Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом.
 
Уроки  №  92–93
Тема.  Розвиток  зв’язного  мовлення.  Твір-оповідання за  поданим  сюжетом.
  Мета:  вчити  учнів  складати  оповідання  за  поданим  сюжетом,  дотримуючись  вимог 
жанру;  удосконалювати  вміння  добирати  мовні  засоби  відповідно  до  задуму 
висловлювання  й   стилю  мовлення;  розвивати  спостережливість,  образне  мис ­
лення;  виховувати  обачність,  відповідальність  за  власні  вчинки  та  дії.
 Очікувані  результати:  учні  вміють  складати  оповідання  за  поданим  сюжетом,  добирають  мовні 
засоби  відповідно  до  задуму  висловлювання  й   стилю  мовлення;  збирають  та 
систематизують  матеріал  для  твору;  визначають  тему  та  основну  думку  твору.
  Обладнання:   підручник,  дидактичний  матеріал.
  Тип  уроків:  комбінований.
Хід  уроків
  І.   АктуА л І з А ц І я  опорних  знА нь  учнІ в
Перевірка  домашнього  завдання.   ;
Бесіда.   ;
—  Пригадайте визначення оповідання як жанру літератури.
—  Який  тип  мовлення  покладено  в  основу  оповідання?
—  Що  таке  сюжет?
—  Які  складові  сюжету  ви  знаєте?
—  Скільки  сюжетних  ліній  може  бути  в  оповіданні?
 ІІ.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
—  Сьогодні  ви  спробуєте  себе  в   ролі  письменника   —  ство-рите  власне  оповідання  за  поданим  сюжетом.
 ІІІ.  основний  зМІст  роботи
Слово  вчителя.   ;
Оповідання  — невеликий розповідний художній твір про одну 
чи кілька подій у   житті персонажа, які відіграють важливу роль 
у  його долі. В  оповіданні умовно виділяють елементи композиції: 
експозицію,  зав’язку,  розвиток  дії,  кульмінацію,  розв’язку.
Робота  з  підручником.   ;
[1]  С.  263–264;  впр.  517   (усно).
[2]  §  65  (с.  235–238);  впр.  442   (усно).
Робота  з  текстом.   ;
Прочитайте текст. Чи можна його вважати оповіданням? Свою думку 
обґрунтуйте.  визначте  тему  оповідання,  доберіть  заголовок.  Укажіть 
зав’язку,  кульмінацію  та  розв’язку.  визначте  тип  мовлення.  Поясніть, 
чому  оповідання  складається  тільки  в   художньому  стилі.
ЗНОВУ   ДВІЙКА
Коли першого вересня ми прийшли до школи, я  твердо вирі -шив учитися тільки на «відмінно» і  «добре». Мені хотілося з  пер -шого  ж дня показати, що я   вже не той, яким був минулого року...
Хоч ще влітку ми з   Ільком домовились, що сядемо на одній 
парті,  тепер  я  вирішив,  що  мені  краще  сісти  з   Маринкою.  Вона 
добре  вчиться,  не  пустує  на  уроках,  а  біля  неї  і   я  поводитимуся 
спокійніше  та  уважно  слухатиму  вчителів.
Правда,  минулого  року  Маринка  заявила,  що  вона  більше 
не  хоче  зі  мною  сидіти,  але,  може,  вже  забула  ту  розмову.  І  ось 
про  всяк  випадок  я  сказав:
—  Маринко, я знову сяду з  тобою. Не бійся, не пустуватиму...
—  Гаразд, сідай зі мною. Але якщо пустуватимеш — відсаджу.
Коли  б  вона  тільки  знала,  як  я  їй  вдячний!  Ти,  Марин-ко,  швидко  переконаєшся,  що  я  теж  хочу  бути  хорошим  учнем. 
І  таки  буду,  буду!
Ось  і  дзвінок.
До  класу  заходить  учителька,  сувора,  у   своєму  темно-синьому  костюмі,  вітається:
—  Добрий  день,  діти.
Ми  дружно  відповіли.  Сіли.
—  Лебідь,  що  таке  синоніми,  антоніми?
«Синоніми...  антоніми»,—  завертілося  в  моїй  голові.
Я  гарячково  й  напружено  думав,  блукаючи  поглядом  по 
класу.  А  на  мене  співчутливо  дивилася  Маринка,  суворо  —  вчи-телька,  насторожено  —  увесь  клас.
—  Це  слова...—  почав  я  впевнено.
—  Звісно  ж,  що  слова,  а  не  корови.
У  класі  засміялися.  Я   стояв  до  краю  збентежений,  роз-гублений.  Я  б  зараз  віддав  усе  на  світі,  аби  тільки  згадати,  що 
воно  за  синоніми  та  антоніми!
—  Ось  тобі  й  перша  двійка  в   цьому  році.  Сідай.
Знову двійка! Хіба  ж так я   думав починати навчальний рік?
(За  Д.   Ткачем)
Творче  завдання.   ;
використавши  поданий  нижче  сюжет,  усно  складіть  оповідання. ви-значте  його  тему  та  основну  думку.  доберіть  заголовок.
Зав’язка.  Молоденька  лікарка  щоранку  купувала  в  мага-зині  молоко  для  дитини.  Щодня  бачила  пса,  який  із  пляшкою 
та  грішми  в  пакеті  підходив  до  продавця  і  теж  купував  молоко 
для свого господаря-інваліда. Протягом трьох днів собака не при -ходив...
Кульмінація.  Лікарка,  дізнавшись  у  продавця  адресу,  піш -ла  розшукувати  хворого.  На  дзвінок  ніхто  не  виходив,  собака 
скавчав за дверима. Сусіди розповіли, що протягом трьох діб пес 
гавкав  та  вив,  аж  поки  не  захрип.
Доля  людини  сусідів  не  обходила.  Ніхто  не  погодився  ла -мати  двері.
Розв’язка. Коли  на  прохання  лікарки  двері  виламав  двір-ник,  було  вже  пізно...  (або:  хворого  вдалося  врятувати).
 IV.  до МАшнє  зА вдА ння
[1]  С.  263–264;  впр.  518   (письмово).
[2]  §  65  (с.  235–238);  впр.  443   (письмово).
 V.   пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Що  вам  найбільше  сподобалося  на  уроці?
—  З  якими  труднощами  ви  зіткнулися?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Розвиток зв’язного мовлення. Твір-оповідання за поданим сюжетом.", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід