Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети
 
Урок № 34
Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети
Мета: ознайомити учнів із матеріалом про СПР з підрядними причини та мети, дати поняття про те, за допомогою яких сполучників приєднуються підрядні частини до головної, про вживання розділових знаків у таких реченнях; формувати вміння знаходити в тексті ре-чення цього типу й використовувати їх в усному й писемному мовленні
Очікувані результати: учні визначають СПР з підрядними причини та мети, визначають, за допомогою яких сполучників приєднуються підрядні частини до головної.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: комбінований.
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Завдання учням.
Прочитайте фрагменти речень. Використавши їх як головні частини речення, придумайте до них підрядні. Установіть вид підрядних частин.
Щось моя невістка не одчиняє при мені своєї скрині, мабуть таки, що... Не злякати вам ні-кого, бо... Ми у світ покликані для того, щоб... Не треба нам ненавидіти інший народ, для того щоб...
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда.
— Які речення називаються складнопідрядними з підрядними способу дії й ступеня?
— Як приєднується підрядна частина речення до головної?
2. Розподільний словниковий диктант.
Запишіть слова у дві колонки: І — з подвоєнням унаслідок збігу приголосних; ІІ — з под-воєнням унаслідок подовження.
Запоріжжя, возз’єднання, довоєнний, контрреволюція, міжряддя, межиріччя, передпліччя, попідвіконню, випробування, ¬зіткнення, віддати, оббити.
ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
2. Слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) СПР з підрядними причини.
Підрядні причинові частини пояснюють усю головну частину в цілому й приєднуються до неї за допомогою сполучників бо, тому що, через те що, у зв’язку з тим що, затим що, за-вдяки тому що, з тієї причини що. Підрядні причини можуть стояти перед головною частиною, усередині неї та після неї.
2) СПР з підрядними мети.
Підрядні частини мети відносяться до всієї головної частини й з’єднуються з нею за до-помогою сполучників щоб, аби, для того щоб. Підрядні частини мети можуть стояти перед го-ловною частиною, після неї, а зрідка й усередині неї.
3. Робота біля дошки й у зошитах.
Визначте тип підрядної частини, розставте розділові знаки, підкресліть граматичні ос-нови.
Щоб бути вічно молодими ми світ будуємо новий. (В. Сосюра) Солдати не шкодували ніч на битих шляхах аби швидше зустріти тепло рідної хати. (О. Дмитерко) В будинку культури для того щоб обрати нове правління зібралися колгоспники обох сіл. (Із журналу) Пізньої ночі зупиняємося в Копиченцях для того щоб «тридцятьчетвірки» заправити пальним. (Є. Доломан) Тобі юначе вручать атестат щоб в інститут труда і ти вступив. (В. Юхимович) Обережно щоб не шерехнути вивільняю руку і беру автомат. (Є. Доломан) Докласти треба руки мозолясті щоб красувався вбогий переліг нечувано багатим урожаєм. (М. Рильський)
4. Творче моделювання.
1) За поданими схемами складіть речення.
[ ], (тому що...).
(оскільки...), [ ].
[ ], (аби...).
[ ], (для того щоб...).
2) Доповніть подані речення підрядними мети. Поставте розділові знаки.
Професор говорив дуже голосно для того... Знання нам потрібні для того... Ми вивчаємо точні науки для того...
IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Пояснювальний диктант.
Запишіть речення. Поясніть уживання розділових знаків, визначте вид підрядних речень.
Люблю людей землі моєї, бо й я землі моєї син. (В. Сосюра) За честь і правду все віддай, коли ти любиш рідний край. (М. Вороний) Через те ти, земле, молодіти стала, що рука трудящих тебе уквітчала. (М. Рильський) Для того щоб любити свій народ, не треба нам ненавидіти інший. (З газети)
2. Робота в групах.
I група — до головних частин додайте підрядні мети.
...треба ворога не боятись. Ескадра ... зайшла в порт. Зв’язківець щось сказав у мікрофон ... і простягнув трубку командирові.
ІІ група — до підрядних мети додайте головні частини.
...щоб разом із ним спалити садових шкідників. Для того щоб яблука вродили крупніші й солодші... ...щоб земля під деревами не пересихала.
3. Самостійна робота.
Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Визначте тип підрядних ре-чень.
Буду йти від зорі до зорі працюватиму пізньо і рано щоб світили мені угорі вік нев’янучі стяги. (Є. Летюк) Скляр нарізав різцем світлих шибок скляних так щоб сонце ясне уміщалося в них. (О. Гойда) І наша радість буде хай такою щоб їй ніхто не заздрити не міг. (В. Симоненко) Поставив башту він на млиновій покрівлі щоб увінчать себе у гордій тій будові. (М. Рильський) Того можливо не знайду я слова щоб наш прекрасний оспівати світ. (М. Рильський) Для того щоб ознайомитися з будь-яким містом треба обійти найбільш характерні його вулиці й завулки. (П. Панч)

4. Творче завдання.
Ситуація. Ви в колі нових друзів, які ніколи не були у вашому краї. Як би ви розповіли їм про своє місто так, щоб захопити їхню уяву? Використовуйте в розповіді складнопідрядні речення різного типу.
5. Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
VI. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— За допомогою яких сполучників підрядні причини приєднуються до головної части-ни?
— Назвіть сполучники, що з’єднують підрядні мети з головною частиною.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складнопідрядні речення з підрядними причини та мети", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід