Відокремлені прикладки
 
Уроки № 59–60
Відокремлені прикладки
Мета: дати учням поняття про відокремлені прикладки та правила вживання розділових зна-ків при відокремлених прикладках, пояснити правильну побудову речень із відокрем-леними прикладками; розвивати вміння знаходити й виправляти помилки на вивчені правила
Очікувані результати: учні вміють знаходити відокремлені прикладки в реченні, правильно розставляють розділові знаки при них; будують речення з відокремленими прикладка-ми; знаходять і виправляють допущені помилки на вивчені правила; доцільно вжива-ють і використовують відокремлені прикладки в мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Відокремлені прикладки»
Тип уроків: комбінований.
 І. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда.
— Розкажіть про відокремлені означення та умови їх від¬окремлення.
— Яку роль відіграє інтонація в разі відокремлення означень?
— За яких умов узгоджені й неузгоджені означення не відокремлюються?
2. Перевірка домашнього завдання.
1) Перевірка письмового завдання.
2) Перевірка індивідуального завдання.
 II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроків
Завдання учням.
Прочитайте речення й скажіть, чому в першому прикладка зі сполучником відокрем-люються комою, а в другому — ні?
Як майстер, він розпочав роботу першим. Пам’ять про Тараса Шевченка як геніального поета, письменника житиме у віках.
 ІIІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Лінгвістичне спостереження.
Прочитайте речення. Простежте, коли відокремлюються, а коли не відокремлюються прикладки. Сформулюйте відповідні правила.
Тут десь проходив філософ Сковорода Григорій Савич. (М. Хвильовий) Нехай мене, Ка-рмелюка, в світі споминають. (Марко Вовчок) Людина високогуманна, Сошенко з піклуван-ням ставився до Шевченка. (П. Федченко) Тимчасом надійшов голова — привіт¬ний черво-нощокий чоловік. (О. Гончар)
2. Опрацювання таблиці «Відокремлені прикладки».
3. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
4. Тренувальна вправа.
 ІV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Тренувальні вправи.
Поширте речення відокремленими прикладками з довідки.
Україна … є для нас рідною ласкавою матір’ю. Ім’я Ліни Костенко … відоме серед ша-нувальників поетичного слова. 
Довідка: української поетеси, наша Батьківщина.
3. Робота з текстом.
4. Творче завдання.
Перебудуйте подані речення так, щоб усунути неоднозначність їх тлумачення.
Перед малюнками дітей, які були виставлені в клубі, товпилися батьки. До мене підій-шов брат мого товариша, який був капітаном футбольної команди. Обличчя наших футболіс-тів, які були замурзані, з побитими колінами, світилися невимовною радістю. У коридорі я зустрів подругу моєї сестри, яка була палкою вболівальницею футбольної команди.
5. Пояснювальний диктант.
6. Вибірково-розподільний диктант.
Виберіть і запишіть у дві колонки речення: 1 — з означеннями; 2 — з прикладками.
Наприкінці 50-х років минулого століття розкидана світами українська спільнота акти-вно організовується довкола ідеї гідного пошанування Тараса Шевченка, генія і пророка сво-го народу, на честь «круглої» печальної дати — 100-річчя від дня його смерті. Найрезульта-тивніше ця ідея почала здійснюватися на американському континенті; в Канаді і США.
У цілому північноамериканська шевченкіана, не враховуючи календарів, лише за два роки — 1960–1961 — поповнилася 36-ма новими виданнями загальним обсягом 3950 сторі-нок. Осторонь цієї справи, звичайно, не міг стояти обраний 1951 року предстоятелем Україн-ської православної церкви в Канаді митрополит Іларіон, відомий донедавна в науковому світі як професор Іван Огієнко.
(За М. Тимошиком)
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
2. Індивідуальне завдання.
 VI. Підсумки уроку
Творче завдання.
Складіть невелику розповідь або репортаж, використовуючи будь-які з перебудованих вами речень.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Відокремлені прикладки", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід