Склад. Правила переносу з рядка в рядок. Наголос
 

Урок № 57

Склад. Правила переносу з рядка в рядок. Наголос

Мета: поглибити знання учнів про наголос в українській мові; удосконалювати навички складоподілу, переносу слів із рядка в рядок; ознайомити з орфоепічним словником та словником наголосів, навчити користуватися ними; розвивати мовну культуру

Очікувані результати: учні вміють поділити слова на склади; знають правила переносу слів із рядка в рядок; використовують логічний наголос для виділення слів зі смисловим навантаженням.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, орфоепічний словник, словник наголосів

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Самостійна робота.

Запишіть слова, вставляючи пропущені букви та розподіляючи на два стовпчики: І — з літерою г; ІІ — з літерою ґ.

Дзи..а, ..рудень, ..рецький, ..удзик, ..умовий, ..осподар, ..азда, одя.., ..ілка, ..роно, я..ода, ..онт, а..рус, ви..ляд, ..отель.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

1.   Спостереження над мовним матеріалом.

Поставте наголоси в словах.

Засипати — засипати, книжки — книжки, атлас — атлас, стіни — стіни, ніколи — ніколи, пісні — пісні, літа — літа, жита — жита.

— Чому слова записано парами? Що треба знати про наголос?

2.   Лінгвістична гра.

Складіть слова з наборів букв, прочитайте утворене прислів’я.

Тийлю — сяцьмі ріввіт і вихкри хівшля.

(Лютий — місяць вітрів і кривих шляхів.)

— Що ви зробили, щоб утворити слова?

ІІІ.      Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Склад слова. Односкладові, двоскладові та багатоскладові слова.

Склад — це частина слова, яку вимовляємо одним поштовхом видихуваного повітря. У слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Склад утворюється тільки з голосного звука або поєднанням голосного з одним або кількома приголосними.

За кількістю складів слова бувають односкладовідвоскладові та багатоскладові. Наприклад: яр, я-вір, я-ру-га.

2)   Відкриті та закриті склади.

Склад, що закінчується голосним звуком, називається відкритим. Наприклад: ме-ло-ді-я. Склад, що закінчується приголосним звуком, називається закритим. Наприклад: аб-зац.

3)   Наголос. Подвійне наголошення. Словник наголосів.

Наголос — це виділення посиленням голосу певного складу в слові. В українській мові наголос вільний, тобто наголошеними можуть бути різні за порядком склади.

Існують слова з подвійним наголошенням. У словниках наводять обидва наголоси, наприклад: зАвждИпОмИлка. Серед словників України одним із найважливіших є словник наголосів української літературної мови.

4)   Логічний наголос.

Логічний наголос — це виділення посиленням голосу та підвищенням тону найважливішого в реченні за змістом слова або сполуки.

5)   Правила переносу.

Слова з рядка в рядок переносимо за складами. Проте не можна плутати правила поділу на склади з правилами переносу. Треба пам’ятати:

одна буква не переноситься й не залишається в попередньому рядку;

не можна розривати буквосполучень дждз, які позначають на письмі один звук; якщодждз не становлять одного звука, їх можна розривати;

не можна розривати буквосполуки йоьо;

не розриваються абревіатури: УАПЦМАГАТЕ;

при перенесенні прізвищ не можна залишати на попередньому рядку ініціали або інші умовні скорочення.

 2.  Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Робота біля дошки й у зошитах.

Перепишіть, поділяючи виділені слова на склади, укажіть у дужках кількість складів, усно охарактеризуйте їх.

Рідна мова

Буква до букви —
І виникло слово.
Слово до слова —
Звучить рідна мова.

(І. Січовик)

4.   Самостійна робота.

Перепишіть слова, показавши всі можливі переноси.

Броджу, саджу, кукурудза, гайок, пайок, війна, байка, галка, юрба, ювіляр, ясний, ялина, аптека, щоденний, туманний, годинник, Марія, Юля, подзвонити, надзвичайний, відзнаки, подвір’я, Яша.

5.   Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть слова, поставивши в них наголос.

Багаття, алфавіт, олень, азбука, одинадцять, листопад, паморозь, помилка, сьогодні, верба, перевірка, знання, обруч, духмяний, цілющий, багато, підніжжя.

— Чи траплялись вам слова з подвійним наголошенням?

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Самостійна робота.

Розподіліть слова на чотири стовпчики: І — з наголосом на першому складі; ІІ — на другому; ІІІ — на третьому; ІV — на четвертому.

Перемога, космос, земля, стадіон, чемпіонат, телевізор, мільйон, дев’ятнадцять, одинадцять, чотирнадцять, новий, старий, тонкий, навчальний, половина, четвірка, двійка, український, захисник, садівник, родина, почуття, читання, бажання, співчувати, важкий, чекання, дивовижний, велика, необережно, сніговий, пір’їнка, самоскид, блискавка, неспокій, гідність.

2.   Творче завдання.

Складіть і запишіть речення зі словосполученнями брати участь і рідні брати. Як впливає місце наголосу на значення цих слів?

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Тепер я знаю, що орфоепічний словник і словник наголосів знадобляться мені…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Склад. Правила переносу з рядка в рядок. Наголос", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід