Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі
 

Урок № 61

Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі

Мета: ознайомити учнів із написанням, вимовою наголошених і ненаголошених голосних, способами їх перевірки; виробляти навички правильного написання ненаголошених голосних; розвивати усне й писемне мовлення школярів, уважність, пам’ять

Очікувані результати: учні розрізняють у словах ненаголошені й наголошені голосні звуки; вимовляють звуки відповідно до орфоепічних норм.

Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Способи перевірки написання слів із ненаголошеними голосними»

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

§ І.   Актуалізація опорних знань учнів

Перевірка домашнього завдання.

§ ІІ.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку

1.   Лінгвістична гра.

Знайдіть помилки та відредагуйте написане п’ятикласником у зошиті. Запишіть виправлений варіант.

На шерокому шляху, що вів у виличезний ліс, багатир зустрівся з чудовиськом, яке периміг одним ударом мича.

2.   Проблемні питання.

— Чому хлопчик припустився стількох помилок? Які правила він не вивчив?

§ ІІІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу

1.   Слово вчителя.

1)   Орфоепія — розділ науки про мову.

Орфоепія (від грец. правильниймовамовлення) — це розділ мовознавчої науки, що вивчає сукупність правил про літературну вимову. Орфоепія буквально означає «правильна вимова».

2)   Вимови голосних звуків і позначення їх на письмі.

Голосні [а], [і], [у] в наголошених і ненаголошених складах вимовляємо чітко.

Голосний [о] в більшості ненаголошених складів звучить виразно й лише перед наголошеним складом з [у] або [і] у вимові наближається до [у].

Голосний [е] в ненаголошеному складі наближається у вимові до [и]. Голосний [и] в ненаголошеному складі наближається у вимові до [е]. Сумнівний голосний у коренях слів можна перевірити наголосом, тобто так змінити слово, щоб [е], [и] звучали чітко (змінити форму слова або дібрати спільнокореневе слово).

3)   Словникові слова. Як працювати з орфографічним словником.

Написання слів можна перевірити, якщо звернутись до орфографічного словника.

Словник — це зібрання слів, розміщених в алфавітному порядку, з поясненням, тлумаченням тощо.

Щоб не припускатися прикрих помилок, треба дотримуватись орфоепічних та орфографічних норм. Існує декілька способів перевірки ненаголошених голосних.

2.   Опрацювання таблиці «Способи перевірки написання слів із ненаголошеними голосними».

СПОСОБИ ПЕРЕВІРКИ НАПИСАННЯ СЛІВ ІЗ НЕНАГОЛОШЕНИМИ ГОЛОСНИМИ

Способи перевірки

Пишеться буква

Наголосом

Форми слова: веснА — вЕсни.

Спільнокореневі: ширОкому —вшир

е

У сполученнях -ере-, -еле-берег, пелена.

Якщо ненаголошений звук випадає: учень — учня.

При чергуванні з і: летіти — літати

За словником

Лиман, гарячий, чемпіон, марево

и

У сполученнях -ри-, -ли-: бриніти, тривога, поливати

3.   Робота з підручником.

1)   Опрацювання теоретичного матеріалу

2)   Виконання вправ і завдань

4.   Колективна робота.

Прочитайте прислів’я, випишіть слова з ненаголошеними голосними. Виконайте їх звукопис. Поясніть правила написання.

Кого шанують, того й величають. Ледачий ївши гріється, а робивши мерзне. Раз опечешся, другий раз постережешся. Не поговоривши з головою, не бери руками. З малої хмари великий дощ буває. Скрипливе дерево довго живе.

5.   Творчий диктант.

Запишіть слова, а також форми цих слів, у яких випадає [е].

Учень, вчитель, хлопець, молодець, палець, ранець, перець, виконавець, майстер, січень, березень, квітень, червень, липень, дурень, пень, день, стілець, горобець, гравець.

6.   Робота біля дошки й у зошитах.

Запишіть слова, пояснюючи написання букви о і вимову звука, що позначається нею. З двома словами (на вибір учнів), складіть речення.

Зозуля, кожух, голубка, козуля, розумний, погукувати.

§ IV.  Закріплення знань, умінь і навичок

1.   Самостійна робота.

Перепишіть речення, замість крапок вставляючи пропущені букви. У дужках укажіть спосіб перевірки.

Мов нам..стинкою бл..скучою, м..гнула вологим оком білочка руда. (В. Грінчак) І л..тять вони полями в села і міста. (В. Сосюра) Т..чуть, як мед, осінні в..чори, ч..рвоним заглядають в хату. (А. Качан) С..віла дощем дал..чінь, вода вже бл..щала на шляху.(О. Гончар) Мов кр..ло л..бедине, тиха музика лине. (Д. Луценко)

2.   Творче завдання.

Складіть речення зі словами, де сумнівні голосні в коренях слів не перевіряються наголосом. Запам’ятайте їх написання.

Медаль, солдат, герой, дитина, трембіта, театр, метро, пенал.

3.   Пояснювальний диктант.

Запишіть текст. Поясніть написання ненаголошених голосних.

Двоколос

Густа стіна жита. Колосок до колоска, стебло до стебла. Жито ввійшло в силу, стебло туге, колосок вусатий, дорідний.

Щойно одполовіло, одвіяло жовтим пилком, а тепер засмагає під сонцем, тужавіє, набирає ваги. Жито як жито, колосок як колосок. Це, як дивитися здалеку, а як підійшов ближче, глянув пильніше — побачив дивовижу: зверху на стеблі, як рогачик,— два колоски.

Двоколос. Колоски плескаті, вусаті, рахманні. Кажуть, це добра ознака: хто побачить двоколос — довіку буде щасливий.

Так це чи ні — щасливе те поле, що родить красен хліб на рідній землі добрим людям.

(А. Камінчук)

§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання

1)   Вивчити теоретичний матеріал

2)   Виконати вправи

§ VI.  Підсумок уроку

Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найскладнішим сьогодні для мене було…

Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вимова наголошених і ненаголошених голосних, позначення їх на письмі", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід