Словосполучення. Головне і залежне слово 8клас
 

Урок 5

Тема:  СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ. ГОЛОВНЕ І ЗАЛЕЖНЕ СЛОВО

Мета: поглибити вивчене про словосполучення, його види; розвивати вміння визначати сполучення слів; виховувати самостійність у навчанні.

Обладнання: підручник, картки з вправами 1, 2, 3; робочий зошит для 8 класу.

Хід уроку

І. Організаційний момент (оголошення теми і завдань уроку)

ІІ. Мотивація навчання школярів

Перевірка домашнього завдання.

Вправа 30, ст. 19.

Разом

Через дефіс

Окремо

Знайдеш деінде

Усього-на-всього кущ

Хвилюються все одно

Напам’ять вивчи

Звик більш-менш

Усміхається час від часу

Ойкає щодня

З’являються де-не-де

Звалив з розгону

Звикнув одразу

Стали пліч-о-пліч

Підуть нога в ногу

Кинулися врізнобіч

Вирушили вранці-рано

Стихне кінець кінцем

Вщух опівночі

Знайду коли-небудь

Зітхає раз за разом

Заберіть додому

З’ясувалося давним-давно

 

Рідний батько – це найвища святиня в світі.

ІІІ. Сприйняття і засвоєння нового матеріалу

1. Слово вчителя.

Словосполучення – синтаксична одиниця, що утворюється у результаті поєднання двох або більше повнозначних слів засобом підрядного зв’язку (високий чоловік, лист до брата, приємний мені, розмовляти пошепки).

Словосполучення складається найменше з двох слів: головного і залежного. Воно ще називаєтьсяпростим (непоширеним). Головне слово визначає вживання залежного слова у тій чи іншій формі. Якщо від головного слова залежить не одне, а більше слів, то таке словосполучення складне (поширене).

Головне і залежне слова пов’язані в словосполученні за змістом і граматично. Граматичний зв'язок у ньому виражається за допомогою залежного слова (широким полем) або закінчення і прийменника (іде в бібліотеку). Незмінні слова (прислівники, дієприслівники, неозначена форма дієслова) зв’язуються з головним за змістом (приніс швидко).

Будова кожного словосполучення залежить від того, які частини мови виступають у ролі головного і залежного слів і яку форму вони мають. Наприклад, у словосполученнях веселе свято, крутий берег залежне слово – прикметник, а головне – іменник, який визначає форму прикметника (веселе – с.р., одн., наз. в.; крутий – ч.р., одн., наз. в.). Залежно від того, якою частиною мови виражене головне слово, словосполучення бувають: 1) іменникові: іскристий сніг; 2) прикметниковімокрий від дощу; 3) числівниковіп'ятнадцять зошитів; 4) займенникові: сам по собі; 5) дієслівні: носити воду; 6)прислівниковідосить швидко.

За способом пояснення головного слова словосполучення бувають: 1) додаткові (залежні слова відповідають на запитання непрямих відмінків): турбуватися про малят; 2) означальні (залежні слова відповідають на питання який? чий?): читання вголос; 3) обставинні (залежні слова відповідають на запитання різних обставин): розцвітати навесні.

В українській мові є словосполучення, які виступають як один нерозкладний член словосполучення: проливати крокодилові сльози (головне слово – проливати, а залежна частина –крокодилові сльози). Це стійке лексичне словосполучення.

Спільне значення всіх словосполучень, які мають однакову будову (тобто частини мови в ролі головного і залежного слів), називається їх граматичним значенням. Наприклад, однакове граматичне значення мають словосполучення дивитися кінофільм, вишивати сорочку, бо головне слово в них (виражене дієсловом) називає дію, яка переходить на предмет.

Не є словосполученнями:

1)  підмет і присудок (йде дощ);

2)  однорідні члени речення (сиділа і слухала);

3)  фразеологізми (байдики бити);

4)  поєднання прийменників із іменниками (із пропозицією) чи займенників з прийменниками (до них), дієслова з часткою (таки зробив), складені форми слів (буду навчатись, найбільш здатний);

5)  сполучення з відокремленими членами (стоять, укриті снігом).

Такі поєднання називаються сполученням слів!

 2. Робота з підручником (читання правил ст. 29 – 30).

             3. Тренувальні вправи (картки):

Вправа 1.

Визначте, які з наведених поєднань не є словосполученнями.

Укласти угоду; архіви й бібліотекина арені; творча робота; розуміти й відчувативода спадала; буду навчатись; духовний розвиток; протягом року; хліб і сіль; ранок позначався змінами; не більше чотирьох годин; необхідність порятунку; по пагорбах і долах; більш досвідчений; небо, оповите хмарами; рідне слово; деякі із своїх; упродовж століття; звернутися з листом; найменший у сім’ї; троянди й виноград; висловити надію; парко й духмяносидять, притулившись один до одногона землі й на небі; думки, навіяні вітрами.

 

Вправа 2.

Випишіть усі словосполучення з тексту і зробіть їх синтаксичний розбір.

Фінвал

Цей кит розповсюджений в холодних і помірних водах усіх океанів. У тропічні і субтропічні води не запливає. Влітку в пошуках їжі наближається до полярних льодів. Досягає довжини до 27 м і маси 100 т! За розмірами фінвал із усіх тварин планети поступається лише синьому китові. На відміну від синього кита фінвал харчується не тільки планктоном, але й переслідує косяки мойви, оселедця та інших риб. За це його називають «оселедцевим» китом.

 

Цей кит – просте, іменникове, означальне.

В холодних водах – іменникове, просте, означальне.

В помірних водах – іменникове, просте, означальне.

Усіх океанів – іменникове, просте, означальне.

Розповсюджений у водах – дієслівне, просте, додаткове.

Тропічні води – іменникове, просте, означальне.

Субтропічні води – іменникове, просте, означальне.

Наближається влітку – дієслівне, просте, обставинне.

Наближається у пошуках їжі – дієслівне, складне, обставинне.

У пошуках їжі – іменникове, просте, додаткове.

Наближається до льодів – дієслівне, просте, додаткове.

До полярних льодів – іменникове, просте, означальне.

Досягає довжини – дієслівне, просте, додаткове.

Довжини до 27 м – іменникове, складне, означальне.

Досягає маси – дієслівне, просте, додаткове.

Маси 100 т – іменникове, складене, означальне.

Поступається за розмірами – дієслівне, просте, додаткове.

Поступається лише китові – дієслівне, складне, додаткове.

Синьому китові – іменникове, просте, означальне.

Із усіх тварин – іменникове, просте, означальне.

Поступається із усіх тварин – дієслівне, складне, додаткове.

Тварин планети – іменникове, просте, додаткове.

 

Вправа 3.

Запишіть словосполучення, додавши до поданих слів залежні слова.

Перемагати ворога, вивчати математику, попрощатися з товаришем, шість парт, працювати мовчки, мова українська, говорити дружно.

 

4. Вправа 40 з робочого зошита, ст. 17.

Знайдіть помилки і запишіть правильно.

Дякувати водія – дякувати водієві.

В одинадцять годин – об одинадцятій годині.

У ліс за грибами – у ліс по гриби.

Вибачити товариша – вибачити товаришеві.

Хворіти грипом – хворіти на грип.

По законах природи – за законами природи.

Приймати участь – брати участь.

По власному бажанню – за власним бажанням.

Підручник по літературі – підручник з літератури.

 

IV. Підсумок

Бесіда:

-          Що ми називаємо словосполученням?

-          Які є види словосполучень? Наведіть приклади.

-          Яке слово у словосполученні головне, а яке залежне?

-          Які групи слів не є словосполученнями?

 V. Домашнє завдання: ст. 29 – 30, вправа 52.

Випишіть із поданих сполучень слів тільки ті, які є словосполученнями.

Тримати за руку, тримати язик за зубами, енергійні рухи, радо вітають, відповідно до вимог, ти скажеш, повернувшись засвітла, інші питання, новини тижня, вдень і вночі, нехай повідомить, наша родина, яскраві малюнки, за тридев’ять земель, кава або чай.

Якщо ви правильно виконали завдання, з перших букв записаних словосполучень складеться закінчення вислову давнього грецького філософа Платона: «Основа всякої мудрості - …».

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Словосполучення. Головне і залежне слово 8клас", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід