Урок № 32

Розвиток зв’язного мовлення. Контрольний твір-опис місцевості 
за власним спостереженням

Мета: засвоїти й закріпити знання та вміння учнів щодо специфіки переказу твору-опису місцевості, формувати вміння й навички складати тексти, зокрема описи місцевості, володіти системою добору відповідних мовн...Урок № 24
Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів із теми; перевірити здатність сприймати незнайомий текст, розуміти мету висловлювання; розвивати грамотність, уважність
Очікувані результати: учні знах...


Урок № 22
Контрольна робота № 2. «Просте речення. Двоскладне речення». 
Диктант або тестування
Мета: перевірити рівень засвоєння набутих знань та умінь, розвивати вміння використовувати ­теоретичні знання на практиці
Очікувані результати: учні розрізняють головні й другорядні члени речення; уміють визначати види присудків, означень та обставин у реченнях, способи вираження підмета; правильно пишуть приклади відповідно до орфографічних норм; правильно ставлять розділові знаки між підметом та присудком і при порівняльних зворотах; з...