Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами
 

Урок № 39

Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире 
при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами

Мета: поглибити знання учнів про однорідні члени речення, удосконалити вміння знаходити узагальнюючі слова при них, домогтися засвоєння учнями правил уживання розділових знаків при узагальнюючих словах, сформувати вміння пояснювати розділові знаки в реченнях з однорідними членами за допомогою пунктуаційних правил; розвивати увагу, логічне мислення

Очікувані результати: учні вміють знаходити речення з однорідними членами, з узагальнювальними словами; правильно ставлять розділові знаки при узагальнювальних словах та обґрунтовують їх; знаходять і виправляють помилки на вивчені правила.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Розділові знаки в реченнях з однорідними членами»

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

1)   Перевірка письмового завдання.

2)   Фронтальне опитування.

3)   Перевірка індивідуального завдання.

2.   Завдання учням.

Запишіть речення. Визначте однорідні та неоднорідні означення. Якими частинами мови вони є?

Ліс стояв тихий, спокійний, зажурений. Небо було глибоке, бездонне, залите густою темінню, усипане міріадами рухливих мерехтливих зірок. (Ю. Збанацький) Є в мене шматок справжнього блокадного хліба. (О. Кравець) На греблі знов у два рядки видивляються в воді старі, товсті, дуплинасті верби. (І. Нечуй-Левицький) Під осінніми високими зорями затихають оселі. (М. Стельмах)

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку

Завдання учням.

Доповніть подані речення однорідними членами таким чином, щоб вони розкривали зміст виділених слів. Запишіть. Якими членами речення виступають виділені слова і дібрані до них однорідні члени? Який між ними зв’язок?

Увечері до хати посходилась уся сім’я: … Земля України, небо і люди — … Пам’ятками історії й культури уславлені українські міста, як-от: …, …, … Неспокій, рух і боротьбу я бачив скрізь: …

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Опрацювання таблиці «Розділові знаки в реченнях з однорідними членами».

Розділові знаки в реченнях з однорідними членами

Знак

Схема

Кома

О, О, О.

О і О (й, та).

І О, і О, і О (ні-ні, або-або, то-то, чи-чи).

О і О, О і О

О, а О (але, та, зате, однак).

Як О, так і О (не тільки, але й).

О, О, О, і О, О і О, і О.

Хоч О, але О, … (якщо не…, то; не стільки…, скільки).

Двокрапка

УС: О, О, О

Тире

О, О, О — УС

Двокрапка і тире

УС: О, О — УС …

 

2.   Слово вчителя.

Узагальнюючі слова найчастіше виражаються займенниками, прислівниками, проте вони бувають виражені й прикметниками, іменниками, числівниками, дієсловами. Наприклад:Куди не повернешся — скрізь земля: і згори, і знизу, і праворуч, і ліворуч. (О. Іваненко)Ми садили ліс у полі: і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. (М. Стельмах)

3.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

4.   Робота з текстом.

Прочитайте текст. Доберіть заголовок. Випишіть речення з однорідними членами, накресліть їх схеми. Поясніть розділові знаки. Назвіть речення з узагальнюючими словами при однорідних членах.

Вулиця наша вузенька та покарлючена. Тут із-за хворостяних тинів привітно здоровкаються з людьми веснянкуваті вишняки, а в них то сумують, то веселіють біленькі й блакитні хати. Наші вуличани, окрім хліборобства, ще мають і ремесло в руках: столярство, шевство, стельмахівство, бондарство та мірошництво.

Серед майстрового люду найбільшої слави зажив мій дід Дем’ян. Чого тільки не вмів мій дідусь! Зробить не тільки січкарню чи крупорушку, але й вітряка під самі хмари. У кузні вкує сокиру, у стельмашні злагодить воза й сани, ще й дерев’яні квіти розкидає по них.

Залізо й дерево аж співали в діда, поки сила не повиходила з його рук. Міг чоловік нехитрим інструментом вирізати хоч просту людину, хоч святого. Сусіди не раз згадували, як на замовлення він робив нашому панові фігури апостолів Петра й Павла. Вони виходили з дерева не пісними святенниками, а могутніми молодоокими бороданями, яким приємно було тримати в руках і книгу, і ключі від раю.

(За М. Стельмахом)

§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Лінгвістичне дослідження.

Прочитайте виразно вірш. Поміркуйте, чому автор дав таку назву поезії. Яка основна думка вірша? Знайдіть речення з однорідними членами й узагальнюючими словами. Поясніть розділові знаки.

НІЩО НЕ МЕРТВЕ В ВИРІ СВІТОВОМУ…

Ніщо не мертве в вирі світовому:
Ні курява планет, ні сталагміт,
Ні мумії прадавніх пірамід,
Ні літери спліснявілого тому.

У камені, у розпаді клітин,
У сяйві дальніх зір і мрій змаганні,
В кипінні крові й прорості зернин —

Усюди в животворному диханні
Єства єдиного пульсує плин.
І де в нім місце тліну і нірвані?

(Б. Тен)

2.   Тренувальні вправи.

1)   У кожній групі слів укажіть слово або словосполучення, що є узагальнюючим.

Іменник, числівник, дієслово, займенник, самостійні частини мови, прислівник, прикметник.

Казки, прислів’я, приказки, жанри фольклору, пісні, міфи, легенди, перекази.

Петро Гулак-Артемовський, Євген Гребінка, Тарас Шевченко, Леся Українка, Степан Руданський, українські письменники.

Микола Лисенко, Павло Чубинський, Михайло Вербицький, композитори, Платон Майборода.

2)   Запишіть речення, поясніть уживання розділових знаків. У першому реченні підкресліть усі члени речення.

Лози, кручі, ліс — все блищить і сяє на сонці. (О. Довженко) Ми садили ліс у полі: і дубочки, і тополі, і осику, і ліщину, і червону горобину. (М. Стельмах) Всюди: і на вулицях, і круг стадіону, і обабіч дороги до заводу — росли молоді осокори, клени й каштани. (В. Собко)

3)   Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Поясніть поставлені розділові знаки.

І на тім рушничкові оживе все знайоме до болю: і дитинство, й розлука, й твоя материнська любов. (А. Малишко) У очі полізло різне зілля: копитник і ракова шийка, материнка і чорнобиль, горицвіт і звіробій, деревій і ромен, медунка і чемериця, буркун і подорожник, кульбаба і молочай — все це росло на землі, по болотах і на воді. (М. Стельмах) На річці, в лісі, на полі — всюди німо, тихо. (І. Нечуй-Левицький)

3.   Гра «Хто швидше?».

За опорними схемами складіть і запишіть речення.

УС: О і О, О і О, О й О.

І О, і О, і О, і О — УС.

УС: О, О, О — УС.

4.   Робота з картками.

Картка № 1

У подані речення введіть узагальнюючі слова й запишіть їх. Прочитайте записані речення, правильно інтонуючи. Виконайте синтаксичний розбір першого речення.

Протоптані від хати стежки бігли до школи, до криниці, до ставка. У ній і мова, і земля, і пісня. Низьке сонце блищало й переливалося іскорками і синіми, і голубими, і фіолетовими в кожній сніжинці. І від снігу, і від сонця, і від горобиного галасу на душі ставало затишно й приємно. Повітря, рослини, води вславляли блакить.

 

Картка № 2

1.   Спишіть речення, розставляючи розділові знаки. Зробіть повний синтаксичний аналіз речення.

Усе це повітря і покручені лози і зів’яла трава все це мимохіть нагадує їй щасливі хвилини її життя. (М. Коцюбинський)

2.   Складіть речення за схемою.

УС: О, О, і О —…

 

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1.   Завдання для всього класу.

1)   Опрацювати теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

2.   Індивідуальне завдання.

§ VI.  Підсумки уроку

«Поетичний турнір».

Прочитайте напам’ять строфу з поетичного твору українського письменника, у якій би було речення з узагальнювальним ­словом.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Узагальнюючі слова в реченнях з однорідними членами. Двокрапка і тире при узагальнюючих словах у реченнях з однорідними членами", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід