Смислові зв’язки та інтонація в безсполучниковому складному реченні
 

Урок № 43
Смислові зв’язки та інтонація в безсполучниковому складному реченні
Мета: поглибити знання учнів про безсполучникове складне речення, удосконалювати вміння розрізняти БСР серед інших складних речень; навчати визначати смислові відношення між частинами БСР, правильно інтонувати їх, а також уживати в мовленні; розвивати творчі здібності
Очікувані результати: учні визначають основні ознаки БСР, смислові відношення між части-нами БСР; правильно ставлять розділові знаки між частинами БСР й обґрунтовують їх; знаходять і виправляють пунктуаційні помилки на вивчені правила, правильно інтонують БСР.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал
Тип уроку: комбінований.
 І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Спостереження над мовним матеріалом.
Запишіть речення, поясніть характер змістових відношень, зробіть висновки.
Сивіє сіно у валках, схилили голови ромени. (Д. Павличко)
День обіцяє бути погожий: на небі ні хмариночки, ні плямочки. (Панас Мирний)
 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів
Бесіда.
— Яке речення називають складним?
— На які групи поділяють складні речення за способом об’єднання частин в одне грама-тичне ціле?
— За допомогою чого поєднуються частини безсполучникового складного речення?
ІІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Слово вчителя.
План пояснення нового матеріалу
1) Групи БСР за характером синтаксичних і смислових зв’язків між частинами.
За характером синтаксичних і смислових зв’язків між частинами БСР поділяються на такі дві основні групи:
а) з однорідними простими частинами, які синтаксично є рівноправними й близькі до частин ССР: Був теплий день, світилася весна. (М. Рильський);
б) з неоднорідними простими частинами, одна з яких пояснює іншу й залежить від неї так само, як у СПР: Бачу здалеку: хвиля іскриста грає вільно на синьому морі. (Леся Українка)
2) Смислові відношення.
БСР з однорідними простими частинами можуть виражати такі смислові відношення: 1) одночасність дій, подій, явищ; 2) часову послідовність дій, подій, явищ; 3) зіставлення чи про-тиставлення подій, явищ, про які повідомляється в частинах.
У такому разі частини вимовляються з інтонацією переліку або зіставлення, протистав-лення: Минають дні, минають ночі, минає літо... (Т. Шевченко) При перелічувальній інтонації пауза між частинами невелика, а при зіставній чи протиставній — триваліша.
БСР із неоднорідними частинами за характером їх смислових відношень поділяються на речення зі значенням умови, наслідку, часу, пояснення, причини, порівняння. 
У БСР із часовим значенням у першій частині вказується час дії, вираженої в другій час-тині: Прийде вечір — всі вулиці в селі аж гудуть піснями. (С. Васильченко)
У БСР умови перша частина виражає умову, за якої можливе здійснення того, про що йдеться в другій частині: Вам страшно — геть ідіть з дороги. (Леся Українка)
У БСР із причиновими відношеннями друга частина вказує на причину того, про що йдеться в першій: День обіцяє бути погожий: на небі ні хмариночки, ні плямочки. (Панас Мир-ний) 
У реченнях зі значенням наслідку друга частина означає наслідок дії чи стану, про які го-ворилося в першій: Защебетав соловейко — пішла луна гаєм. (Т. Шевченко) 
У БСР із пояснювальними відношеннями друга частина пояснює, уточнює те, про що йдеться в першій: Я навіть подумав: пахне нещастям. (В. Шевчук) Такі речення вимовляються з інтонацією пояснення, яка характеризується значною паузою між частинами.
2. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
3. Самостійна робота.
Спишіть, поясніть правопис виділених слів, смислові зв’язки між частинами БСР, скла-діть схеми речень.
Вже захід шаріє над протягом гаю, змовк шепіт тополь, хмаринок перлистих спинилася зграя вгорі серед пишних роздоль. (М. Старицький) Здобудеш освіту — побачиш більше світу. (Нар. творч.) В ясному небі білосніжними айстрами пропливають хмари; на деревах чіткішає різьба пурпурових узорів; всі дороги дивовижно пахнуть свіжим зерном і яблуневим повівом. (М. Стельмах) Мурашник під сосною ліквідує власним горбом наслідки зливи: гуртом волочать геть непотріб, тягнуть на покрівлю глицю, сушаться на сонці. (Ю. Яновський) Зітхнули полегшено: високі дерева затулили їх від неба, вони відчули себе у безпеці. (А. Ді-маров) Не смійтесь: і зорі, і горизонт, і далечінь, і навіть саме життя — все може пахнути! (Б. Антоненко-Давидович) Якось восени я йшов полем і побачив: на великому лузі зібралося багато лелек. (В. Земляк) Із садочка красно пахощами віє; стеляться сутінки; тумани лягають; кетяги з калини в вікна заглядають. (М. Старицький) Старий мимоволі замилувався ним: яка сила в постаті, в руках, у красі молодечій. (І. Ле) Весняне тепло раптово топило товсті шари снігів — зима цього року не поскупилася снігами. (І. Ле) Тут срібно жебонить синя-синя долинкова вода, я нахиляюсь до неї, п’ю її спів і прислухаюсь до шелесту отави. (М. Стельмах) Заголубів барвінок у садах, травневе небо теж заголубіло, вишнева гілка стала біла-біла — розквітла вся на голубих вітрах. (В. Грінчак)
 IV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Робота біля дошки й у зошитах.
Складіть БСР за поданими схемами.
[ ], [ ], [ ].
[ ] — [ ].
[ ]: [ ].
2. Пояснювальний диктант.
Запишіть речення. Зверніть увагу на інтонацію. Розставте розділові знаки. Поясніть їх по-становку.
Зашелести до мене барвінково, зорею надвечірньою зійди, у світ широкий проведи, моє пісенне материнське слово. (В. Симоненко) Дощ пройшов хазяйським кроком — сад в росі ку-пається. (І. Нехода) Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, Плугатарі з плуга-ми йдуть, Співають ідучи дівчата... (Т. Шевченко) Посієш вчасно — вродить рясно. (Нар. творч.) Весна веселая була: зазеленів вишневенький садочок, пахучая ¬фіалка розцвіла і звесе-лила свій куточок. (Л. Глібов)
3. Робота з підручником.
Виконання вправ і завдань
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
 VI. Підсумок уроку
Заключна бесіда.
— Які речення називаються безсполучниковими складними?
— Розкажіть про смислові зв’язки, властиві БСР.
— Яку роль у БСР відіграє інтонація?
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Смислові зв’язки та інтонація в безсполучниковому складному реченні", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід