Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки
 
Урок № 24
Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки
Мета: оцінити рівень навчальних досягнень учнів із теми; перевірити здатність сприймати незнайомий текст, розуміти мету висловлювання; розвивати грамотність, уважність
Очікувані результати: учні знаходять у тексті ССР, визначають види складних речень, засоби зв’язку між частинами речення в складному, кількість граматичних основ у ньому; правильно ставлять розділові знаки між частинами ССР; аналізують й оцінюють виражальні можливості ССР та інших синонімічних конструкцій.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах, текст для читання мовчки з тестовими завданнями до нього
Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.
§ І. Мотивація навчальної діяльності школярів. Оголошення теми й мети уроку
Проведення інструктажу щодо виконання контрольної роботи.
1)   Ознайомлення дев’ятикласників із критеріями оцінювання тестових завдань: за правильне виконання завдань № 1–6 (з вибором однієї правильної відповіді) учні отримують по 1 балу; за правильне виконання завдань № 7–8 — по 1,5 бала; за виконання завдання № 9 (відкритої форми) максимальна оцінка — 3 бали. Усього 12 балів.
2)   Читаючи мовчки, необхідно глибоко проникати в зміст тексту, щоб зрозуміти взаємозв’язок явищ, фактів, подій, описаних у тексті, з’ясувати особливості композиції твору, причинно-наслідкові зв’язки в ньому.
§ ІІ. Основний зміст роботи
1.   Виконання учнями тестових завдань.
1.   Частини складносурядного речення поєднуються за допомогою сполучників:
А   допустових, умовних (підрядності);
Б   порівняльних, наслідкових (підрядності);
В   єднальних, протиставних, розділових (сурядності);
Г   причинових, мети, часових (підрядності).
2.   Укажіть правильне твердження.
А   Перед сполучником і ніколи не ставиться кома.
Б   У складносурядному реченні одна частина головна, а друга — підрядна.
В   У складносурядних єднальних реченнях уживаються сполучники або, або ж — або, чи то — чи то.
Г   Кома не ставиться між частинами складносурядного речення перед сполучниками і, й, та (і), якщо обидві частини мають спільний другорядний член.
3.   Укажіть складносурядне речення.
А   Злим людям не заздри, не бажай їх товариства. (З Біблії)
Б   Воля і труд достаток дають. (Нар. творч.)
В   Темно-зеленії садки дрімають вже без плоду, і тихо гріються хатки, і верби гнуться в воду. (І. Франко)
Г   Туман тоді стояв такий густий, що крийма вкрив і землю, і Дніпро. (Г. Тютюнник)
4.   Укажіть складносурядне речення, у якому правильно розставлено розділові знаки.
А   Іноді хвиля відривала від місячної доріжки великі скиби і, вони тонули в горній воді. (Ю. Яновський)
Б   Дружба має різні прояви але закон у неї один — вірність. (Нар. творч.)
В   Погане без ніг повзе — а добре на крилах летить. (Нар. творч.)
Г   Люди дякують дощеві, а придорожній його лає. (Нар. творч.)
5.   Укажіть складносурядне речення з єднальним смисловим зв’язком.
А   Чи то батько обіймав дерево, чи то дерево обіймало батька. (Є. Гуцало)
Б   Мати сіяла сон під моїм під вікном, а зійшов соняшник. (Б. Олійник)
В   То мучилась душа від самоти, то серце біль почав жалом пекти. (М. Бажан)
Г   Дуби гойдались, і тремтіли клени, вгорнувши небо в стомлені гілки. (М. Вінграновський)
6.   Укажіть складносурядне речення з розділовим смисловим зв’язком.
А   Загомоніли десь пташки, і лист зашелестів. (М. Терещенко)
Б   То вітерець дихне по ниві, то коник в житі засюрчить, то радісно бджола з добутком, злетівши з квітки, задзижчить. (Л. Глібов)
В   Морозом скувало степ, а потім враз розгасло. (О. Гончар)
Г   Ти малий, то політ твій — орлиний. (П. Дорошко)
7.   Визначте види смислових зв’язків у поданих складносурядних реченнях.
Вже пізно, а спати не хочеться. (В. Собко) Не то осінні води шуміли, не то вітер бився в заломах провалля. (М. Коцюбинський) Чи то йому доля не слугувала, чи то його ще час не настав? (Панас Мирний) Козацьке сонце високо підбилось угору; і зорі вкрили все небо, як ризу. (П. Куліш)
8.   Запишіть речення, розставивши пропущені розділові знаки.
День летить і в’януть кольори. (В. Сосюра) На голе поле срібні роси впали й зоря згорнула свій багряний стяг. (В. Сосюра) Десь коні ржуть і глухо грають сурми. (Л. Костенко) Надходить час і нам пора прощаться. (В. Шукайло)
9.   Складіть і запишіть складносурядне речення, між частинами якого треба ставити крапку з комою, та складносурядне речення, між частинами якого ставиться тире.
Відповіді: 1В, 2Г, 3В, 4Г, 5Г, 6Б.
2.   Проведення контрольного читання мовчки.
1)   Читання тексту учнями.
«Маленький принц»
«Маленький принц» (1943) — філософська казка, написана і вперше видана в Нью-Йорку спочатку англійською, а потім французькою мовою. Сент-Екзюпері сам ілюстрував її, запрошуючи своїх товаришів позувати йому для більшої виразності та переконливості малюнків.
Авторські казки у XX ст. змінюються: вони вбирають знайому нам реальність (літаки, міжпланетні станції, люди-мутанти, роботи) і розкривають її з нового, несподіваного погляду.
Літературна казка вбирає в себе ознаки різних форм і стилів, може бути поемою, новелою, байкою, п’єсою, притчею.
У ній можуть бути елементи наукової фантастики, детективу, вона може пов’язуватися з історією конкретної країни, містити в собі риси філософських роздумів. Її авторові зовсім не обов’язково бути науковцем, істориком чи філософом — літературна казка порушує питання, зрозумілі й близькі людям: стан довкілля, очерствіння людської душі, наше співіснування поряд з іншими людьми — вічні проблеми боротьби добра і зла. Саме такою казкою і є «Маленький принц».
За тисячі кілометрів від Європи, охопленої пожежою Світової війни, дорослий чоловік — неодружений, бездітний — пише казку для дітей і дорослих, яка починається з довірливого прохання дивовижного хлопчика — Маленького принца: «Будь ласка, намалюй мені баранця».
Таке просте — і таке несподіване серед тисячомильної Сахари прохання переверне життя дорослої людини, нагадає прості істини, які він, колись малим, уже знав: коли стає сумно, варто подивитися, як сідає сонце; якщо любиш квітку, що одна-єдина у світі, цього досить, щоб почуватися щасливим; судити про інших треба за їхніми вчинками, а не за словами; насіння баобабів невидиме, та може бути дуже шкідливим, отож прибрався сам уранці — ретельно прибери й свою планету.
Сумна і лірична, ніжна і зворушлива казка-притча є прозорим натяком на сучасність. Написана на чужині, вона нагадує про особистий досвід письменника, який 1935 року зазнав аварії над Лівійською частиною Сахари і п’ять діб, 120 годин, блукав серед розпечених безжальним сонцем пісків без води і їжі, аж доки його, коли він майже вмирав від спраги, випадково не підібрав караван бедуїнів. Може, саме тоді йому й примарився Маленький принц з астероїда В-5, схожий на нього самого в дитинстві — на Короля Сонце, який нагадав істину, відому старому Лисові: «Ми всі у відповіді за тих, кого приручили»?
Дорослі люди схильні ускладнювати прості речі: їм просто ніколи дивитися на зорі й милуватися ними — тож вони ховають їх у банки, ніколи спілкуватися — тож вони плещуть у долоні, ніяк незабути про свій сором — тож вони п’ють, а невміння шанувати духовність приховують за сухою наукою про речі, не здатні змінюватися.
А дитина зберігає в душі безпосередність, даровану їй Богом, бачить життя у світлі його простих істин, не підозрюючи про суєтність і жадібність дивних дорослих, які замість того, щоб пестити власний садок, ведуть війни, знищують ліси, ворогують із сусідами і наполегливо не бажають визнати, що потрібна насамперед джерельна вода і зірки в бездонному небі, вірний друг поряд і вміння турбуватися про ближнього.
Ці прості істини й покликана повернути до життя філософська казка. Маленький принц тільки ставить питання і наполегливо шукає відповідь, не моралізуючи і не повчаючи, а коли знаходить свою істину, тихенько зникає з планети Земля — повертається на власний астероїд, де на нього чекає примхливий, але вразливий друг, бо його присутність там, під холодним небом Всесвіту, доконче потрібна.
То що ж таке філософська казка, та ще й казка-притча?
Це невелика повчальна оповідь, яка використовує алегорію, щоб у простій і доступній формі донести до читача важливі духовні настанови. Інколи її ще називають параболою — за зовнішньою формою: автор розповідає історію, дедалі більше віддаляючись від того, що насправді його хвилює, а наприкінці оповіді історія повертається в те місце і в той час, звідки все й починалося.
(600 слів)                                                                                                               (З підручника)
2)   Виконання тестових завдань до тексту «Маленький принц».
1.   У якому році було написано казку?
А   У 1843-му;
Б   у 1943-му;
В   у 1945-му;
Г   у 1941-му.
2.   У якому місті вперше було видано філософську казку «Маленький принц»?
А   Відні;
Б   Парижі;
В   Нью-Йорку;
Г   Празі.
3.   Хто намалював ілюстрації до твору?
А   І. Рєпін;
Б   А. де Сент-Екзюпері;
В   М. Реріх;
Г   І. Айвазовський.
4.   З якої фрази починається «Маленький принц»?
А   «Будь ласка, намалюй мені зірку».
Б   «Будь ласка, намалюй мені квітку».
В   «Будь ласка, намалюй мені деревце».
Г   «Будь ласка, намалюй мені баранця».
5.   За жанром «Маленький принц»:
А   казка-притча;
Б   поема;
В   оповідання;
Г   повість.
6.   У якому році автор зазнав аварії над Лівійською частиною Сахари?
А   У 1924-му;
Б   у 1925-му;
В   у 1935-му;
Г   у 1945-му.
7.   Скільки годин блукав А. де Сент-Екзюпері серед пустелі без їжі та води?
А   60;
Б   120;
В   140;
Г   150.
8.   На кого був схожий маленький принц?
А   На Короля Сонце;
Б   на Принца Радість;
В   на Короля Зірку;
Г   на Принца Квітку.
9.   Кому з героїв належить вислів: «Ми всі у відповіді за тих, кого приручили»?
А   Маленькому принцеві;
Б   Королю Сонцю;
В   старому Лисові;
Г   феї.
10.   Як ще називають філософську казку?
А   Еліпсом;
Б   колом;
В   параболою;
Г   трикутником.
11.   До якого стилю належить текст?
А   Художнього;
Б   наукового;
В   офіційно-ділового;
Г   публіцистичного.
12.   Який тип мовлення тексту?
А   Розповідь;
Б   роздум;
В   опис;
Г   розповідь з елементами роздуму.
Відповіді: 1А; 2В; 3Б; 4Г; 5А; 6В; 7Б; 8А; 9А; 20В; 11Г; 12Г.
§ ІІІ. Домашнє завдання, інструктаж щодо його виконання
1)   Опрацювати теоретичний матеріал
2)   Виконати вправи
§ ІV. Підсумок уроку
Інтерактивна вправа «Мікрофон».
— Найскладнішим для мене було...
Вітаємо вас на сайті ForFun.pp.ua! Зараз ви переглядаєте матеріал під назвою "Контрольна робота № 2. Тестування. Контрольне читання мовчки", із категорії "Контрольні", який є складовою архіву нашої безкоштовної бібліотеки. На сторінках нашого сайту ви знайдете багато матеріалів: ГДЗ, творів переказів, конспектів, презентацій, ДПА, ЗНО, методички, посібники до уроків та багато іншого. На сайті  доступний швидкий пошук та безкоштовний доступ до будь-якого матеріалу. Легкого навчання та викладання!
 
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі!
Реєстрація | Вхід