Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ
 
Урок № 60 
Тема. Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ 
тексту наукового стилю. 
Мета: удосконалювати вміння учнів визначати тип і стиль мовлення, тему та основну 
думку тексту, виявляти й передавати особливості стилю при переказі; розвивати 
навички грамотно переказувати почуте; виховувати любов до природи. 
Очікувані результати: учні вміють визначати тип і стиль мовлення, тему та основну думку тексту, 
стисло переказують текст; розуміють зміст прослуханого; складають план почу­ 
того; розпізнають структурні особливості тексту, загальні мовні засоби міжфраз­ 
ного зв’язку; виділяють ключові слова й записують їх по ходу прослуховування 
тексту. 
Обладнання: текст для переказу, таблиця. 
Тип уроку: комбінований. 
Хід уроку 
І. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети уроку 
Бесіда. ; 
— У якій сфері життя суспільства вживається науковий 
стиль? 
— Яка його мета? 
— Які жанри наукового стилю вам відомі? 
— Назвіть основні ознаки наукового стилю. 
ІІ. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Робота з таблицею. ; 
З’ясуйте особливості наукового стилю, розглянувши таблицю. 
Н АУКОВий СТ иль 
Сфера застосування 
Жанри 
висловлювання 
Основні ознаки 
Наука й техніка Виступ, лекція, допо ­ 
відь, повідомлення, 
диспут, наукова стаття, 
стаття в підручнику 
логічна послідовність, точність, абстрактність, 
слова в прямому значенні, терміни, складні 
речення, вставні слова, дієприслівникові 
звороти, розповідні й питальні речення 
ІІІ. основний зМІст роботи 
Читання тексту для переказу вчителем. ; 
ВЕЛиКА ЗАГАДКА ПРиРОДи 
Те, що восени птахи відлітають, а навесні прилітають,— 
знають усі. Більшість людей над цим не замислювалася: ну, 
вміють птахи літати, от і відлітають із настанням холодів туди, 
де тепло й багато їжі, а потім, як прийде тепло в наші краї, 
повертаються. Але навіть ті, хто цікавився цим питанням, не 
могли уявити собі, куди ж саме відлітають птахи. 
Вивченням пташиних перельотів займаються спеціалісти-орнітологи, які кільцюють птахів. Це величезна робота, нелегкий 
труд, і тільки завдяки цьому люди багато чого дізналися про 
пташині перельоти. 
Атласи й карти розказують про шляхи перельотів птахів, 
про їхні маршрути, місця зимівлі й відпочинку і ще багато дечо-го. Дивлячись на таку карту, ми вже зараз можемо простежити 
шлях дуже багатьох птахів. Завдяки кільцюванню можемо про-стежити, наприклад, переліт кібчика, який живе на Далекому 
Сході: він зимує в Південній Африці. Взагалі в Африці зимує 
багато наших птахів. Але не всі — деякі зимують значно ближче, 
наприклад, в Англії, Австрії, Бельгії, Голландії, Німеччині. Це, 
звичайно, не дуже жаркі країни, але там зима значно тепліша, 
ніж у нас. А до нас на зиму прилітають снігурі, омелюхи, че-чітки, щури-смеречнюки, іноді зграйки чижів і щиглів — їм, що 
живуть у суворих північних краях наші зими видаються дуже 
теплими. 
Щодо самих перельотів, точніше місця призначення, нещо-давно став відомим такий цікавий факт: птахи того ж самого 
виду, які гніздяться близько один від одного, летять зимувати 
в різні місця. Наприклад, граки, що летять великими зграями, 
в якийсь момент розбиваються на окремі групи й вирушають 
у різні краї. 
Орнітологи дійшли висновку, що не холод і голод змушують 
птахів летіти в теплі краї. Це відбувається завдяки могутньому 
інстинкту: на зимівлю — один, а із зимівлі на батьківщину — 
інший. Інстинкт дає наказ летіти на південь, пережити неспри -ятливі умови, а потім наказує повернутись і виконати головне — 
вивести потомство. 
Отже, для птахів перельоти – одна з важливих особливос-тей, що дає їм змогу вижити на землі. 
(301 сл.) ( За Ю. Дмитрієвим ) 
Словникова робота. ; 
Орнітологи — спеціалісти, які кільцюють птахів. 
Кібчик, снігурі, омелюхи, чечітки — птахи, які живуть 
у суворих північних краях. 
Гніздяться — поселяються. 
Вирій — теплі краї. 
Визначення теми та головної думки тексту. ; 
Виділення основних смислових частин. ; 
Колективне складання плану тексту. ; 
ОРІЄНТОВНиЙ ПЛАН 
1. Куди ж саме відлітають птахи? 
2. Вивчення пташиних перельотів. 
3. Маршрути перельотів птахів. 
4. Зимівля одновидових птахів. 
5. Могутній інстинкт. 
6. Перельоти — пристосування для виживання. 
Повторне читання тексту вчителем. ; 
Усне стисле переказування тексту. ; 
Редагування переказів. ; 
Самостійна робота учнів над стислим письмовим переказом. ; 
IV. до МАшнє зА вдА ння 
[1] Скласти усне повідомлення на лінгвістичну тему «Науковий стиль 
мовлення». 
[2] § 55 (с. 212–214); впр. 407 (усно). 
V. пІ дбиття пІ дсу М к І в уроку 
Організований збір зошитів. ; 
Відповіді вчителя на запитання учнів. ;
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Стислий переказ", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід