Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»
 

Уроки № 88–89

Узагальнення та систематизація вивченого з теми
«Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»

Мета: поглибити, узагальнити та систематизувати вивчене учнями з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»; удосконалювати орфоепічні та орфографічні навички; розвивати вміння аналізувати мовні явища, співставляти, робити висновки

Очікувані результати: учні усвідомлюють, що вивчає фонетика, графіка, орфоепія, орфографія; застосовують на практиці здобуті знання; складають речення й мікротексти із засвоєними новими словами, фразеологізмами; виступають з усним повідомленням на певну соціокультурну тему, використовуючи виражальні засоби мови для висловлення емоційно-ціннісного ставлення до світу.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки

Тип уроків: систематизація й узагальнення знань.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Бесіда.

— Що вивчають такі розділи науки про мову, як «Фонетика», «Орфоепія», «Графіка», «Орфографія»?

— Що вам відомо про орфограму?

2.   Завдання учням.

Усно складіть лінгвістичне повідомлення про словники української мови.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроків

Вступне слово вчителя.

Ми з вами закінчили вивчення великого розділу «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія». Ви отримали, як то кажуть, «багаж знань». Уявімо, що розділи науки про мову — це країни. І скоро ми вирушимо до іншої країни — Лексикології. Але дуже цікаво знати, з яким багажем ви вирушите,— з маленькою валізкою чи із сучасним комп’ютером, який допоможе вам у подорожі Країною Знань? Отже, перевіримо: хто який багаж зібрав! Вхід до пункту пропуску у наступну країну — тематичної контрольної роботи — сховано за сімома замками, ключем до яких є знання вивчених орфограм! Вирушаймо!

§ ІІІ.  Систематизація й узагальнення вивченого

§ ІІІ.  Систематизація й узагальнення вивченого

1.   Тренувальні вправи.

1)   Спишіть, вставляючи пропущені букви, поясніть правопис.

Каш..ль, потр..бувати, л..ман, л..мон, г..рой, тв..рдий, в..чоріти, р..зумний, гр..чаний, в..соченний, кр..ниця, кр..шити, м..р..жа, с..л..зень, чов..н, ч..кати.

Ключ № 1. Орфограми «Літери е, и, що позначають сумнівні ненаголошені звуки», «Літера о, що позначає сумнівний ненаголошений голосний», «Літера е в сполуках -ере-, -еле-», «Літера и в сполуках -ри-, -ли-», «Літера е, що позначає сумнівний ненаголошений голосний, який за зміни форми слова випадає (випадний [е])».

2)   Виконайте звукопис слів. Чи в усіх словах при вимові приголосні звуки в середині та в кінці слів уподібнювались?

Молотьба, вокзал, рюкзак, каска, легко, гриб.

Ключ № 2. Орфограма «Літера, що позначає приголосний звук, який уподібнюється».

3)   Утворіть прикметники від поданих слів, поясніть орфограму. Складіть з утвореними словами словосполучення.

Проїзд, користь, масло, радість, тиждень, область, контраст, піст, швидкість, кістка, щастя.

Ключ № 3. Орфограма «Спрощення в групах приголосних».

4)   Перепишіть, вставляючи пропущені літери.

Зайця бубном не встр..лиш. (Нар. творч.) Життя б..рем мов на бігу ми. (В. Сосюра) Хто прудко гонить, той голову зл..мить. (Нар. творч.) Гуде вітер вельми в полі, гуде, ліс л..має. (В. Забіла) Над оз..рцем журавель споважніло в академічній задумі ступав. (Б. Олійник)

Ключ № 4. Орфограми «Літери о — і, е — і, є — ї в коренях і суфіксах слів», «Літери о — а в коренях дієслів», «Літери е — і в коренях дієслів», «Літери е — и в коренях дієслів».

5)   Спишіть, вставляючи пропущені літери. Із двома-трьома словами складіть речення.

Ж..втий, ш..вчик, щ..ка, ч..рнило, звеч..ра, г..ря, ч..танка, ж..натий, х..мерний, х..ст, щ..ра, ш..ти, ж..рсть, повеч..ряти, ч..ртополох, ч..рствий, печ..во, пташ..ний.

— Як ви розумієте фразеологізм ч..рстве серце? Складіть із ним речення.

Ключ № 5. Орфограми «Літери е — о після ж, ч, ш, щ у коренях слів», «Літери и — і після ж, ч, ш, щ та г, к, х у коренях слів».

6)   Складіть речення зі словами багатир, богатир, калач, гарячий. Поясніть правопис цих слів.

Ключ № 6. Орфограма «Літери а — о в коренях слів».

7)   Запишіть слова у два стовпчики: I — з апострофом; II — з м’яким знаком.

Дьоготь, кльош, П’ємонт, портьєра, двох’ярусний, верф’ю, тьмяний, прем’єр, погляньте, в’юн, вітерець, Лук’янович, торф’яний, Нью-Йорк, ательє, к’янті, учительчин, різьбяр.

Ключ № 7. Орфограми «М’який знак», «Буквосполуки йо, ьо», «Апостроф», «Подвоєні літери», «Літери и — і в іншомовних словах».

2.   Робота з картками.

3.   Навчальний диктант.

Аристотелева бібліотека

Аристотель високо цінував книги. Десять возів, навантажених золотом, надіслав своєму колишньому вчителю Александр Македонський. На ці гроші Аристотель збудував у Лікеї галерею для прогулянок, залу для читання, залу для зберігання книг. У його бібліотеці налічувалося сорок тисяч сувоїв, деякі з них надіслав Аристотелю цар Македонський зі своїх походів.

Минуть роки, і Птоломеї куплять бібліотеку Аристотеля, перевезуть її у місто, збудоване його царственим учнем і назване Александрією. Бібліотека видатного мислителя давнини стане окрасою найбільшого книгосховища епохи еллінізму.

(П. Утевська)

§ ІV.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Повторити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

3)   Підготуватися до контрольної роботи.

§ V.  Підсумок уроків

Заключне слово вчителя.

Отже, сім замків відімкнуто успішно! Перед нами — пункт пропуску до наступної країни — контрольна робота.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Фонетика. Орфоепія. Графіка. Орфографія»", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід