Вставлені слова та речення
 
Урок № 49
Вставлені слова та речення
Мета: дати уявлення учням про вставлені слова та речення, показати різницю між вставни-ми і вставленими конструкціями; удосконалювати вміння знаходити вставні та вставлені конструкції в мовленні; правильно інтонувати їх; учити правильно ставити розділові знаки при вставлених словах та реченнях; розвивати вміння аналізувати, відбирати головне, робити висновки й узагальнення
Очікувані результати: учні знаходять вставні слова та речення; уміють розрізняти вставні та вставлені конструкції; правильно розставляють розділові знаки при вставлених словах та реченнях; доречно інтонують речення зі вставленими конструкціями; уміють аналізувати, відбирають головне, роблять висновки.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, таблиця «Ускладнюючі конструкції»
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
 I. Актуалізація опорних знань учнів
1. Бесіда.
— Яку стилістичну функцію виконують вставні слова?
— На які групи за значенням поділяються вставні слова?
2. Перевірка домашнього завдання.
1) Перевірка письмового завдання.
2) Перевірка індивідуального завдання.
 II. Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Практична робота.
Порівняйте подані пари речень. Скажіть, чим вони подібні та чим різняться.
Козаки заховали списи і взялись до шаблюк.— Козаки заховали списи (бо з великого розгону списи пробивали татарські тіла) і взялись до шаблюк. (А. Чайковський)
Семен Непорадний був кремезний козак літ тридцяти.— Семен Непорадний — він так звався — був кремезний козак літ три¬дцяти. (А. Чайковський)
 ІIІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
 IІІ. Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1. Слово вчителя.
Дуже подібними до вставних є вставлені конструкції. Але вставлені слова, словосполу-чення й речення, на відміну від вставних, не виражають ставлення мовця до висловленої ду-мки, не містять оцінки повідомлення, вказівки на його джерело, тому не можуть бути на по-чатку речення. Вони вносять в основне речення додаткові відомості з уточненням, пояснен-ням, приєднуються до основного речення без сполучників або за допомогою сполучників і сполучних слів.
Вставлені конструкції можуть виділятися комами, тире або дужками: …, ВК, …; … — ВК — …; … (ВК) … .
2. Опрацювання таблиці «Ускладнюючі конструкції».
Ускладнюючі конструкції
Вставні Вставлені
1) виражають ставлення мовця до вислов-леної ним думки;
2) не виступають членами речення, але мають із ним змістовий зв’язок;
3) у складі відокремлених членів речення не виділяються 1) містять у собі додаткові повідомлення, побіжні зауваження до основної думки;
2) з’являються незаплановано;
3) не класифікуються за певними ознаками;
4) є переважно реченнями, хоча за будовою можуть бути різноманітними
3. Робота з підручником.
1) Опрацювання теоретичного матеріалу
2) Виконання вправ і завдань
4. Лінгвістичне дослідження.
Запишіть подані речення. З’ясуйте, чим вставні конструкції відрізняються від вставле-них.
Серед нас знайдуться ще, на жаль, варвари, які злочинно ставляться до землі… (І. Цю-па) Мабуть, хтось з дороги збився і блука в снігах. (О. Олесь) Я не гірший за інших, на щастя, і за інших не кращий, на жаль. (В. Забаштанський) Капітан Колодуб підібгав під себе ноги (це була його улюблена поза з пастушого дитинства) і, спершись руками на коліна, поди-вився на присутніх. (О. Довженко) Та й сам Хмельницький — така була Богданова думка — повинен би повернутися не з порожніми руками. (Я. Качура) Низовому товариству теж,— це ти добре намислив,— треба ще раз поклонитися. (Я. Качура) Я пішов, звернувши від колій у ту довгу вулицю, і то була, як оповідала мені потім мама, вулиця її дитинства. (В. Шевчук)
5. Практична робота
Запишіть речення. Визначте у них вставні слова (словосполучення) та вставлені речен-ня.
Історична проза Андрія Чайковського будила (й будитиме далі!) любов до книжки, до історії свого народу та його козацької слави. (В. Яременко) Якась гостра цікавість притягала її увагу до тої людини, яка, їй здавалось, навіть диха сьогодні інакше, ніж завжди. (М. Коцюбинський) Не губіться, прошу вас, у морі людському! Не забудьте дорогу до отчого дому. (Л. Ржегач) На валах — здавалося, що то мушкетні постріли,— тріскався закутий у кригу гострокіл. (Я. Качура) Мелодія дзвону, безсумнівно, заспокоює, навіює спогади. (Н. Зубицька) Одного разу — у Пилипівку то було — надворі завірюха куйовдила, буря сум-но вила у димар. (Панас Мирний) Жилося Іванові Івановичу, ще раз кажемо, непогано. (Ос-тап Вишня)
 ІV. Закріплення знань, умінь і навичок
1. Розподільний диктант.
2. Робота біля дошки й у зошитах.
Зробіть повний синтаксичний аналіз простого речення, ускладненого вставленою конструкцією.
А незабаром — буде день такий — ввійде ріка у береги звичайні. (М. Рильський)
3. Робота з текстом.
Прочитайте поданий текст. Визначте тип і стиль мовлення. Уведіть у текст вставні сло-ва і вставлені речення, подані в довідці. Запишіть відновлений текст, розставивши потрібні розділові знаки.
Марс удвічі менший від Землі. Тривалість доби там приблизно така ж, як і на Землі. Майже так само… змінюються пори року. Однак клімат на Марсі набагато суворіший. І справа тут не тільки в тому, що Марс приблизно в півтора рази далі від Сонця, ніж Земля, а … одержує від нього значно менше світла й тепла. Марсіанська атмосфера дуже розріджена, прозора, вона погано затримує тепло.
Уявімо, що за таких кліматичних умов ми подорожуємо по Марсу. Якби навіть можна було вільно дихати розрідженим марсіанським повітрям… то й тоді нам довелося б одягти скафандри чи спеціальні утеплені костюми, як це роблять… полярники.
(К. Земляк)
Довідка: як уже зазначалося; отже; насправді ж учені заперечують цю можливість; наприклад.
 V. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1. Завдання для всього класу.
1) Опрацювати теоретичний матеріал
2) Виконати вправи
2. Індивідуальне завдання.
Написати твір-мініатюру про своє місто (село), використовуючи вставні та вставлені конструкції.
 VI. Підсумки уроку
Робота в парах.
Проведіть взаємоконтроль. Працюючи в парах, перевірте, як ви засвоїли тему.
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вставлені слова та речення", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід