Вид і час дієприслівників. Дієприслівники
 
Уроки № 47–48 
Тема. Вид і час дієприслівників. Дієприслівники 
доконаного і недоконаного виду, їх творення. 
Мета: пояснити учням матеріал про вид та час дієприслівників доконаного і недокона­ 
ного виду, сформувати вміння визначати вид і час дієприслівників, правильно 
вживати їх у мовленні; розвивати творчу уяву, орфографічну пильність; вихову ­ 
вати любов до природи, бережливе ставлення до неї, любов до мови 
Очікувані результати: учні вміють визначати вид і час дієприслівників; уміють утворювати діє­ 
прислівники доконаного і недоконаного виду; правильно вживають їх у мов­ 
ленні; визначають граматичні ознаки дієприслівника; пишуть правильно діє­ 
прислівники з вивченими орфограмами. 
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця. 
Тип уроків: вивчення нового навчального матеріалу. 
Хід уроків 
І. АктуА л І з А ц І я опорних знА нь учнІ в 
Перевірка домашнього завдання. ; 
Бесіда. ; 
— Що таке дієприслівник? 
— Які ознаки дієслова та прислівника він має? 
— У чому полягає синтаксична роль дієприслівника? 
ІІ. МотивА ц І я н А вчА льної д І яльностІ школяр І в. 
о голошення теМ и й Мети урок І в 
Проблемне завдання. ; 
доведіть або спростуйте твердження. 
Дієприслівники недоконаного виду можуть виступати лише 
в значенні теперішнього і майбутнього часу, а дієприслівники 
доконаного виду можуть виражати минулий час. 
ІІІ. с прийняття й з Асвоєння учняМ и нА вчА льного МАтер ІА лу 
Опрацювання таблиці. ; 
розгляньте таблицю і спробуйте розповісти про дієприслівники до-конаного і недоконаного виду. Свої міркування проілюструйте при-кладами. 
Д І є ПР и С л ІВНи К и ДОКОНАНО гО І Н е ДОКОНАНО гО В и ДУ 
Вид 
На яке питан -ня відповідає 
Від якої основи 
твориться 
За допомогою 
яких суфіксів 
Приклади 
Недоконаний що роблячи? теперішнього часу -учи ( -ючи ) від 
І дієвідміни; 
-ачи ( -ячи ) від 
ІІ дієвідміни 
Кажуть — кажучи, 
полюють — полюючи; 
служать — служачи, 
сидять — сидячи 
Доконаний що зробивши? неозначеної 
форми дієслова 
доконаного виду 
-вши, -ши Згадати — згадавши, 
добігти — добігши 
Робота з підручником. ; 
[1] § 28; впр. 320, 321, 323 (письмово). 
[2] § 21; впр. 168, 169, 171 (письмово). 
Практична робота. ; 
від поданих дієслів утворіть дієприслівники доконаного і недокона-ного виду, виділіть суфікси. Зробіть висновки. 
Залишати, ламати, забивати, вчити, творити, ходити, летіти, 
умиватися, допомогти, стояти, витерти, змішати, працювати. 
IV. зА крІ плення знА нь, уМІнь тА н А вичок учнІ в 
Тренувальні вправи. ; 
1. Спишіть речення, підкреслюючи та визначаючи вид дієприслівни -ків. Назвіть суфікс, за допомогою якого утворений кожний дієпри-слівник. 
Настав день, коли вода річки потекла по каналу, даючи 
життя новим садам, виноградникам і полям. Прибувши в до-лину річки, цар Урарту навіть відклав жертвоприношення. По -кликавши до себе різьбяра по каменю, наказав йому висікти 
пам’ятний напис. Висікаючи ці рядки, різьбяр, певно, бачив 
перед собою тисячі виснажених, схудлих від голоду людей, які 
спорудили канал, маючи в руках лише залізну кирку і молот. 
Прочитавши напис, ми розуміємо, що невідомі будівельники 
увічнили пам’ять про себе. (Із журналу ) 
2. Спишіть, додаючи до кожного поданого дієслова утворений від нього 
дієприслівник. визначте вид дієслова і дієприслівника. 
Несуть, подорожують, планують, бачать, дзвонять, підносять. 
167 
Подолати, зняти, звірити, пробігти, пролізти. 
3. Спишіть речення, одне з дієслів, що називає менш важливу, додатко -ву дію, замінюючи дієприслівником недоконаного виду. 
Вітер шаленів, збирав зливу бризок з морської поверхні. 
Хвилі гуляли по кормі, заливали людей по коліна. Засвистів ві-тер, зривав хмари снігу. Люди плигали навколо пароплава, диву -вались зі своїх власних тіней. Мінився місяць, ховавсь у сніговій 
імлі. (За М. Трублаїні ) 
4. д о поданих слів доберіть синоніми із довідки. Зі словами синоніміч-ного ряду складіть речення. 
Безперестанку, повільно, мерехтливо, наввипередки, щиро, 
нещиро, похмуро. 
Д о в і д к а: блимаючи, випереджаючи один одного, кривлячи 
душею, мигаючи, невгаваючи, не вщухаючи, не лукавлячи, не 
поспішаючи, не хапаючись, хмурячись. 
Творче завдання. ; 
Складіть речення на тему «Збереження рідного слова, шана до мови», 
використовуючи запропоновані дієприслівники та дієприслівникові 
звороти. 
Не шкодуючи сил та часу, не лінуючись, борючись за куль -туру мовлення, чаруючись виплеканою народом рідною мовою, 
зберігши славні традиції. 
Диктант-переклад. ; 
Перекладіть дієслова українською мовою, утворіть від них дієпри-слівники недоконаного виду, запишіть за алфавітом. 
Собираться, укладывать, привязывать, отправляться, расс -матривать, восторгаться, возвращаться. 
Вибірково-розподільний диктант. ; 
Прослухайте текст, доберіть заголовок. визначте стиль та тип мовлен-ня, стилістичну роль дієприслівників. випишіть дієприслівники у дві 
колонки: 1 — недоконаного виду, 2 — доконаного виду. 
Вражаючи багатством барв і пахощів, полум’яніють патріар-хи лісів — дуби. Поважно й розмірно вони скидають з обтяже-ного віття стиглі жолуді й листя, вимощуючи землю розмаїтою 
мозаїкою. 
Узявши курс на південь, відлітають табуни гусей. Верткі 
синиці, збиваючись у зграйки, наближаються до людських осель. 
Вони цінькають під вікнами, ніби нагадуючи людям, що вже на -ближається час вивішувати пташині годівниці. 
Молоді борсучата, підрісши і змужнівши, відділяються від 
батьків, переходять на самостійне життя. Олені й козулі мирно 
згруповуються в невеликі табуни і, не поспішаючи, прямують до 
верболозових заростей, у мілколісся. 
(Із журналу) 
Коментоване письмо із додатковим завданням. ; 
Складіть і запишіть речення, використовуючи наведені словосполу-чення. Поясніть правопис і значення виділених слів. 
Працюючі відпочивають. Працюючи над твором. 
Стоячі води. Слухали стоячи. 
Затихаючі звуки. Віддалявся, затихаючи. 
Тремтячи від холоду. Тремтячі руки. 
Блимаючі вогники . Блимаючи очима. 
V. д о МАшнє зА вдА ння 
[1] § 28; впр. 325, 326 (письмово). 
[2] § 21; впр. 173, 174 (письмово). 
VІ. пІ дбиття пІ дсу М к І в урокІ в 
Гра «Хто швидше?». Робота в парах. ; 
За п’ять хвилин складіть і розіграйте діалог між однокласниками, 
що колекціонують комп’ютерні ігри. У репліках діалогу вживайте діє-прислівники доконаного і недоконаного виду.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вид і час дієприслівників. Дієприслівники", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід