Складнопідрядне речення (СПР), його будова і засоби зв’язку в ньому
 

Урок № 25

Складнопідрядне речення (СПР), його будова і засоби зв’язку в ньому

Мета: поглибити знання учнів про СПР, засоби зв’язку в ньому; дати поняття про те, що підрядна частина може з’єднуватися з головною за допомогою сполучників і сполучних слів; розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення

Очікувані результати: учні знаходять складнопідрядне речення в тексті, у тому числі з кількома підрядними частинами; визначають головну й підрядну частини; розрізняють сполучники і сполучні слова.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

§ І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Опитування-інтерв’ю.

(Використовується інтерактивний метод «Мікрофон».)

— Що ви очікуєте від вивчення даної теми? Що нового хочете дізнатися?

§ ІІ. Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

§ ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

План пояснення нового матеріалу

1)   Складнопідрядне речення.

Складнопідрядним називається речення, яке складається з двох нерівноправних частин: одна частина — основна й незалежна, вона називається головною, а друга — їй підпорядкована й приєднується підрядним сполучником або сполучним словом, цю частину називають підрядною. Наприклад: Крик був такий тужливий, такий печальний, немов гуси залишали цю землю назавжди. (Ю. Мушкетик)

2)   Головна й підрядна частини.

Головною називається незалежна, граматично провідна частина СПР, від якої можна поставити питання до підрядної частини: Об’єктом поезії стає все (що?), до чого тільки торкається зіркий, спостережливий погляд митця. (О. Гончар)

Підрядною називається частина, яка підпорядкована головній, пояснює або всю головну частину в цілому, або один якийсь її член: Згадуєм поета (коли?), коли скресає Дніпро і небо стає барвінковим. (О. Гончар)

3)   Сполучники та сполучні слова в СПР.

Сполучники підрядності та сполучні слова поєднують підрядну частину з головною. Вони не є членами речення, а тільки з’єднують підрядну частину з головною. Наприклад:Послухалася Лисиця Їжакової ради, причаїлася, лежить, буцім давно згинула. (І. Франко)

Розрізняють такі сполучники підрядності:

а)   причинові: через те, тому що, бо, що;

б)   часові: як, коли, після того як, як тільки, щойно;

в)   мети: щоб, для того щоб, з тим щоб;

г)   умовні: якщо, якби, аби, коли б;

д)   порівняльні: як, немов, мов, мовби, наче, неначе, ніби, начебто, нібито, немовби, немовбито;

е)   допустові: хоч, хай, нехай, дарма що.

Сполучні слова — це ті, які з’єднують підрядну частину речення з головною й виступають членами підрядної частини. Роль сполучних слів виконують відносні займенники в усіх відмінках (хто, що, який, котрий) та займенникові прислівники (де, куди, звідки).

Наприклад: Ніхто з тих,  сидів у театрі, не хвилювався так, як ми в кабінеті. (Ч. Айтматов)

2.   Колективна робота.

Проведіть спостереження над будовою речень.

Зразок: Сплять іще велетні-гори під чорним буком, а високо по сірих зубцях пливуть, мов дим густий, білії хмари. (О. Гончар) ([ ], а [ , мов... , ]. Розповідне, складне, сполучникове, сурядне, сполучник — протиставний; 1 — просте, двоскладне, поширене; 2 — просте, двоскладне, поширене, ускладнене порівняльним зворотом.)

Я піду туди, де нині зацвіли троянди гожі. (Л. Забашта) Удосвіта, коли зникають зорі, лишивши в небі ледь помітний слід, здається світ відкритим і прозорим. (В. Буденний) Ставала річечка рікою, коли несла полям весну. (В. Юхимович)

3.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

4.   Пояснювальний диктант.

Назвіть головну і підрядну частини СПР. Укажіть місце підрядної частини відносно головної. Визначте, які з підрядних частин відносяться до слова або словосполучення в головній частині, а які — до головної частини в цілому. Як приєднані до головних речень підрядні?

Як же це виходить, що рядові механізатори уболівають за діло більше, ніж ти? (О. Гончар) Парубок весело кинувся вперед, добіг до старої липи, яка вже, мов обнизана коралями, червоніла соковитими бруньками, і почав запихати упряж у дупло. (М. Стельмах) Я хочу буть несамовитим, я хочу в полум’ї згоріть, щоб не жаліти за прожитим, димком на світі не чадіть. (В. Симоненко) Мені здається, що пейзажі в нас в Україні якоїсь приголомшливої краси й величі.

5.   Творче моделювання.

Користуючись схемами, доповніть речення самостійно складеною підрядною частиною.

Не відкладай на завтра того, ... . [ ], (що...).

Гарно там живеться, ... . [ ], (де...).

Книга вчить, ... . [ ], (як...).

§ IV. Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Диктант-переклад.

Наши далекие предки относились к деревьям, как к живым существам, они наделяли их человеческими способностями творить добро и зло. У жителей Древней Греции родился обычай украшать душистую ель, чтобы сделать подношения добрым духам, которые живут в вечнозеленых ветвях. Ель, олицетворяющая бессмертие и вечную молодость, была также символом смелости, долголетия, достоинства. (Из журнала)

2.   Синтаксичний тренінг.

Запишіть текст. Визначте граматичні основи, засоби зв’язку.

Гроза налетіла вже тоді, коли її не ждали. Вечір був тихий, навіть прохолодний, у надвечір’я на півдні появилась була темна хмара, провурчало глухо, війнуло вітром, спочатку гарячим, як із бані, а згодом потягло прохолодою. Сонце зайшло червоне, мов потонуло в чорній безодні горизонту, ластівки невідомо звідкіля прилинули, невтомно носились над озером, крячки підіймали тривогу, ніби нарікаючи, що дощова хмара всіх обдурила.

Траплялося, що десь у лісових хащах випадково здибувався з таким же мандрівником, як і сам.

(За Ю. Збанацьким)

3.   Лінгвістичний експеримент.

Доведіть, що сполучні слова є членами речення. Для цього використайте спосіб розчленування складного речення на прості.

Зразок: Хата, у якій розмістився музей, збудована ще в минулому столітті.— Хата збудована ще в минулому столітті й у хаті розмістився музей.

— Яким словом ви замінили у якій (у хаті).

— Яким членом речення є слово у хаті? (обставиною).

Таким чином, слово якій — сполучне слово, і воно виступає також обставиною.

4.   Робота з підручником.

Виконання вправ і завдань

§ V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI. Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сполучні слова відрізняються від сполучників тим, що...

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складнопідрядне речення (СПР), його будова і засоби зв’язку в ньому", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід