Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною.
 
Урок  №  81
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Твір-опис   зовнішності  людини  за  картиною.
  Мета:  формувати  творчі  вміння  учнів  осмислювати  живописний  твір,  його  виражаль-ні  засоби,  помічати  головні  й   другорядні  деталі,  виробляти  вміння  й  навички 
описувати  зовнішність  людини  за  картиною;  розвивати  спостережливість;  ви-ховувати  почуття  національної  свідомості,  патріотизм,  захоплення  героїзмом 
українського  козацтва.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  описувати  зовнішність  людини  за  картиною,  добирають  від-повідні  виражальні  засоби;  помічають  і  виділяють  головні  й   другорядні  деталі; 
складають  план  до  твору-опису;  оцінюють  текст  із  погляду  його  змісту,  форми, 
авторського  задуму  й  мовного  оформлення.
  Обладнання:   підручник,  репродукція  картини  І.  Лося  «Портрет  Гонти».
  Тип  уроку:   розвиток  комунікативних  умінь.
Хід  уроку
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Як  називається  зображення  людини  в  живописі  та  опис 
людини  в   художній  літературі?
—  Якими  засобами  користуються  для  цього  живописець, 
скульптор,  графік?
—  Як  створює  портрет  людини  письменник?
—  Яка  роль  описів  зовнішності  в  художніх  творах?
—  Яка  різниця  між  словесним  описом  зовнішності  людини 
і  портретом?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  уроку
Спостереження  над  мовним  матеріалом.   ;
Прослухайте  текст.  Які  думки  і  почуття  викликав  у   вас  опис  козака? 
Яке авторське та ваше власне ставлення до зображеного на портреті?
В  обличчі  Гонти  мужність,  сміливість  та  неприборканий 
дух,  який  не  можна  витравити  ані  грішми,  ані  посадами,  ані 
почестями.  Високе  чоло,  чорні  вуса  та  оселедець,  як  у  кожного 
справжнього  козака.  У   нього  гармонійно  поєднуються  козацька 
непокірність  із  польським  благородством.  Ця  мужня  людина  не 
боїться  померти  за  переконання.
 ІІІ.  основний  зміст  роботи
Робота  з  підручником.   ;
[1]  С.  254–255;  впр.  495   (усно).
[2]  §  63  (с.  231–233);  впр.  436   (усно).
Огляд  репродукції  картини.   ;
Бесіда  за  репродукцією  картини.   ;
Складання  плану  опису  зовнішності  людини  за  картиною.   ;
Самостійна  робота  учнів  над  написанням  твору-опису.   ;
ЗраЗок  письмоВоГо  т ВорУ-опис У  За  картиною 
І.   ЛосЯ  «портрет  Гонти»
на картині І.   Лося зображений Іван Гонта  — один із ватаж-ків  славнозвісного  гайдамацького  повстання  —  коліївщини,  яке 
стало,  мабуть,  останньою  спробою  українського  народу  здобути 
собі  волю  перед  поневоленням  на  півтора  століття.
перед  коліївщиною  Гонта  вірно  служив  полякам,  був  улю -бленцем князя  потоцького, який щедро надавав своєму підлегло-му  гроші  та  посади  за  вірну  службу.  але  коли  князь  відрядив 
Гонту  придушити  повстання  українців,  він  не  посмів  наказати 
стріляти  по  своїм  співвітчизникам  і   перейшов  зі  своїм  загоном 
на їхній бік, щоб разом із  максимом Залізняком та гайдамаками 
битися  за  свободу  України.
Художник  зображує  Гонту  в   позі  переможця  —  із  повер-нутою  праворуч  та  піднесеною  головою,  з  гордим,  вільним  та 
незалежним  поглядом,  властивим  українським  козакам.
обличчя  Гонти  виражає  мужність,  сміливість  та  неприбор-каний дух, який не можна здолати ані грішми, ані посадами, ані 
почестями.  Високе  чоло  говорить  про  розум  та  освіченість  пол -ковника,  його  аристократизм.  У  Гонти  чорні  вуса  та  оселедець, 
як  у  кожного  справжнього  козака.
У  ньому  гармонійно  поєднуються  козацька  непокірність  та 
бунтівливість  із  польським  благородством  та  витонченістю.  Ця 
мужня  людина  не  боїться  померти  за  переконання.
на  жаль,  життя  Івана  Гонти  закінчилося  трагічно:  після 
того  як  російські  війська  прийшли  на  допомогу  польським,  ко -ліївщину  було  жорстоко  придушено,  а  Гонту  поляки  стратили. 
Вони  піддали  мужнього  козака  найжорстокішим  тортурам,  але 
він  їх  витримав  і  помер  достойною  смертю  справжнього  лицаря 
й  героя.
 
 ІV.  Домашнє  завдання
[1]  С.  254–255;  впр.  498   (письмово).
[2]  §  63  (с.  231–233);  впр.  437   (письмово).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  уроку
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «мікрофон».)
—  Який  етап  роботи  над  твором  виявився  найскладні-шим?
—  Як  ви  цю  проблему  вирішили.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Твір-опис зовнішності людини за картиною.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід