Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань.
 
Урок № 66 
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань. 
Мета: ознайомити учнів з особливостями повідомлення — одного з видів моно ­ 
логічного мовлення; розвивати усне монологічне мовлення; удосконалювати 
вміння аналізувати, співставляти, порівнювати та узагальнювати мовні явища; 
виховувати любов до мови, бажання вивчати її скарби. 
Очікувані результати: учні вміють складати повідомлення на лінгвістичну тему; аналізують, спів ­ 
ставляють, порівнюють та узагальнюють мовні явища; висловлюють особисту 
позицію щодо обговорюваної теми. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроку: комбінований. 
Хід уроку 
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. 
Оголошення теМ и й Мети уроку 
Проблемне питання. ; 
— Уявіть собі, що вам треба підготувати висловлювання 
з метою пояснити учням певну тему з української мови, по-дати зразок повідомлення на лінгвістичну тему. Яким стилем 
мовлення ви будете користуватися в такому випадку? Відповідь 
обґрунтуйте. 
ІІ. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Бесіда. ; 
— Якими стилями мовлення вам найчастіше доводиться 
користуватися? 
— Назвіть загальні риси цих стилів та характерні для них 
мовні засоби. 
ІІІ. основний зМІст роботи 
Опрацювання пам’ятки. ; 
ЯК ГОТУВАТ и ПОВІДОМЛЕННЯ НА ЛІНГВІСТиЧНУ ТЕМУ 
1. Продумайте тему та основну думку висловлювання. 
2. Повторіть відомості з мови, потрібні для розкриття теми. 
3. Проаналізуйте матеріал спостережень. 
4. Вивчіть у ньому істотні ознаки. 
5. Порівняйте істотні ознаки однорідних об’єктів і виділіть 
у них спільне. 
6. Зробіть висновок. 
7. Будуйте повідомлення, зважаючи на особливості наукового 
стилю (точність, чіткий порядок викладу думок, доказо -вість, використання слів-термінів). 
Опрацювання таблиці. ; 
гРАМАТ и ЧНІ ОЗНАКи ІМ е НН и КА ТА ПР и КМе ТН и КА 
Назва час -тини мови 
Що означає 
На які питання 
відповідає 
Морфологічні ознаки Синтаксична роль 
Іменник Предмет Хто? що? Загальні і власні назви; 
істоти і неістоти; рід, 
число, відмінок, відміна 
Підмет, присудок, 
додаток, обставина, 
рідше — означення 
Прикметник Ознаку пред­ 
мета 
який? яка? яке? 
чий? чия? чиє? 
Розряди (якісні, 
відносні, присвійні); 
у якісних — ступінь 
порівняння; група, рід 
(в одн.), число; відмінок 
Означення, рідше — 
присудок 
Бесіда. ; 
— Скажіть, чи можна цю таблицю використати як план для 
повідомлення на лінгвістичну тему «Граматичні ознаки іменника 
та прикметника»? 
— На які питання відповідають слова, що означають: а) 
предмети; б) ознаки предмета? Сформулюйте визначення. 
— Чому ці слова називаються самостійними частинами 
мови? 
— Як змінюються іменники та прикметники? 
— Які морфологічні ознаки для них є спільними? 
— Яким членом речення може бути: а) іменник; б) при-кметник? 
— Як ви дізнаєтеся, що іменник ужитий у ролі: а) підмета; 
б) додатка; в) обставини, а прикметник у ролі: а) означення; б) 
присудка? 
Робота над складанням повідомлень. ; 
Користуючись як планом таблицею «Граматичні ознаки іменника та 
прикметника», складіть усне повідомлення на цю ж тему. Продумайте 
зачин і кінцівку повідомлення. добирайте мовні засоби, характерні 
для наукового стилю. 
Зачитування повідомлень. ; 
Аналіз та оцінювання повідомлень. ; 
IV. до МАшнє зА вдА ння 
1. Підготуватися до контрольної роботи. 
2. [1] Повторити § 30–33; впр. 371. 
[2] Повторити § 24–32; впр. 253. 
V. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Заключна бесіда. ; 
— Що на уроці для вас було корисним? 
— У чому ваші успіхи і над чим ще треба працювати?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Повідомлення на лінгвістичну тему на основі систематизації знань.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід