Складносурядне речення
 
Складносурядне речення

 

Складносурядним  називається складне речення, частини якого рівноправні за змістом і пов'язані між собою сурядними сполучниками. 
 
ПОРІВНЯЙТЕ: 
 
Складносурядне речення     Складнопідрядне речення
Збиралося на дощ, і люди поспішали згорнути сіно.     Люди поспішали згорнути сіно, бо збиралося на дощ.
Деколи частини складносурядного речення незалежні лише формально. НАПРИКЛАД, у реченні Ялинка затремтіла від низу до вершечка, і кілька зелених глиць упало на сніг  (М.Коцюбинський)  між частинами виразно відчутні причинно-наслідкові відношення: кілька глиць упало тому, що ялинка затремтіла. 

Частини складносурядного речення пов'язуються інтонацією та сурядними сполучниками, зокрема: 
• єднальними — і (й), та (в значенні і), і...і, ні...ні, ані...ані, не тільки...але й
• протиставно-зіставними  — а, але, та (в значенні але), проте, зате, однак
• розділовими — або, чи, то...то, чи то...чи то, не то...не то, або...або, чи...чи, хоч...хоч

Будову складносурядного речення можна зобразити за допомогою схеми. У ній частини речення позначаємо квадратними дужками, між якими ставимо відповідний розділовий знак і сурядний сполучник. НАПРИКЛАД: Гроза минула, і пахучі квіти усі в краплинках  (М.Рильський). Схема цього речення:  [ ],  і  [ ]. 

Складносурядні речення широко представлені в науковому, офіційно-діловому стилях, а також в усному мовленні. 

 
Вправа 1.
І. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Визначте межі частин складносурядних речень і поставте між ними коми. Підкресліть сполучники. Накресліть схеми речень. 


1. Вітер напинає* вітрило а (в)далині височіють вітряки, повернувши крила вітрові (на)зустріч (Ю.Белічко). 2. Дерева мене ч(е,и)кають і падає листя насте(ж,ш)ку і падають зорі в долоні і падає сон у траву... (І.Драч). 3. В'ється смуга сірого бетону під крилом могутнім літака і Бориспіль в(е,и)чоровий тане в пов(е,и)ні зеленій  вишняка  (М.Боровко).  4. Ні людей, ні хат не було але смужечка синього диму снувалася (по)між деревами  (Б.Лепкий). 5. Не тільки тужна пісня лилася із змученої душі матері а й протікали сльози гарячі на її обли(ч,чч)і  (Г.Тютюнник). 6. Свіча плакала і крізь ті сльози попливли перед очима картини пережитого (В.Сичевський). 7. Стихне м(е,и)лодія й (з,с)хлипне поволі** срібна хмаринка перлистим*** дощем (З.Мороз). 8. Минає дощ та від його краплин не стане на душі моїй т(е,и)пліше (Л.Гудзь). 

*  Напинати  — (рос.) натягивать,  надувать,  распускать. 
**  Поволі  —  (рос.) медленно, постепенно.  
*** Перлистий  — (рос.) жемчужный. 
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Складносурядне речення", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід