Складнопідрядні речення з підрядними ступеня й способу дії
 
Урок № 33
Складнопідрядні речення з підрядними ступеня й способу дії
Мета: ознайомити учнів із матеріалом про СПР з підрядними способу дії й ступеня; з’ясувати, за допомогою яких сполучників і сполучних слів підрядні частини способу дії й ступеня приєднуються до головної, пояснити вживання вказівного слова в головній частині; роз-вивати самостійність мислення
Очікувані результати: учні визначають СПР з підрядними ступеня й способу дії, з’ясовують, за допомогою яких сполучників і сполучних слів приєднуються підрядні частини способу дії й ступеня до головної, пояснюють уживання вказівного слова у головній частині.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: комбінований.
І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
1. Бесіда.
— Які другорядні члени речення вам відомі? Наведіть прик¬лади.
— На які питання відповідають обставини?
— Які види обставин вам відомі?
— Від якого слова в головній частині ставимо питання до підрядної обставинної?
2. Проблемні завдання та питання.
Прочитайте речення. Поставте питання від головної частини до підрядної. Які висновки ми можемо зробити?
Часом вода розливалася так пишно, що у воді потопали не тільки ліси й сінокоси... (О. Довженко) А злива так само почала відходити, як і надійшла. (М. Стельмах)
ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
1. Перевірка домашнього завдання.
2. Робота біля дошки й у зошитах.
Зробіть синтаксичний розбір речення.
З темно-сірих хмар, що нависали над містом, раптом повалив лапатий сніг. 
 
[..., (що...), ...]. Розповідне, складне, сполучникове, складнопідрядне, з підрядним означальним, власне означальне.
1) З темно-сірих хмар раптом повалив лапатий сніг — головна частина, поширена, повна, двоскладна.
2) Що нависали над містом — підрядна частина, двоскладна, пов¬на, поширена.)
ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Бесіда.
— На які види за значенням поділяються обставини?
— Від якого члена речення залежать обставини?
2. Слово вчителя.
Як ви вже зрозуміли, складнопідрядні обставинні речення співвідносяться з відповідними видами обставин — членів речення.
Підрядні частини ступеня й способу дії з’єднуються з головною частиною сполучними словами скільки, наскільки, як, сполучниками щоб, що, чим — тим, як, мов, наче, неначе, ніби, нібито, ніж.
У головній частині часто буває вказівне слово так, що виступає обставиною способу дії.
Значення ступеня або способу дії може супроводжуватися значенням наслідку чи мети: Надворі стало так холодно, що вода вже позамерзала.

3. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Тренувальна вправа.
Спишіть, вставляючи замість крапок потрібні вказівні слова та пропущені розділові знаки.
Косарі затягли пісню ... що аж луна пішла понад ставом. (За І. Нечуєм-Левицьким) Справа ... ясна що навряд чи потрібне обговорення. (А. Головко) На серці було ... легко як часом у малої дитини гарного погідного ранку. (М. Коцюбинський) До природи потрібно ставитися ... щоб залишити її нащадкам ще багатшою. (Із журналу) Озимина ... густа що й перепел не пролізе. (Нар. творч.) В природі ніч існує для ... щоб у тиші росло усяке зілля і відпочивала людина. (М. Стельмах) 
2. Гра «Редактор».
Відредагуйте й запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть синтаксичний розбір перших двох речень.
В глибоку давнину Дніпро був широкий що розливався на кілька десятків кілометрів. Сніг іскрився під яскравим сонцем що боляче було очам. Необхідно те щоб ти до мене сьогодні прийшов.
3. Самостійна робота.
Переробіть наведене речення таким чином, щоб у ньому втратилося значення міри. Після трансформації встановіть вид підрядного.
Слюсар відремонтував станок так добре, що на ньому тепер можна точити найскладніші деталі.
4. Творче моделювання.
За поданими схемами складіть речення.
[ ], (наче...).
[ ], (неначе...).
[ ], (сполучне слово скільки...).
[ ], (сполучне слово як...).
5. Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань
V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
VI. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— Які речення називаються підрядними способу дії й ступеня?
— У який спосіб може приєднуватися підрядна частина речення до головної?
— Назвіть сполучники й сполучні слова, за допомогою яких підрядна частина речення приєднується до головної.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складнопідрядні речення з підрядними ступеня й способу дії", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід