Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них
 
Урок № 46
Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них
Мета: поглибити знання учнів про вставні слова, словосполучення й речення; їх види за значенням; сформувати вміння відрізняти види вставних слів і словосполучень від співзвучних членів речення; удосконалювати навички правильно використовувати вставні слова, словосполучення й речення як в усному, так і в писемному мовленні; учити правильно розставляти розділові знаки при вставних конструкціях; розвивати логічне мислення, пам’ять
Очікувані результати: учні знаходять у реченнях вставні слова (словосполучення, речення); аналізують й оцінюють виражальні можливості речень зі вставними словами; уміють відрізняти види вставних слів і словосполучень від співзвучних членів речення; правильно ставлять розділові знаки при вставних конструкціях; доцільно використовують їх у мовленні.
Обладнання: підручник, дидактичний матеріал, картки, таблиці «Групи вставних слів (словосполучень) за значенням», «Вставні речення»
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
§ I.   Актуалізація опорних знань учнів
1.   Перевірка домашнього завдання.
1)   Перевірка письмового завдання.
2)   Перевірка індивідуального завдання.
2.   Бесіда.
— Яку роль у мовленні відіграють звертання?
— Навіщо в реченні вживається звертання?
— Як знаходити звертання в реченні?
— Де можуть стояти звертання в реченні і якими розділовими знаками їх виділяють? Наведіть приклади.
3.   Робота з картками.
§ II.  Мотивація навчальної діяльності школярів. Повідомлення теми й мети уроку
Лінгвістичне спостереження.
Прочитайте речення. Укажіть, якими словами та відтінками значень вони різняться.
Автобус запізнюється. Автобус, здається, запізнюється. Автобус, кажуть, запізнюється. Автобус, безперечно, запізнюється. На жаль, автобус запізнюється. Майте на увазі, автобус запізнюється. Отже, автобус запізнюється.
§ ІIІ.  Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
IІІ.       Сприйняття й засвоєння навчального матеріалу
1.   Слово вчителя.
Вставними називаються слова або сполучення слів, за допомогою яких той, хто говорить (мовець), висловлює ставлення до того, що він повідомляє. Вставні слова (словосполучення) не є членами речення, але тісно пов’язані зі змістом речення, можуть стосуватися всього речення або окремих його членів. Наприклад: Може, годину йшло товариство тою трудною, нетоптаною дорогою. (І. Франко)
2.   Опрацювання таблиць «Групи вставних слів (словосполучень) за значенням», «Вставні речення».
Групи вставних слів (словосполучень) за значенням
Значення
Слова та словосполучення
§  Упевненість чи невпевненість
§  може, може бути, мабуть, можливо, здається, очевидно, безумовно, без сумніву, справді
§  Джерело повідомлення
§  кажуть, по-моєму, мовляв, на мою думку, як мені здається, за свідченням, як відомо, як зазначено
§  Ставлення до висловлюваного
§  на щастя, на жаль, на диво, на сором, як навмисне, дивна річ
§  Оцінка повідомлюваного як звичайного
§  як завжди, було, бувало, як водиться
§  Послідовність викладу думок
§  по-перше, по-друге, нарешті, отже, таким чином, значить, виявляється, виходить, до речі, наприклад
§  Увічливість
§  будь ласка, вибачте, прошу вас, дозвольте, даруйте на слові, майте на увазі
§  Привертання уваги
§  правду кажучи, між нами кажучи, словом, ніде правди діти, зверніть увагу, вірите, знаєте, 
уявіть собі
 
Вставні речення
Тип речення
Приклади
§  Означено-особові
§  Думаю, як бачите, дозволю собі сказати, нагадаю ще раз
§  Неозначено-особові
§  Як про це кажуть, як про це думають
§  Безособові
§  Нам думається, треба сказати
3.   Робота з підручником.
1)   Опрацювання теоретичного матеріалу
2)   Виконання вправ і завдань
4.   Пояснювальний диктант.
Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. У наведених реченнях знайдіть вставні слова (словосполучення). Укажіть їх групи за значенням.
Даруйте на слові, але я вас не зрозумів. (Панас Мирний) Коваль, здається, це сам зрозумів. (В. Сосюра) На мою думку, такого наказу виконувати не слід. (І. Ле) А подумайте, пане, може, ви в молодості когось образили? (Л. Павленко) На жаль, правда твоя, бідолашна моя, люба моя Міго! (В. Раабе) Мов стародавній дуб-велетень, стояв Захар Беркут серед молодого покоління і міг тепер бачити плоди своєї довголітньої діяльності. І певно, не без радості міг він глядіти на них. (І. Франко) Пам’ятається, один з льотчиків розповідав, що він літав над Плюєшті. (О. Гончар­)
§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок
§ ІV.  Закріплення знань, умінь і навичок
1.   Вибірково-розподільний диктант.
Випишіть із поданих речень вставні слова (словосполучення), групуючи їх за значенням. Поясніть уживання розділових знаків.
Не можна, кажуть, людині помолодшати, а подобрішати завжди можна. (О. Гончар) На щастя, надходив Андрій. (М. Коцюбинський) Ішла гроза зухвала, безумовно, в собі відчувши бушування сил. (П. Усенко) Видно, кожен збере, що зібрати зуміє, кожен творить красу зі своєї краси. (П. Скунць) Ніжність, наприклад, описати математично не можна. (В. Собко) По-перше, вона завжди знала всі уроки. По-друге, вона ніколи не спізнювалася. (О. Іваненко) Не жартуй наді мною, будь ласка. (В. Симоненко)
2.   Творче завдання.
Складіть речення, у яких подані слова виступали б то вставними словами (словосполученнями), то членами речення. Поясніть уживання розділових знаків.
Здається, на диво, бувало, за свідченням…, як мені здається, правда, таким чином, прошу вас, уявіть собі.
3.   Тренувальна вправа.
Спишіть речення. На місці крапок поставте потрібне за змістом вставне слово.
Білясте море … потягається в сонній млості й ніжно викидає перші хвилі на берег. План був простий і … реальний. Це ви, Тарасе Даниловичу? Заходьте …! Анатолій захоплено поглядав то на мене, то на Ніну і … заздрив нашій дружбі. Сашко … ніколи не пропускав нагоди допомогти матері. (Із тв. Ю. Збанацького)
Довідка: будь ласка, здається, мабуть, бувало, здавалося.
4.   Пояснювальний диктант.
Запишіть речення, розставляючи розділові знаки. Знайдіть вставні слова (словосполучення) і речення.
І ніколи, можливо, сучасник (маю на увазі художника-творця) не мав такого вдячного ґрунту для створення зразків мистецтва, високих і зичливих, як у наш час. (О. Довженко) Митько Чубатий (так звали вантажника, що стояв поруч) глянув на неї. (П. Панч) Далеко-далеко — те знають хіба що лелеки — розкидала доля кептарики і сіряки. (О. Гончар) Як 
свідчить літопис, колись тут був підступно вбитий київський князь Аскольд. (В. Омельченко) Здається, така непривітна й колюча (так говорив М. Коцюбинський про гостю з півдня — кактус), а як зацвітає. Ось так і люди. Часом вони, може, й незугарні з себе, але кожна людина має своє квітування… (І. Цюпа)
§ V.  Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1.   Завдання для всього класу.
1)   Опрацювати теоретичний матеріал
2)   Виконати вправи
2.   Індивідуальне завдання.
Із творів художньої літератури виписати 8–9 речень зі вставними словами (словосполученнями) і реченнями.
§ VI.  Підсумки уроку
Інтерактивна вправа «Рефлексія».
(Учні за одну хвилину записують у зошитах, що їм не сподобалося і що сподобалося на уроці.)
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Вставні слова (словосполучення, речення). Розділові знаки при них", із категорії "Конспекти", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід