Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу
 
Урок № 35
Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу
Мета: ознайомити учнів зі СПР з підрядними місця та часу, пояснити, де може розташовувати-ся підрядна частина; з’ясувати, за допомогою яких сполучників і сполучень слів приєдну-ються підрядні місця та часу до головної частини; формувати вміння знаходити в тексті підрядні місця та часу, будувати їх та вживати в усному й писемному мовленні
Очікувані результати: учні визначають СПР з підрядними місця та часу; пояснюють, яке місце займає підрядна частина відносно головної; з’ясовують, за допомогою яких сполучників і сполучень слів приєднуються підрядні місця та часу до головної частини.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: комбінований.
 І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Проблемні завдання та питання.
Прочитайте подані речення. Поставте питання від головної частини до підрядної. Чи мо-жемо ми за питаннями визначити вид підрядної частини? Чому?
Туди, де образи кохання, душа окрилено летить. (О. Олесь) Та в порожнечі нам блукати, аж доки ми тягар мого хреста донесемо до нашої Голгофи. (І. Качуровський)
 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда.
— Яке речення називається складнопідрядним?
— На які групи поділяються складнопідрядні речення?
— Які види підрядних обставинних ви вже вивчали?
2. Самостійна робота.
Складіть речення за поданими схемами.
І варіант
[ ], (через те що...).
[ ], (оскільки...).
ІІ варіант
[ ], (тому що...).
(Завдяки тому що...), [ ].
 ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
2. Слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) СПР з підрядними місця.
Підрядні місця з’єднуються з головною частиною за допомогою сполучних слів де, звід-ки, куди; у головній частині цим словам часто відповідають вказівні слова там, туди, звідти, скрізь, утворюючи пари там — де, туди — куди, звідти — звідки, туди — де, звідти — де. Під-рядні місця можуть стояти після головної частини речення або всередині її.
2) СПР з підрядними часу.
Підрядні часу відносяться до всієї головної частини складнопідрядного речення й зале-жать від неї. З головною частиною підрядні часу з’єднуються за допомогою сполучників і спо-лучних слів як, як тільки, доки, поки, ледве, відтоді як, з того часу як, тільки-но, в той час коли тощо.
У головній частині можуть бути вказівні слова тоді, доти, до тих пір, до того часу. Під-рядні часу можуть стояти перед головною частиною СПР, після неї та всередині головної час-тини.
3. Робота біля дошки й у зошитах.
Визначте вид підрядних частин, підкресліть граматичні основи.
І обеліск нагадує про тих, що під гранітом вічним сном заснули. (В. Сосюра) З околиці села видно, як далі, в сторону ріки, лютує стихія. (О. Гончар) Де кров текла козаць-кая, трава зеленіє. (Т. Шевченко) А яка то була радість, коли орач виймав із торби шматок причерствілого хліба. (За М. Стельмахом) Цей день, коли я повертався до-дому разом з батьком, був найкращим у моєм4. Гра «Редактор».
Відредагуйте речення. Запишіть виправлений варіант, поставте розділові знаки, укажіть вид підрядності.
Людина якщо приходить в світ то залишати вона пособі повинна слід по землі. Прийшла коли зима холодна гаї притихли зачаровані летом сніжинок танцюючих. Усе своє життя поет присвятив рідному народові рідної мови що він пристрасно любив оберігав і збагачував. Натал-ка яка була головною героїнею п’єси вона була роботящою і красивою дівчиною.
5. Самостійна робота.
Допишіть прислів’я, поставте розділові знаки, укажіть вид підрядної частини.
Треба нахилитися... Хто людям добра бажає... Не копай іншому яму... Ніколи іншому не бажай того... У нього стільки правди... Не шукай в інших правди... Лиха тому зима... Хоч не з красою... Не будь тією людиною... Людина без Вітчизни... Де народився...
Довідка: там і згодився; але з головою; як соловей без пісні; що вгору густиною; в кого кожуха нема; щоб з криниці води напитися; той і собі його має; бо й сам упадеш; чого собі не хочеш; як у решеті води; коли в тебе її нема.
у житті.

 IV. Систематизація знань учнів
1. Колективна робота.
Ситуація. Ви отримали низький бал. Удома треба заспокоїти батьків. Що б ви їм сказали? Використовуйте у відповіді складнопідрядне речення з підрядним причини.
2. Навчальний переклад.
Перекладіть текст українською мовою, доберіть заголовок. Складіть схему третього ре-чення.
Манекен появился на свет в Италии в XVI веке. Кукле дали имя Маничино.
Вскоре деревянная кукла перекочевала в Нидерланды и Францию, где стала называться манекеном. В Париже какой-то портнихе пришла в голову мысль использовать ее, чтобы пока-зывать клиентам новые фасоны платьев. Примеру последовали другие портнихи. Одно плохо: деревянные фигурки были неподвижны. Поэтому многие продавцы, чтобы «оживить» модель, набрасывали на себя различные ткани.
(Из журнала)

3. Творче моделювання.
1) Зробіть наведені частини головними, замість крапок дописавши підрядні місця.
Звідти ... доносились свіжі степові запахи. Там ... сіли білі лебеді відпочити. Ми підем ту-ди ... .
2) Допишіть до наведених підрядних місця головні частини.
Куди не глянь ... . ... де небо сходиться із землею... . ... звідки почулися крики й постріли. ... куди сховалися втікачі.
4. Робота біля дошки й у зошитах.
Дайте відповідь на запитання анкети, використовуючи СПР. У дужках указано вид підря-дної частини.
— Що ти знаєш про свій рід? (з’ясувальна)
— Які люди твої батьки? (означальна)
— Навіщо ти вчишся, живеш? (мети)
— Де ти найбільше любиш проводити час? (місця)
— Коли ти любиш відпочивати? (часу)
5. Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
 VI. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Сьогодні на уроці я навчився (навчилась) ...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складнопідрядні речення з підрядними місця та часу", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід