Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий
 
Урок № 45 
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий 
докладний переказ тексту з елементами опису 
процесу праці. 
Мета: удосконалювати вміння учнів докладно переказувати текст, що містить опис про ­ 
цесу праці; поглиблювати культуру писемного мовлення; збагачувати лексичний 
запас учнів; виховувати поважливе ставлення до людей та їхньої праці. 
Очікувані результати: учні вміють докладно письмово переказувати текст, що містить опис про­ 
цесу праці; розпізнають текст, його структурні особливості; визначають стилі 
й типи мовлення; з одного прослуховування розуміють зміст тексту; виділяють 
ключові слова; визначають основну і другорядну інформацію, складають план 
почутого; оцінюють прослухане, порівнюючи із життєвим досвідом. 
Обладнання: текст для переказу. 
Тип уроку: розвиток зв’язного мовлення. 
Хід уроку 
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
— Сьогодні на уроці ви навчитеся докладно письмово перека -зувати текст з елементами опису процесу праці. Під час докладно -го переказування має бути відтворено 85–95 % первинного тексту. 
ІІ. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
ІІІ. основний зМІст роботи 
Читання тексту для переказу вчителем. ; 
ГОНЧАР 
За вікнами згасає день. А може, то тільки здається старо-му Сахронові... Занеміг старий гончар, лежить на дерев’яному 
ліжкові. В хаті вечорова сутінь... 
Сонце майже навкруг обійшло дідову хату і вже в приза -хідне напільне вікно жбурнуло золотим полум’ям. Сліпучий сніп 
проміння впав на двері, висвітив мисник коло одвірка і полицю, 
що темніла на білій стіні. 
159 
У миснику і на полиці стоять глечики, коники, куманці, ма -кітерки, горщики, журавлики, баранці — все це зробив дід Сахрон 
своїми руками. З глини народилися вони... Для нього всі ці гончарні 
вироби як діти. Він навіть пам’ятає, коли вони з’явилися на світ... 
Давно, ще малим, потрапив Сахрон до гончарні, і завертівся 
його круг. Навчався в самого Пошивайла Тараса, знаменитого 
майстра, якого знали на всіх ярмарках... 
Від Пошивайла і перехоплював науку малий Сахрон. Мав 
особливе відчуття до глини... 
Сахрон брався до діла, як маляр або музикант. Неспокійний, 
трепетний. До глини завжди придивлявся: щоб з доброго родовища 
була та, щоб вимішана старанно, не густа і води не було в ній за -йвої. І вже коли брав із замісу, то неначе зачерпував пригорщами 
зерно із пшеничного вороха. Клав на круг, обіймав обома руками 
той кавалок мокрої глини і починав священнодіяти. Піднімав уверх, 
формував свого глечика чи куманця, виліплював чутливими паль -цями, вкладав у сиру глину тепло долонь своїх і жар своєї душі. 
Стінки того виробу мусили бути не товсті і не перетончені, 
рівними, як сталевий лист під умілою рукою ковали. 
І вже так старався гончар, щоб не було по боках жодного 
бугрика чи виїмки. І виходили з-під його рук не просто горшки, 
макітри, виходила пісня, витворена з глини. Загартована в печах 
на огні, та пісня дзвеніла потім на всіх ярмарках, скликаючи до 
себе дівчат і молодиць. 
А ще, бувало, як розмалює сам глечика, вазу чи куманця 
маками, пшеничними колосками, жолудями а чи пелюстковим 
цвітом соняхів, жар-птицями та жайворонням, то вже й сам не 
вірить, що це його робота. Якими тільки барвами не грала його 
одухотворена глина, якими звуками не видзвонювала. Радувала 
вона і слух, і зір, і душу... 
(243 сл.) ( За І. Цюпою) 
Лексико-орфографічна робота. ; 
Учитель пояснює лексичне значення слів макітерка, куманець, горщик, 
пригорщі, ярмарок, мисник, одвірка . 
Бесіда за текстом. ; 
— Визначте основну думку тексту. 
— До якого типу мовлення належить текст? 
— На які смислові частини можна поділити висловлювання? 
— Доведіть, що в тексті наявний опис процесу праці. 
Складання плану тексту. ; 
ОРІЄНТОВНиЙ ПЛАН 
1. Старий гончар. 
2. Золоті руки діда Сахрона. 
3. Навчання Сахрона гончарства. 
4. Технологія підготовки глини. 
5. Вкладання теплоти душі у виріб. 
6. Розмалювання виробів. 
7. Барви і звуки одухотвореної глини. 
Повторне читання вчителем тексту. ; 
Самостійна робота учнів над переказом у чернетках. ; 
Редагування тексту. ; 
Написання учнями переказу. ; 
ІV. до МАшнє зА вдА ння 
[1] С. 77–79; впр. 113 (письмово). 
[2] § 58; впр. 413 (письмово). 
V. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Заключна бесіда. ; 
— Які труднощі ви відчували в роботі? 
— Як їх подолали? 
— Що, на вашу думку, вдалося, а що — ні?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Письмовий", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід