Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-
 

Урок № 115

Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-

Мета: закріпити знання, здобуті учнями при вивченні будови слова; навчити правильно вимовляти й писати ненаголошені е, и в префіксах пре-, при-, прі-; розвивати мислення, уважність, пам’ять, підвищувати культуру усного й писемного мовлення

Очікувані результати: учні правильно пишуть й обґрунтовують слова з вивченими орфограмами; знаходять і виправляють орфографічні помилки на вивчені правила; складають речення з використанням слів із префіксами, що надають тексту емоційного забарвлення й виразності; користуються орфографічним та перекладним словниками.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, словники

Тип уроку: комбінований.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

1.   Перевірка домашнього завдання.

2.   Вибірковий диктант.

Випишіть слова з префіксами, поясніть їх правопис.

За сонцем хмаронька пливе, червоні кола розстилає. (Т. Шевченко) Вже розпогодилось, умите сонце перекинуло свої золоті коси на поля, і вони укрились пахучою парою. (М. Стельмах) У розчинене вікно пливуть медові пахощі розквітлих акацій. (П. Колесник) В безладно розсипаних хмарах засяяла веселка. (А. Хижняк)

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

Спостереження над мовним матеріалом.

Прочитайте поданий матеріал, зробіть висновки. Чому в останньому рядку слова не мають пар?

Предобрий — дуже добрий; превисокий — дуже високий.

Приморозити — морозити, але не дуже; пришити ґудзик — приєднати ґудзик …

Прірва, прізвище, прізвисько.

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Префікси пре-, при-, прі-.

Префікси пре-, при-, прі- в українській мові — три самостійні префікси, що ніколи не виступають один замість іншого.

Слід розрізняти префікси пре- і при-:

— префікс пре- вживаємо переважно у якісних прикметниках і числівниках для вираження найвищого ступеня ознаки: предобрий, прекрасний, премудрий, препогано;

— префікс при- вживаємо здебільшого в дієсловах, що означають наближення, приєднання, частковість дії, результат дії тощо, а також у похідних словах: прибігти,прикрутити, приборкати, прибути;

— префікс при- вживаємо в іменниках та прикметниках, утворених унаслідок поєднання іменників із прийменниками: пригірок, приярок, прибережний, приміський;

— префікс прі- вживаємо тільки в словах прізвисько, прізвище, прірва та похідних від них.

2)   Вимова префіксів.

Ненаголошений голосний [е] у префіксі пре- у вимові наближається до [и]. Ненаголошений голосний [и] у префіксі при- у вимові наближається до [е].

2.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

Свої міркування порівняйте з теоретичним матеріалом підручника. Що ще може означати префікс при-, крім неповної дії та приєднання? (Наближення, неповну ознаку, результат дії, близькість при чомусь розташування.)

2)   Виконання вправ і завдань

3.   Тренувальні вправи.

1)   До поданих слів додайте префікси пре-, при- і побудуйте словосполучення.

Клеїти, йти, гарний, добрий, нести, поганий, везти, гіркий, сісти, летіти, їхати.

2)   Випишіть з орфографічного словника 10 слів із префіксами пре-, при- та поясніть їх правопис.

4.   Словниковий диктант.

Запишіть слова, виділіть у них префікси. Складіть речення з 2–3 словами.

Пребагатий, прибитий, пребідний, приколотий, прикінцевий, прикований, прикипілий, превеликий, превражий, приколисаний, прикликаний, предивний, прикрашений, прикручений, прикопаний, предковічний, прикуплений, прекумедний, примовклий, препаскудний, припалений, претихо, придніпровський, прірва.

5.   Самостійна робота.

Спишіть речення, вставляючи пропущені букви. Позначте префікси, поясніть їх написання.

До з..млі вже пр..х..лився зоряний вечір, запахло пр..в’ялими нагідками. (За М. Стельмахом) Вечір сном пр..мружив брови і напружив вуха. (Д. Загул) Накопали колодязів таких гл..боких, що в їхніх чорних пр..рвах навіть удень світилися зорі. (Г. Тютюнник) Пр..дивний сон пр..снивсь мені учора. (А. Казка) І мовчать, як сон, пр..мудрі верби. Під тихе р..піння морозу я ка..ку стару пр..гадаю. (Д. Фальківський) До нашої кобили одразу ж влипло пр..звисько Обмінна. (М. Стельмах)

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Диктант-переклад

Прибрежный, прибежать, пребогатый, пребодрый, премудрый, прибить, пристроить, прибыть, премилый, преспокойный, престарый, привезти, привязать.

2.   Диктант з обґрунтуванням.

3.   Робота біля дошки й у зошитах.

Виконайте звукопис слів.

Приміряний, прибережний, прізвисько, пречистий.

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

3)   Підготуватися до контрольного диктанту.

§ VI.  Підсумок уроку

1.   Заключна бесіда.

— Назвіть значущі частини слова.

— Що складає основу?

— Дайте визначення кореня, префікса та суфікса.

— Наведіть приклад спільнокореневих слів та форм того самого слова.

— Назвіть відомі вам орфограми в префіксах.

2.   Творче завдання.

Від поданих слів утворіть нові слова за допомогою префіксів пре-, при-, прі-.

Мудрий, в’язаний, цікавий, вабити, вітати, крутити, багатий, шкільний, дивний, багатий, морозити, везти, веселий.

— Чому не змогли утворити жодного слова з префіксом прі-?

3.   Творчий диктант.

Замініть слова й словосполучення словами з префіксами при-, пре-.

Місто біля моря. Невеликий мороз. Дуже хороший. Лягти на кілька хвилин. Дуже низький. Посадка на землю. Площа біля вокзалу. Дуже великий. Дуже широкий. Повернення птахів. Місцевість біля Карпат. Не дуже старий.

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вимова й написання префіксів пре-, при-, прі-", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід