кишені  є  аплікація   —  зайчик. 
Волосся  світле,  очі  сірі. 
(З  газети )
(Це  діловий  опис,  що  фіксує  особливі  зовнішні  прикмети.)
Текст  2
Основними ознаками людей європеоїдної раси є  світлий ко-лір шкіри, прямий розріз очей, слабко випнуті вилиці, переважно 
витке  волосся  темного  кольору,  відносно  вузькі  ніс  і  губи. 
(З  газети )
(Це  науковий  опис.)
Текст  3
У  неділю  вранці  Ілонка  випурхнула  з  хати  в  біленькому 
платтячку, легка і  світла, мов той метелик. Засміялась до всього, 
переповнена  щастям.  Її  чорні  очі  горять,  променяться. 
(За  О.   Гончаром )
(Це  художній  портрет-опис,  у   якому  за  допомогою  порів -нянь,  епітетів,  метафор  подано  образне  уявлення  про  людину.)
Творче  спостереження  з   елементами  аналізу.   ;
Прослухайте  текст. визначте  стиль  і   тип  мовлення.  З’ясуйте  вид  опи -су  (пейзажний,  портретний,  опис  інтер’єру,  характеристика  людини, 
предмета).  відповідь  обґрунтуйте.
ДІВОЧА  ПІСНЯ
У садку якась дівчина співала пісню. Чудовий голос, чудові 
поетичні  слова  пісні  так  і  потягли  до  себе  молодого  хлопця.
Павло перескочив через тин, проліз через кущі бузини. Гус-ті вишні скинули з   нього картуза, били його тонкими гіллячками 
по  обличчю.  Він  мусив  розводити  руками  гілля  й   затуляти  очі.
Боячись  зашелестіти,  хлопець  ішов  туди,  звідки,  неначе 
соловейків спів, розливався дівочий голос. Маючи звичай запису -вати пісні, Павло притулився до стовбура груші, витяг книжечку 
й  почав  нотами  записувати  мелодію.
Записавши  пісню,  хлопець  побачив,  що  недалеко  від  нього 
висить  почеплений  на  гіллячку  луб’яний  козубець.  Через  густе 
листя  просувалася  рука  й  кидала  в  козубець  вишні.  Рукав  був 
закачаний по лікоть, ручка була біла, маленька, наче дитяча. На 
зеленій траві стояли два маленькі черевички з  ніжками. Черевич-ки  все  спинались  на  кінчики,  неначе  танець  танцювали.
Через  вишневий  лист  забіліло  личко,  зачервонів  свіжий, 
наче  стигла  ягода,  ротик.  Голос  на  мить  замовк,  бо  біла  ручка 
вкинула  в  рот  вишню,  але  пісня  знову  полилась.  Гіллячка  на-гнулася,  і  Павло  побачив  все  лице  із  чорними  тонкими  бровами 
й  тонким, наче виточеним носиком. Погляд темних великих очей 
метнувся  через  лист,  як  блискавка.
Побачивши  хлопця,  дівчина  прожогом  утекла.  Козубець  із 
вишнями  впав  на  траву.  Назбиравши  в  нього  вишень,  Павло  пі-шов  через  двір  віддати  його  дівчині.
(За  І.  Нечуєм-Левицьким )
Словникова  робота.   ;
Тин   —  паркан  із  дерев’яних  кілків.
Козубець  —  ручний  кошик  із  лози.
Луб’яний  —  зроблений  із  внутрішньої  частини  кори.
Прожогом  —  швидко.
Складання  плану  тексту.   ;
ОРІЄНТОВНиЙ  ПЛАН
1.   У  саду  лунала  чудова  дівоча  пісня.
2.   Павло  зацікавився  невідомою  співачкою.
3.   Нотами  записував  мелодію.
4.   Що  побачив  хлопець  через  вишневий  лист.
5.   Дівчина  злякалася  і  втекла.
Усний  переказ  тексту  учнями.   ;
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
[1]  С.  193–197;  впр.  352   (письмово).
[2]  §  50  (с.  204–206);  впр.  390   (письмово).
Індивідуальне  завдання .  Скласти  усний  опис  зовнішності  одного  із 
членів  вашої  родини.
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Що  вам  сьогодні  найбільше  сподобалося?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Особливості побудови опису зовнішності людини.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід