Розвиток зв’язного мовлення. Робота над аналізом помилок, допущених у творі.
 
Урок  №  89
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Робота  над  аналізом  помилок,  допущених  у  творі.
  Мета:  удосконалювати  вміння  учнів  знаходити,  аналізувати  й  виправляти  змістові  по ­
милки,  недоліки  в  побудові  та  мовленнєвому  оформленні  власних  висловлю ­
вань;  удосконалювати  писемне  мовлення;  виховувати  старанність.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  знаходити,  аналізувати  й  виправляти  помилки,  недоліки  в   побудові  та  мовленнєвому  оформленні  власних  висловлювань;  грамотно  вислов­люють  думки;  виправляють  допущені  помилки.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал,  алгоритм.
  Тип  уроку:   систематизація  й   узагальнення  знань.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  види  помилок  існують?
—  Що  ми  робимо,  щоб  уникнути  тих  чи  інших  помилок?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Бесіда.   ;
—  Що  ми  називаємо  помилкою?
—  Чому  люди  припускаються  помилок?
—  Які  види  помилок  існують?
—  Для  чого  необхідна  робота  над  помилками?
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Аналіз  контрольного  твору.   ;
1.   Загальна  характеристика  виконаної  контрольної  роботи.
2.   о гляд  найкращих  творів.
3.   а наліз  типових  помилок.
4.   Письмовий  аналіз  індивідуальних  помилок.
АЛГОРиТМ  РОБОТи НАД  ПОМиЛКАМи
1.   Визначити  характер  помилки.
2.   З’ясувати  причину  неправильного  написання.
3.   Повторити  відповідне  правило.
4.   Скласти  речення  зі  словом,  у  якому  допущено  помилку.
Тренувальна  вправа.   ;
відредагуйте  подані  речення  і   поясніть  характер  помилок.
У  тексті  ділового  паперу  зустрічаються  помилки.  Ця  про -позиція  дійсно  заслуговує  уваги.  Більша  половина  учнів  нашо -го  класу  підписалася  на  цей  журнал.  Ми  готуємося  до  вечора 
в  честь  ювілею  Івана  Франка.
Словниковий  диктант.   ;
Щоденний, законний, жовтогарячий, світло-зелений, низько, 
будь ласка; не легко, а   важко; нерадісно, мовбито, звіку-правіку, 
розкинутись,  сфотографувати,  предорогий,  придбати,  прізвище, 
спросоння,  подорожжю,  возз’єднання,  молотьба,  мавпячий.
 IV.  до МАшнє  зА вдА ння
в иконати  2–3  пункти  власного  плану  роботи  над  удосконаленням 
грамотності,  скласти  словничок  труднощів  написання  українських 
слів.
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Складання  індивідуального  плану  роботи  над  удосконаленням  грамотності.   ;
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Робота над аналізом помилок, допущених у творі.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід