Складнопідрядні речення з кількома підрядними
 
Урок № 38
Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Мета: з’ясувати особливості будови СПР із кількома підрядними, види зв’язку в реченнях тако-го типу; удосконалювати вміння визначати тип підрядних частин, розвивати пунк-туаційну грамотність, уміння складати речення за поданими схемами
Очікувані результати: учні визначають особливості будови СПР із кількома підрядними, їх істотні ознаки, кількість частин; визначають тип підрядних частин; правильно ставлять коми між частинами СПР й обґрунтовують їх.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: комбінований.
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Проблемні завдання та питання.
Запишіть речення, визначте кількість простих речень у ньому, види зв’язку в складному. Чим відрізняється це речення від вивчених вами раніше?
Благословен той день і час, коли прослалась килимами земля, яку сходив Тарас малими босими ногами, земля, яку скропив Тарас дрібними росами-сльозами. (М. Рильський)
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Які речення називаються складнопідрядними? Наведіть приклади.
— Яка різниця між складнопідрядним і складносурядним реченнями?
— За допомогою чого приєднується підрядна частина до головної в складнопідрядному?
— Як відрізнити сполучне слово від сполучника? Наведіть приклад.
— На які види поділяються СПР? Назвіть види підрядних обставинних.
ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) СПР із кількома підрядними.
СПР досить часто може включати кілька підрядних частин. Головна частина може підпо-рядковувати собі одну з підрядних, тоді як інші підрядні частини будуть підпорядковані підря-дній чи різним підрядним.
Розрізняють послідовну, однорідну й неоднорідну підрядність.
2) Послідовна підрядність.
Послідовною називається така підрядність, при якій перша підрядна частина залежить від головної, друга — від першої підрядної і так далі. Наприклад: Не вірилося (у що?), що це саме він [Шопен] був геніальним творцем і виконавцем музики (якої?), яку вони слухали хвилину тому. (За Є. Брошкевичем)
[...], (що...), (яку...).
3) Однорідна підрядність.
Однорідна підрядність — це таке підпорядкування, за якою всі підрядні частини залежать від одного й того ж слова в головній і відповідають на одне і те ж питання. Наприклад: Ми вірили (у що?), що скоро знайдемо дорогу із цих нетрів, (у що?) що незабаром наші ноги матимуть довгоочікуваний перепочинок.
[...], (що...), (що...).
4) Неоднорідна підрядність.
Неоднорідною називається така підрядність, за якої кілька підрядних частин різних типів пояснюють якийсь один член головної частини або ж відносяться до різних її членів. Напри-клад: Якби нас не попередили про піраміду, (за якої умови?) то ми б її й не помітили, (чому?) бо була вона напівзруйнована із здаля скидалася на звичайнісінький зарослий тереном пагорбок. 
(Якби...), [...], (бо...).
5) Комбінована підрядність.
При комбінованій підрядності може бути підпорядкування різного характеру. Наприклад: Коли б спитав мене хто-небудь, яку я музику любив у ранньому дитинстві, який інструмент, яких музик, я б сказав, що більш за все я любив слухати клепання коси. (О. Довженко)
2. Тренувальна вправа.
Запишіть подані речення, визначте, скільки підрядних частин може приєднуватись до го-ловної, чи на те ж саме питання відповідають підрядні.
В усіх людей світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї своїх батьків, карається людьми і Богом. (О. Воропай) Встаньмо з колін, розірвімо пута, якими нас віками приковано до чорних скель, високо підведімо голови, як це одвіку було написано нам на роду. (Я. Гоян) Я мрію так життя прожити, щоб кров і піт віддать землі своїй, щоб у плодах мої хилились віти, щоб розро-ставсь в глибинах корінь мій. (М. Стельмах)
3. Робота за підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
4. Бесіда.
— Які є типи підрядності? Проілюструйте відповідь власними прикладами.
— Які розділові знаки вживаються між частинами СПР із кількома підрядними?
5. Пояснювальний диктант.
Запишіть речення, накресліть схему кожного з них, визначте тип підрядності.
Тишина така, що чуть, як б’ють об воду щуки-стріли. (К. Дрок) Чую, як в гніздах вору-шаться птиці, як прибуває вода у криниці. (М. Нагнибіда) Климко прокинувся від холодної ро-си, що впала йому на босі ноги, і побачив над собою світло-бузкове небо, яким воно буває лише восени на сході сонця. (Гр. Тютюнник) Можна було б сказати, що мою прелюдію весни творять звуки, які близько чи віддалено нагадують звуки, народжувані музичними інструментами. (Є. Гуцало) Отже, хто бачив дочку сотника Таволги, той би сказав, може, що вона краща й над ясную зорю в погоду, краща й над повний місяць серед ночі, краща й над саме сонце, що звеселяє й рибу в морі, і звіря в дуброві. (П. Куліш) Першу зиму Олені було так тяжко і так сумно, що вона не знала, куди подітися. (Гр. Тютюнник) Наступили ті осінні тихі та смутні дні, коли сонце світить і не гріє, коли спадає з дерева останнє пожовкле листя. (С. Васильченко) Не встерігся і Пилипко свого ворога, що заманив його аж у середину глухого лісу, де він збився з шляху і різався трохи не по пояс глибокими кучугурами снігу. (Панас Мирний)

IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Робота в парах.
З поданого тексту випишіть речення з кількома підрядними.
СОСНА
Найбільше мене дивувала і вабила сосна...
І досі вона стоїть в моїй уяві такою, якою побачив уперше, до якої звик у дитинстві. Мож-ливо, та сосна ввійшла в моє життя і поселилася в якихось там клітинах мозку тому, що саме з її вершини я вперше в житті заглянув у свою долю, побачив ту велич і красу, яка стала у моєму житті вирішальною. За власною ініціативою я ніколи не зважився б вилізти на вершину тієї со-сни. Мені ставало моторошно навіть тоді, коли я тільки, було, подумаю про те, щоб викарбани-тися на чолопок тієї золотавої красуні...
І в гурті, і самотою подовгу заклякав я під нею, дивився туди, де купкою хмизу чорніло кібцеве гніздо, пильно дослухався до музикального дзвону тоненьких зелених гілок і думав, і чим більше думав, тим більше мені прагнулось забратись на самісіньку вершину і хоч здалеку, хоч з ось такої висоти побачити Київ, мій омріяний Київ...
(За Ю. Збанацьким)


2. Самостійна робота.
1) За поданими схемами складіть речення, визначте тип підрядності.
[ ], (коли), (яке).
(Якби), [ ], (яку).
(Коли), (який), [ ].
[, (що), ], (яка).
[ ], (як), (як), (як).
2) Складіть схеми до поданих речень.
Тоня, скочивши з машини, одразу підбігла до батька, защебетала, ще й під руку демон-стративно взяла, щоб показати перед льотчиками, що вона не соромиться батька, хоч він у та-кому вигляді. (О. Гончар) Доля навчила мене, як треба батька шанувати, як треба неньку берег-ти, як дорожити любов’ю брата і сестри. (К. Дрок) Там, у будинку, що звів невисокий серед гі-лок тривіконний фасад, юні моєї окрилились роки, роки, яких не вернути назад. (К. Дрок)
3. Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
VI. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Особливості будови СПР із кількома підрядними полягають у тому...
— Види зв’язку в таких реченнях...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складнопідрядні речення з кількома підрядними", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід