Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис зовнішності людини.
 
Уроr   №  85
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Твір-опис   зовнішності  людини.
  Мета:  вчити  складати  опис  зовнішності  людини  за  власним  спостереженням  у   ху ­
дожньому  стилі,  формувати  навички  добору  матеріалу  до  твору,  вміння  його 
аналізувати,  систематизувати;  актуалізувати  знання  про  типи  й   стилі  мовлення; 
розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; виховувати доброзичливе ставлен­
ня  до  оточуючих.
 Очікувані результати:   учні вміють складати опис зовнішності людини за власним спостереженням 
у  художньому стилі; добирають матеріал до твору, вміють його систематизувати, 
аналізувати; знають відомості про типи й   стилі мовлення; складають план твору; 
додержуються  вимог  до  мовлення.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроку:   розвиток  комунікативних  умінь.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Які  типи  мовлення  вам  відомі?  (Розповідь,  роздум, 
опис.)
—  Як називається зображення зовнішності людини в  живо-писі,  художній  літературі?  (Портрет.)
—  Як створює портрет людини письменник? (За допомогою 
художніх  засобів.)
—  Яка  роль  опису  зовнішності  в  художніх  творах?
—  Пригадайте,  які  існують  стилі  мовлення?  (Розмовний, 
науковий,  офіційно-діловий,  публіцистичний,  художній.)
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Бесіда.   ;
—  Навіщо нам потрібно вміти описувати зовнішність людини?
—  З  якою  метою  використовуються  описи  зовнішності  лю-дини  в  художній  літературі?
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Слово  вчителя.   ;
Опис  зовнішності  дійової  особи  в  літературному  творі  на -зивається  портретом.  Портрет   —  це  зображення  рис  обличчя,  його 
виразу, міміки, жестів, фігури особи, її одягу. Будь-який літера -турний  герой  може  постати  перед  нами  як  жива  людина  тільки 
тоді,  коли  ми  чітко  уявлятимемо  його  зовнішній  вигляд.
Портрет  у  художньому  творі  також  допомагає  розкрити  де-які  риси  характеру.
Робота  з  підручником.   ;
[1]  С.  216–219;  впр.  401   (усно).
[2]  §  60  (с.  224–226);  впр.  421   (усно).
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте  уривки  текстів. д айте  відповіді  на  запитання.
Таким  Наталя  Василівна  бачила  сина  вперше.  Це  вкрай 
приголомшило її. Роман... Ромашка... Ромчик... Романсик... Його 
кирпатенький  носик  був  присипаний  ріденьким  ластовинням. 
Щоки  в  ніжному  пуху.  Русявий,  неслухняний  чуб...  Останнім 
часом  Роман  носить  якусь  дику  зачіску,  мабуть,  скопіював  у  ко-гось. До маківки наче приклеєний лискучий півострівок волосся. 
Чим  він  мастить  голову?  Сорочка  розхристана,  комір  розстебну -тий...  А  очі?  З-під  широких  темних  брів  спідлоба  холодно  див-ляться  сірі  очі.  Ні,  це  не  очі  її  сина  Романа!  Чужі,  круглі  очі 
дрібного  хижака. 
(За  О.   Копиленком )
Дівчина  почервоніла  й   опустила  довгі  вії.  Вітер  шарудів 
голубеньким  ситцевим  платтям,  але  не  в  силі  був  підняти  тов -сту  русу  косу,  яка  звисала  в   Тетяни  аж  до  пояса.  Її  брови  були 
тонкі,  вигинисті,  мов  стебло  конвалії.  Припухлі  вуста  легенько 
тремтіли.  В   глибоких  карих  очах  була  ніяковість. 
(За  О.   Десняком )
—  Якою  ви  уявили  людину  за  цими  описами?
—  На  які  риси  характеру  через  описи  зовнішності  вказу-вали  автори?
—  За  допомогою  яких  художніх  засобів  це  зроблено?  Ви-діліть  їх  у  тексті.
Слово  вчителя.   
Відтворюючи  вигляд  конкретної  людини,  найбільшу  увагу 
потрібно  звернути  на  ті  ознаки,  які  є  для  неї  найхарактерніши -ми  —  риси  зовнішності,  деталі  одягу,  що  найбільше  впадають 
в  око,  віддзеркалюють  певні  особливості  характеру,  передають 
душевний  стан,  увиразнюють  настрій.
Виразним  та  емоційно  наснаженим  словесний  портрет  ро -блять  художні  засоби.  Ставлення  до  описуваної  особи  можна  пе -редати  й  за  допомогою  оцінних  слів.
Словникова  робота.   ;
о знайомтеся  зі  словами,  які  можна  використовувати  для  опису  зов-нішності  людини.
Обличчя: кругле, продовгувате, повне, худорляве, бліде, ніж-не,  тендітне,  стомлене,  засмагле,  біле,  живе,  просте,  виразне.
Волосся: русяве, темно-русяве, каштанове, золотаве, біляве, 
пишне,  довге,  пшеничне,  блискуче,  коротке,  пряме,  хвилясте, 
сиве,  густе,  темне.
Очі:  сірі,  сині,  блакитні,  сірувато-блакитні,  карі,  чорні,  зе -ленкуваті,  темні,  світлі,  ясні,  малі,  продовгуваті,  вузькі,  добрі, 
привітні,  сумні,  хитрі,  лукаві,  злі,  глибокі,  розумні,  гострі,  спо -кійні,  лагідні,  проникливі.
Погляд: задумливий, уважний, гострий, байдужий, веселий, сум-ний, спокійний, проникливий, привітний, непривітний, з  підозрою.
Ніс:  прямий,  рівний,  із  горбинкою,  кирпатий,  широкий, 
тонкий,  товстий,  довгий,  невеликий,  короткий.
Рот:  маленький,  невеликий,  широкий,  дитячий,  стисну-тий.
Губи:  тонкі,  повні,  яскраві,  бліді,  безкровні.
Брови:  чорні,  темні,  вигорілі,  ледь  помітні,  тонкі,  широкі.
Постать (постава): висока, низька, середнього зросту, струн -ка,  широкоплеча,  кремезна,  атлетичної  будови.
Складання  плану  твору-опису.   ;
ОРІЄНТОВНиЙ  ПЛАН
1.   Хто  ця  людина.
2.   Що  найперше  впадає  в  око  в   її  зовнішності.
3.   Зріст,  постава.
4.   Риси  обличчя.  Його  вираз.
5.   Волосся,  зачіска.
6.   Одяг.
7.   Загальне  враження  (що  подобається,  а   що,  можливо,  ні).
Самостійна  робота  учнів  над  написанням  твору-опису.   ;
 ІV.  до МАшнє  зА вдА ння
[1]  С.  216–219;  впр.  405   (письмово).
[2]  §  60  (с.  224–226);  впр.  422   (письмово).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Що  вам  найбільше  сподобалося  на  уроці?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис зовнішності людини.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід