Спрощення в групах приголосних
 

Урок № 67

Спрощення в групах приголосних

Мета: ознайомити учнів з орфограмою «Спрощення в групах приголосних» та забезпечити її засвоєння; розвивати усне й писемне мовлення, логічне мислення, пам’ять, уміння аналізувати мовні явища; удосконалювати навички роботи з підручником

Очікувані результати: учні розпізнають у словах і словосполученнях явище спрощення; вимовляють приголосні звуки відповідно до орфоепічних норм; правильно пишуть й обґрунтовують слова з вивченими орфограмами й обґрунтовують їх.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте подані іншомовні слова та їх українські відповідники. Чи легко вам було вимовляти слова обох колонок? Чи багато таких слів в українській мові? Зробіть висновки про мелодійність української мови.

Іншомовні слова

Українські відповідники

На кшталт

Гангстер

Фрахт

Подібний

Бандит, злодій

Плата за вантаж або сам вантаж

 

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Явище спрощення.

Українська мова славиться своєю милозвучністю, яка досягається уникненням скупчення кількох приголосних. Милозвучність досягається різними засобами: чергуванням окремих голосних і приголосних, використанням паралельних форм слів. Окрім того, милозвучність досягається шляхом спрощення в групах приголосних (в усній вимові та на письмі).

 Іноді при творенні або зміні слів виникає збіг трьох приголосних, що ускладнює вимову. Тоді один зі звуків випадає. Спрощення — це випадання середнього звука в групах приголосних.

2)   Спрощення в групах приголосних -ждн-, -здн-, -стн-, -стл-.

У групах приголосних -ждн-, -здн-, -стл-, -стн- при зміні слова випадають [д] і [т]:тиждень — тижня — тижневий; проїзд — проїзний; вість — вісник, користь — корисний тощо.

3)   Винятки з правила.

Але існують слова-винятки. У словах зап’ястний, кістлявий, пестливий, хвастливий,хвастнути, хворостняк, шістнадцять спрощення на письмі не відбувається.

У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим -ст, літерат у групі приголосних -стн- зберігається, хоч відповідний звук і не вимовляється:баласт — баластний, компост — компостний, контраст — контрастний тощо.

4)   Випадання [к] у групах приголосних [скн], [зкн].

У групах приголосних -зкн-, -скн- випадає [к] при творенні дієслів із суфіксом -ну-блиск— блиснутиписк — писнутиплюск — плюснутитріск — тріснути.

5)   Випадання [л] у групі приголосних [слн].

У групі приголосних -слн- випадає [л]: масло — масний.

6)   Випадання [р] у групі приголосних [рдц].

У групі приголосних -рдц- випадає [д] : серце — серденько.

7)   Спрощення при вимові, яке не позначається на письмі.

Зверніть увагу: спрощення відбувається при вимові, але не позначається на письмі в прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження (зазначено вище), а також у Д. в. та М. в. однини іменників жіночого роду І відміни: невістці, піаністці тощо.

4.   Вибіркове списування.

Прочитайте, випишіть слова, у яких відбулося спрощення, у дужках зазначте, від яких слів вони утворились.

Мила нам душа правдива, совісна, трудяща. (Д. Білоус) Не вір облесним, стережися злюк. (І. Франко) Щасливому щастя. (Нар. творч.) Вчитися ніколи не пізно. (Нар. творч.) Буде й на нашому тижні свято. (Нар. творч.) Шістнадцять месників-героїв звитяжно витримали бій… (М. Тарновський) Праця корисніша за будь-які ліки. (Нар. творч.)

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Словниковий диктант.

Запишіть слова, підкресліть орфограму «Спрощення в групах приголосних».

Швидкісний, цілісний, пестливий, гігантський, студентський, проїзний, зап’ястний, хвастнути, страсний, шелесне, заздрісний, доблесний, болісний, баластний, компостний, масний, усний, обласний, вісник, тижневик.

4.   Вибіркове списування.

5.   Орфографічний практикум.

Спишіть речення, вставляючи, де потрібно, пропущені букви. Підкресліть орфограму «Спрощення в групах приголосних».

Розум і чес..ність — найкращі якості людини. (А. Чехов) І віє пес..ливо із поля в розчинене синє вікно. (В. Сосюра) Чес..не діло роби сміло. (Нар. творч.) Блискавка блис..не — й камінь тріс..не. (Нар. творч.) Лечу, неначе та лелека, дивлюся радіс..но кругом. (В. Сосюра) Колодязь — дуб уже трухлявий, а тин — мов бік худий, кіс..лявий.(П. Воронько) Весна днем красна, а на хліб піс..на. (Нар. творч.)

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Самостійна робота.

2.   Фразеологічний тренінг.

Поясніть значення фразеологізмів, підкресліть у словах орфограму «Спрощення в групах приголосних». Складіть із фразеологізмами речення.

I група — Без року тиждень.

II група — Справляти сім неділь на тиждень.

III група — Народитися під щасливою зіркою.

IV група — Триматися на чесному слові.

3.   Навчальний переклад.

Перекладіть словосполучення із російської мови українською. Підкресліть вивчену орфограму.

Счастливая мама, почётное звание, доблестный воин, шестнадцать лет, доброе сердце, насмешливый взгляд, скоростной поезд, перекрёстный огонь, туристский маршрут, гигантский айсберг.

4.   Пояснювальний диктант.

Запишіть прислів’я. Прокоментуйте написання слів, у яких відбулося спрощення.

Де слова масні, там пироги пісні. Без обережності й мужність беззахисна. Без сокири по дрова піти — хворостняк принести. Запасливий вартий багатого. Хто пізно встає, тому хліба не стає. У заздрісних на все очі великі. Великий рости, щасливий будь, себе не хвали, другого не гудь.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроку

Творче завдання.

Складіть усно речення з поданими словами, пам’ятаючи, що в них спрощення в групах приголосних на письмі не відбувається.

Журналістський, шістнадцять, туристський.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Спрощення в групах приголосних", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід