Синоніміка складних безсполучникових і складно-сурядних речень
 
Урок № 18 
Тема: Синоніміка складних безсполучникових і складно-сурядних речень. 
Мета: знаходити в тексті складні безсполучникові й складносурядні речення, визначати 
смислові відношення між частинами складного речення, стилістично забарвлені 
засоби складного речення; визначати їх роль і доречність використання в тек-сті; розрізняти синтаксичні синоніми; правильно здійснювати синонімічну заміну 
складних речень, сполучників і сполучних слів, що з’єднують частини складного 
речення, з метою посилення тієї чи іншої стилістичної ознаки; правильно роз -ставляти розділові знаки в складному реченні й обґрунтовувати їх. 
Хід уроку 
I. АктуА лізА ція опорних знА нь учнів. 
технологічна карта 
З метою спокійної розповіді,що спонукає читача обміркувати 
почуте, дофантазувати побачене, уживають прості речення, безспо-лучникові речення . Авторська позиція передбачає вираження власно -го ставлення до висловлюваного, пояснення причинно-наслідкових 
зв’язків тощо, а це досягається за допомогою складних речень. Тому 
вживання таких речень зумовлене метою повідомлення, а не тільки 
стилем висловлювання. Порівняйте: Реакції розкладу, при яких 
однією з речовин, що утворюються, є вода, називаються дегідра -тацією. — При реакціях розкладу утворюються кілька речовин. 
При деяких з них однією з утворених речовин є вода. Такі реакції 
називаються дегідратацією. 
Тільки офіційно-діловому стилю не властиві великі синтак -сичні конструкції, складні речення. 
У безсполучникових складних реченнях вживають кому, (од-ночасність і послідовність дій), крапку з комою (речення далекі 
за змістом або ускладнені), тире (швидка зміна подій, у другому 
реченні — наслідок, у першому — умова), двокрапку (у другому 
реченні — причина, доповнення чи пояснення). Безсполучникові 
складні речення — характерна конструкція усної мови, художньої 
літератури, фольклору, публіцистики. Недарма стільки прислів’їв, 
II. оГолошення те М и й М ети уроку. 
III. МотивА ція нА вчА льної Д іяльно С ті учнів. 
I V. Сприйняття й зАСвоєння учня М и нА вчА льно Го МАтері А лу. 
; Тренувальні вправи 
перетворять подані речення на безсполучникові і на складносурядні 
речення. 
Пройшла зима. Знов весна настала солов’їна. (В. Сосюра). 
Думав ворог панувати. Довелось йому конати. (Нар. тв.). 
Ти виправиш погані оцінки. Тебе допустять до іспиту. 
Порожня бочка гудить. Повна бочка мовчить. 
На хвилину раптом спинилися тіні. На хвилину раптом стих-ли голоси. 
На концерті були присутні всі учні. Багато батьків прийшли 
подивитися на виступи школярів. 
Вириваються огневі спалахи. Багряніє небо. 
Семен вийшов з хати. Молодиці метнулись оглядати кож- 
ний куток. 
Стояло тихе, сонячне безвітря. Листя тріпотіло на деревах. 
Немидора поливала розсаду на грядках. Микола носив воду 
з Раставиці. 
Мені снилось. Я мельник в старому млині. 
мовне спостереження. визначте ознаки розмовного стилю в пода -ному тексті. Які бесполучникові речення переважають — повні чи 
неповні? 
Так-то вже кохає та пестить Горпина свою первичку, із рук не 
спускає; аби прокинулось, аби поворухнулось — уже вона й коло 
колиски… 
Ото молодиці й жартують: 
— А що, — кажуть, — ваша дочка, Горпино? 
Вона й почне: 
— Та все всміхається, сестриці-голубоньки, і рученята до 
мене простягає; вже знає мене, ні до кого не йде, тільки до мене. 
Свекор бубликом манив — не хоче! І в долонечки вже плеще! (Мар -ко Вовчок). 
Розмовний колорит створюється частками (і, а, то), синонімічними словами, що підсилюють одне одного (кохає та пестить), фразеологізмом 
(із рук не спускає), великою кількістю слів з емоційним забарвленням, 
у тому числі йтаких, що утворені за допомогою емоційно забарвлених 
суфіксів (сестриці-голубоньки, рученята, долонечки), уживання дієслова 
у формі середнього роду (прокинулось, поворухнулось), синонімічною 
заміною часів (вона й почне, а не починає). Експресивна будова речень 
(Так-то вже кохає Горпина), уживання характерних сполучникових і 
безсполучникових складних конструкцій з неповними реченнями (Свекор 
бубликом манив — не хоче). Нанизування фраз, нечіткість членування 
мовного потоку на окремі речення (в останньому абзаці розділові знаки 
можна було б розставляти по-іншому). 
п роаналізуйте синтаксичну структуру й експресивно-стилістичні 
функції кожного речення. Якщо можливо, використайте синтаксич-ні синоніми. 
Навмання по бездоріжжю, по мерзлих купинах застрибали 
санки, і ми незабаром під’їхали до молодого, затканого памороззю 
гаю. Дядько Себастіян зупиняє коня, зіскакує з саней і радісно пі -діймає голову вгору. Над нами справді хтось розвішав диво: кожне 
прихоплене інеєм деревце насочилося сонцем і хвалилося черво -ними кетягами. Я ще ніколи не бачив стільки, як тепер, калини 
й, наче заворожений, оглядав і прибиті морозом кетяги, що нави-сали прямо над головою, і тіні, на яких теж виразно, як мальовані, 
виділялися грона. (М. Стельмах). 
V. зАкріплення вивченоГо МАтері А лу. 
подані складносурядні речення усно зіставте з можливими синоні-мічними варіантами — безсполучниковими реченнями. обґрунтуйте 
доцільність авторського вибору. 
Сонце багровим колом спускалося до обрію, і вся вулиця па -лахкотіла бузковим прозорим полум’ям. (П. Панч). Дерева в саду 
хитає вітер, жовтий лист летить до ніг мені. (В. Сосюра). Верби 
сплакували листом, і золоті сльози гнало за водою. (Г. Тютюнник). 
Марко в задумі погладив житні колоски, і вони осипали на його 
руку свій тихий трепет. (М. Стельмах). Торкає вітер колоски — 
й вони дзвенять. (В. Сосюра). Половина листя на вербах уже пожов-кла, а на тополях, на осокорах лист зеленів. (І. Нечуй-Левицький). 
Вже й сонце сіло, смеркло, а ми все ще поливаєм деревця. (О. Дон -ченко). Ще сонячні промені сплять — досвітні огні вже горять. 
(Леся Українка). У середині літа зацвітає ковила і степ стає сивим 
від її султанів. Вода морів і океанів нагрівається повільно, проте 
зберігає своє тепло надовго. (Леся Українка). 
поєднайте подані речення в безсполучникові, а потім — у складно-сурядні. поясніть, як зміняться смислові відношення між простими 
реченнями в новоствореному складному.. 
Наближався ранок. Обрій ставав світлішим. 
З тихим степом тліють вечори. Сивим пилом криється дорога. 
Там сиділа молода жінка. Недалеко коло неї гралася дитина. 
Хмарно… Сумно… Чорні луки, чорне поле, чорний гай… Вітер 
стогне, крячуть круки. Ой, чи скоро цьому край? 
Зітхає ніч…. Шепочуться каштани… В таємних снах тополі 
заніміли. (С. Черкасенко). 
Бог знає, звідки з’являвся на морі човен, перебираючи лап -ками весел, наче мурашка по скатертині, і враз розцвітав білим 
вітрилом, як пуп’янка квітка. (М. Коцюбинський). 
прочитайте речення, визначте стиль, укажіть смислові відношення 
між умовно простими реченнями. Якщо це можливо, доберіть син-таксичні варіанти до поданих речень. 
1. Минали дні, а дощів не було. А ріжок тим часом упер -то вигонився вгору, розростався вшир, поступово перетворюючись 
у хмару, у темно-синій хребет, що незабаром вже закрив собою 
величезний сектор неба. Алея до нового мосту йшла над самісінь -ким урвищем, і тільки низенький живопліт оберігав пішоходів від 
провалля. Старезні каштани схиляли свої шати через алейку над 
ущелиною, хащі жовтої акації ховали їх стовбури, бузок і ясмин 
оточували альтанками рідкі ослони. Біла акація стирчала просто 
з провалля, укліщившись корінням межи скель. (Ю. Смолич). 
2. Небагато свят має людське серце, і найбільше з них — 
кохання. В одних воно розквітає, мов дивовижна іванокупальська 
папороть, у других кохання стає пристрасним гірким полином, 
а в третіх — в’ється рахманним спокоєм, що народжує лагідних 
доброоких дітей, які найбільше люблять ходити за плугом, сіяти 
зерно, садити сади. (За М. Стельмахом). 
VI. ДоМАшнє зА в ДАння. 
скласти текст публіцистичного стилю, використовуючи складні без-сполучникові й складносурядні речення. Якщо це можливо, доберіть 
до них синтаксичні синоніми.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Синоніміка складних безсполучникових і складно-сурядних речень", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід