Самостійні частини мови,
 
Уроки  №  102–103
Тема.  Самостійні  частини  мови,   
їх  правопис  і   використання  в   мовленні.
  Мета:  актуалізувати,  узагальнити  й   систематизувати  знання  учнів  про  самостійні  час­
тини мови, їх правопис і   використання в  мовленні; розвивати логічне мислення, 
культуру  мовлення;  виховувати  почуття  колективізму,  відповідальність,  любов 
до  рідної  мови,  слова.
 Очікувані  результати:  учні  знаходять  у   реченнях  самостійні  частини  мови;  уміють  відрізняти  їх 
від  службових;  доводять  приналежність  слова  до  частини  мови,  обґрунтовують 
написання,  орфограми;  виправляють  допущені  помилки  в  усному  й   писемному 
мовленні.
  Обладнання:   дидактичний  матеріал.
  Тип  уроків:  нетрадиційний  (урок ­КВК).
Хід  уроків
  І.   МотивА ц І я  н А вчА льної  д І яльностІ   школяр І в.  
о голошення  теМ и  й   Мети  урок І в
Сьогодні  у  нас  незвичайний  урок. 
Сьогодні  ми  зробимо  ще  один  крок 
В  країну  прекрасну,  країну  чудову, 
Що  нас  так  чекає  й  збагачує  мову.
 ІІ.   о сновний  зМІст  роботи
Методичний  коментар.   ;
Клас  об’єднується  у  дві  команди,  які  обирають  капітанів. 
Учитель  пояснює  хід  змагання  та  систему  оцінювання.
Розминка.   ;
Представник  однієї  команди  читає  прислів’я  та  приказки,  а  інша  ко -манда  характеризує  вжиті  в  них  самостійні  частини  мови  за  таким 
планом: а) частина мови; б) значення; в) морфологічні ознаки; г) син-таксична  роль.
Байдуже  ракові,  в  якому  його  горщику  зварять.  Батогом 
обуха  не  переб’єш.  Без  нашого  Гриця  вода  не  освятиться.  Без 
труда  нема  плода.  Високо  літає,  та  низько  сідає.  Вище  себе  не 
підскочиш.  Від  своєї  тіні  не  втечеш.  Вісті  не  лежать  на  місці. 
Заблукався  між  трьох  дубів.  Забув  віл,  коли  телям  був.  Заварив 
кашу,  так  і   їж.
Вибірковий  диктант.   ;
Прослухайте  текст.  Запишіть  усі  самостійні  частини  мови.
Прямо  над  нашою  хатою  пролітають  лебеді.  Вони  летять 
нижче  розпатланих,  обвислих  хмар  і  струшують  на  землю  бен -тежні  звуки  далеких  дзвонів.  Дід  говорить,  що  так  співають 
лебедині крила. Я  придивляюся до їхнього маяння, прислухаюся 
до їхнього співу, і  мені теж хочеться полетіти за лебедями, тому 
й  підіймаю руки, наче крила. І   радість, і   смуток, і   срібний пере-дзвін  огортають  та  й   огортають  мене  своїм  снуванням.
Я  стаю  ніби  меншим,  а  навколо  більшає,  росте  і   міниться 
увесь  світ:  і  загачене  білими  хмарами  небо,  і   одноногі  скрипучі 
журавлі,  що  нікуди  не  полетять,  і  полатані  веселим  зеленим  мо -хом стріхи, і  блакитнава діброва під селом, і   чорнотіла, туманцем 
підволохачена  земля,  що  пробилася  з-під  снігу.
(М.   Стельмах)
Мовознавча  розминка.   ;
Команди  повинні  швидко  й  правильно  дати  відповіді  на  запитання.
І  команда
—  Яка  частина  мови  називається  іменником?
—  Які  є  форми  дієслова?
—  Яким  членом  речення  виступає  займенник?
—  Назвіть  розряди  числівників.
—  Що  таке  прислівник?
ІІ  команда
—  Які  морфологічні  ознаки  іменника?
—  Які  граматичні  ознаки  дієприкметника?
—  Назвіть  розряди  займенників.
—  У  чому  полягає  синтаксична  роль  числівника?
—  Перелічте  розряди  прислівників  за  значенням.
Конкурс  кмітливих.   ;
(По  одному  представнику  від  команди  працює  біля  дошки).
Запишіть  подані  дієслова  у  три  колонки:  1   —  з  основою  інфінітива 
на  - а;  2  —  на  -и,  - ї;  3  —  на  приголосний.
Тріпотіти,  тішити,  змогти,  вселяти,  звучати,  ударити,  ро -котати,  побігти,  знітитися,  з’єднати,  звести,  в’їжджати,  хотіти, 
випливти,  з’їздити.
Конкурс  «Поетична  мозаїка».   ;
Уважно  прослухайте  поезію,  згадайте  назву  й  автора  цього  вірша.  Із 
вірша  випишіть:
І  команда
іменники, займенники.  два іменники й  один займенник розберіть як 
частину  мови;
ІІ  команда
прикметники,  дієслова. два  прикметника  й   одно  дієслово  розіберіть 
як  частину  мови.
Як  парость  виноградної  лози, 
Плекайте  мову.  Пильно  й  ненастанно 
Політь  бур’ян.  Чистіша  від  сльози 
Вона  хай  буде.  Вірно  і   слухняно  
Нехай  вона  щоразу  служить  вам, 
Хоч  і  живе  своїм  життям.
Прислухайтесь,  як  океан  співає  —  
Народ  говорить.  І  любов,  і  гнів  
У  тому  гомоні  морськім.  Немає 
Мудріших,  ніж  народ,  учителів; 
У  нього  кожне  слово  —  це  перлина,  
Це  праця,  це  натхнення,  це  людина.
Не  бійтесь  заглядати  у  словник: 
Це  пишний  яр,  а   не  сумне  провалля;  
Збирайте,  як  розумний  садівник,  
Достиглий  овоч  у   Грінченка  й  Даля,  
Не  майте  гніву  до  моїх  порад 
І  не  лінуйтесь  доглядать  свій  сад.
В ідповідь.   «Мова»  М.   Рильського.
Конкурс  «Доповни  прислів’я».   ;
доповніть  прислів’я,  вставляючи  пропущені  прислівники.
Хто  нічого  не  робить,  той  ...  не  має  часу.  Що  ...  не  зро -биш,  того  ...  не  наздоженеш.  Хто  ...  ледарює,  той  ...  бідує.  Ідеш 
...  —  дорога  коротка.  ...  і  стіни  помагають.  ( Нар.  творч .)
Д о в і д к а:  ніколи,  уранці,  увечері,  влітку,  взимку,  удома.
Творчий  конкурс.  
Складіть  твір-мініатюру  на  тему  « в есна  іде...»,  використовуючи  різні 
самостійні  частини  мови.
Конкурс  капітанів.   
відгадайте  загадки.
І  команда
Хатня  корова,  поїдаючи  дрова,  весь  дім  зігріва.  (Піч .)  Хто 
боком  спить,  а   лежачи  їсть?  (Свиня .)
ІІ  команда
Іде,  не  рухаючись  з  місця.  ( Годинник .)  Дві  сестриці  пішли  на -питись водиці, а  брат, зігнувшись, стояв та сестричок чекав. ( Відро 
й  коромисло.)
Конкурс  «Хто  швидше?».   ;
Зробіть  синтаксичний  розбір  речень.
Дорога тягнулася вузькою смужкою поміж двома болотами. 
(О.   Бойченко ) Я   люблю українське село, сповнене шуму, сповнене дум. 
(В.   Сосюра)
 ІІІ.  д о МАшнє  зА вдА ння
1.   [1]  С.  279–281;  впр.  561   (письмово).
[2]  §  45;  впр.  349   (письмово).
2.   Придумати  цікаве  завдання  для  узагальнення  знань  про  службові 
частини  мови.
 ІV.  пІ дбиття  пІ дсу М к І в  урокІ в
Інтерактивна  вправа  «Опитування-інтерв’ю».   ;
(Використовується  інтерактивний  метод  «Мікрофон».)
—  Що  вам  найбільше  сподобалося  на  уроках?
—  Навіщо,  на  вашу  думку,  потрібні  такі  заняття?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Самостійні частини мови,", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід